WAŻNA INFORMACJA: Pilne! Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Opolu będzie NIECZYNNE dla interesantów Zasady pracy Starostwa i jednostek podległych od 16.03.2020 r.***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Dotacje na wymianę kotłów c.o. 2020***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

Sekretarz Powiatu

Marzena Kazin Marzena Kazin


MARZENA KAZIN 
SEKRETARZ POWIATU OPOLSKIEGO 
mkazin@powiatopolski.pl
tel. 77 5415104
Biuro Rady 77 5415105  5415106 

 
W sprawach skarg i wniosków sekretarz powiatu i naczelnicy wydziałów przyjmują codziennie  od  poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30
W trosce o Państwa czas prosimy o wcześniejsze powiadomienie pracownika sekretariatu o planowanej wizycie - nr telefonu 77 5415101 . Pracownik wyznaczy godzinę spotkania i znajdzie dogodny dla Państwa termin. 

 


KOMPETENCJE SEKRETARZA POWIATU OPOLSKIEGO
 

Zapewnienie właściwej organizacji pracy, nadzór nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem przepisów prawa, regulaminów, zarządzeń i instrukcji kancelaryjnej oraz realizacją uchwał Rady i Zarządu przez poszczególne stanowiska pracy i Wydziały

Czuwanie nad opracowywaniem projektów aktów wewnętrznych regulujących strukturę i zasady działania Starostwa i jego komórek organizacyjnych

Nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu i innych materiałów oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu

Koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd

Uczestniczenie w pracach Zarządu, w obradach sesji Rady oraz w ramach potrzeb w posiedzeniach poszczególnych komisji z głosem doradczym

Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem bieżących zadań przez Wydział organizacyjny oraz kierowanie pracą pracowników Biura Rady

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej oświadczeń majątkowych
osób zobowiązanych do ich składania

Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę