×
×

Współpraca samorządów. Otwarcie drogi powiatowej Grodziec-Knieja po remoncie.

 

26 czerwca 2018 r. uroczyście oddano do użytku drogę powiatową na odcinku Grodziec – Knieja (droga prowadzi z Grodźca w powiecie opolskim, od skrzyżowania z drogą krajową nr 46 do miejscowości Knieja w powiecie oleskim). Długość wyremontowanych dróg wynosi 5 348 m, a cała inwestycja kosztowała 4 239 206,00 zł.

Zadanie udało się zrealizować dzięki finansowemu wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 2 426 212,00 zł oraz dobrej współpracy samorządów, których wkład własny wynosił: gmina Ozimek – 277 357,00 zł, gmina Zębowice – 416 034,00 zł, powiat oleski – 416 034,00 zł, powiat opolski – 277 357,00 zł.

Remont objął położenie dwóch warstw nawierzchni, wykonanie poboczy i odtworzenie rowów, wprowadzenie nowego oznakowania poziomego i pionowego, usunięcie korzeni deformujących nawierzchnię, zbudowanie dwóch zatok autobusowych.

W uroczystym otwarciu wzięli udział przedstawiciele samorządów powiatowych i gminnych, zarządów dróg powiatowych oraz wykonawcy remontu. Powiat Opolski reprezentował Starosta Opolski Henryk Lakwa.