×
×

Zakończenie roku szkolnego maturzystów w ZS w Ozimku

 

27 kwietnia 2018 r. w ozimskim Domu Kultury odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych – 3A liceum ogólnokształcącego i 4T technikum informatycznego. W tegorocznej uroczystości zakończenia roku  klas maturalnych w ZS w Ozimku udział wzięła Pani Leonarda Płoszaj - Wicestarosta Opolski. Nagrodę Starosty Opolskiego  - statuetkę Najlepszy Uczeń za najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu otrzymali z rąk Pani Wicestarosty  – Patryk Marcinków z klasy 4T technikum oraz Igor Suchecki z klasy 3A liceum. 

Po ceremonii wręczenia świadectw odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów ze sztandarem szkoły. Pożegnaniu absolwentów towarzyszyła część artystyczna przygotowana uczniów.