×
×

21.06.2012 XIX sesja Rady Powiatu Opolskiego

 

ABSOLUTORIUM

Najważniejszym punktem sesji (XIX 21.06.2012) było udzielenie absolutorium, czyli stwierdzenie prawidłowości działania finansowego Zarządu Powiatu Opolskiego. Obecnych było dwudziestu dwóch radnych, z czego siedemnastu jednoznacznie powiedziało, że nie ma zastrzeżeń do prowadzonej przez Zarząd Powiatu gospodarki finansowej, a pięciu wstrzymało się od głosu. Tegoroczne absolutorium było tym ważniejsze, że po raz ostatni sprawozdanie z wykonania budżetu przygotowywała odchodząca na emeryturę skarbnik powiatu - Elżbieta Grubizna.
REMONT INTERNATU W PRÓSZKOWIE 
Radni zajmowali się także zmianami w budżecie na 2012 r., które dotyczyły m.in.: zwiększenia planowanych dochodów z tytułu zwrotu niezrealizowanych w terminie wydatków niewygasających
 z 2011r. w ramach zadania „Przebudowa mostów i drogi powiatowej Nr 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów opracowanie projektu technicznego”. Powiększone dochody w całości przeznaczone będą remont budynku internatu przy Zespole Szkół w Prószkowie. Adaptacja kolejnych pomieszczeń w internacie jest niezbędna z powodu zwiększonego naboru do szkoły na lata 2012/2013r. Z pozyskanych środków pomalowane będą także korytarze, zainstalowane oddymiacze i drzwi przeciwpożarowych.
STANOWISKO RADY POWIATU 
Radni przyjęli uchwałę wyrażając stanowisko w sprawie niekorzystnego dla przyszłości żeglugi na Odrze projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (2011/0294 COD) oraz wpisania Odrzańskiej Drogi Wodnej na listę inwestycji priorytetowych w ramach TEN - T. Modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej oznacza poprawę warunków dla rozwoju elementów gospodarki ściśle związanych z Odrą. Ma istotne znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zapewnienia stabilnych stosunków wodnych w dorzeczu oraz wykorzystania rzek jako źródła energii odnawialnej. Modernizacja ta oznacza wzrost znaczenia regionów nadodrzańskich w wymianie gospodarczej oraz ich pełna integracje z systemem europejskich dróg wodnych.
NIEZASADNA SKARGA 
Radni uznali także jako bezzasadną skargę złożoną na działalność Starosty Opolskiego.