×
×

Szkolenie obronne dla powiatu opolskiego

Planowanie i realizacja zadań wynikających z przygotowań obronnych na terenie powiatu opolskiego. Pod takim hasłem w Dylakach pod Opolem spotkali się pracownicy odpowiedzialni za zadania związane z obronnością kraju z Urzędów Gmin, Starostwa, jednostek podległych powiatowi i administracji zespolonej. Szkolenie trwało trzy dni (23 - 25.05.18). Zorganizował je wydział Edukacji i Spraw Społecznych. 

Teorię poparto praktyką.
Zebranych w Dylakch pracowników przywitała Marzena Kazin, sekretarz powiatu oraz gospodarz terenu Jan Labus, burmistrz Ozimka. 

DSC05891.jpeg  DSC05895.jpeg

Zainteresowaniem cieszył się wykład Mateusza Raka, kierownika opolskiej filii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przedstawił zasady działania i przyjmowania zgłoszeń "latającego ambulansu".

DSC05909.jpeg
 
Czym się różni sytuacja kryzysowa od standardowego dnia pracy dla policjanta przedstawił komisarz Rafał Ozimek z Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Podobne zadania w przypadku straży pożarnej wskazał st. kpt. Marcin Urban z Komendy Miejskiej PSP w Opolu, a Ewelina Grot,  powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, dopowiedziała co może i musi PINB.  

Michał Piątkowski, informatyk i Adam Szkulik, pracownik Starostwa omówili zasady przygotowania zespołów zadaniowych do treningu ćwiczenia powiatowo - gminnego realizowanego w ramach wojewódzkiej gry decyzyjnej "Obronność - 18".

Miejsce, rolę oraz zasady współpracy cywilno - wojskowej w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych przedstawił mjr Arkadiusz Smoliński.

O zagrożeniach terroryzmem w cyberprzestrzeni i jak się przed nimi chronić radził Marek Damaszek z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Przygotowanie obronne w dziale administracji rządowej w województwie stosownie do obowiązujących dokumentów normatywnych przedstawił Andrzej Dominiak, zastępca kierownika OOCiSO

Sprawdzano również funkcjonowanie stałego dyżuru, w tym jakość i realizację procedur uruchamiania zadań operacyjnych a także stan przygotowania zespołów zadaniowych oraz przeszkolono kurierów akcji kurierskiej. Odbyło się również szkolenie strzeleckie. Najlepszym strzelcem powiatu opolskiego została Katarzyna Smolnik z Ozimka. 

DSC06115.jpeg

Dawid Drożdż z PCK uczył zasad udzielania pierwszej pomocy. Były poparzenia, omdlenia, upadki z wysokości, głębokie rozcięcia, ciało obce w ranie, złamania otwarte, a nawet podejrzenie pęknięcia podstawy czaszki i krwotok z ucha.