×
×

Rewizyta w powiecie Saalfeld - Rudolstadt

Blisko rok trwały rozmowy na temat nawiązania współpracy powiatów dolińskiego i Saalfeld - Rudolstadt. W maju ubiegłego roku przedstawiciele powiatu niemieckiego i powiatu opolskiego przebywali z wizytą w ukraińskiej Dolinie. Rozpoczęły się wtedy rozmowy pomiędzy przedstawicielami Ukrainy i Niemiec na temat współpracy. Wskazano główne kierunki: społeczny, kulturalny, gospodarczy.

20180522_194655.jpeg

W maju (22 - 25.05.18) bieżącego roku przedstawiciele powiatu opolskiego z Henrykiem Lakwą na czele oraz powiatu dolińskiego ze Starostami administracji rządowej i samorządowej byli gośćmi Marco Wolframa, starosty powiatu Saalfeld - Rudolstadt. Rada powiatu Saalfeld - Rudolstadt podjęła uchwałę, dając zielone światło i nadzieję, że już wkrótce oba powiaty podpiszą list intencyjny inicjujący proces zawierania układu partnerskiego. Należy dodać, że to Henryk Lakwa, starosta opolski jest inicjatorem rozszerzenia partnerstwa. Powiat opolski podpisał już umowy z oboma powiatami z Saalfeld - Rudolstadt w 2001 a z Doliną w 2006. Staroście Opolskiemu towarzyszyli: Leonarda Płoszaj, wicestarosta i Krzysztof Wysdak, członek Zarządu Powiatu Opolskiego.