×
×

Senior na drodze. Jestem świadomy - będę bezpieczny

6 września 2018 roku godz. 9.30, Centrum Senior ul. Nysy Łużyckiej 7A

Senior pieszy za przejściem - wersja ostateczna do akceptacji.png

Celem akcji jest kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań, uświadomienie rowerzystów i pieszych powyżej 60 roku życia jako uczestników ruchu drogowego:
- jak zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa prawidłowo poruszać się po drodze,

- jak i kiedy stosować elementy odblaskowe po zmroku,

- jak bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym jako rowerzysta – senior, pieszy – senior uwzględniając zmiany biologiczne i mentalne postępujące wraz z wiekiem, mające znaczący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Senior rowerzysta - wersja ostateczna z wyrównaniem do akceptacji.png
Przeprowadzenie takiej akcji ma również na celu budowanie poczucia współuczestniczenia w ruchu drogowym, współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drodze, w wymiarze lokalnym i ogólnospołecznym, a także uczenie właściwych postaw i zachowań zmierzających do wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń dotyczących rowerzystów i pieszych powyżej 60 roku życia (bazując na przyczynach wypadków drogowych z udziałem rowerzystów i pieszych – seniorów), co w konsekwencji prowadzić będzie do zmian postaw i zachowań oraz spowoduje zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i rannych tych zdarzeń.