×
×

XXXVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego

Rada Powiatu Opolskiego 15 marca 2018 obradowała na XXXVII sesji.

Obrady rozpoczął Henryk Lakwa, starosta opolski przedstawiając sprawozdanie z przebiegu prac zarządu. Omówił kwestie gospodarowania nieruchomościami, realizację zadań związanych z edukacją  oraz sprawami administracyjno – gospodarczymi.

STRAŻ POŻARNA 

DSC05784.jpeg
Zainteresowanie Radnych wzbudziła Informacja o Stanie Bezpieczeństwa Powiatu Opolskiego w Zakresie Ochrony Przeciwpożarowej za rok 2017. Złożył ją komendant Komendy Miejskiej Straży Pożarnej Paweł Kielar.

Na terenie działania KM PSP zagrożeń miejscowych spowodowanych m.in. huraganami, silnymi wiatrami, wadami urządzeń i instalacji gazowych, elektrycznych, grzewczych, wadami konstrukcji budowlanych itp. odnotowano 596, pożarów 719 i 328 alarmów fałszywych.
Jednostki ochrony przeciwpożarowej w 2017 roku wyjeżdżały do zdarzeń średnio co 3,5 godziny.

Powiat opolski 
Na terenie powiatu opolskiego najwięcej zdarzeń, w których interweniowała straż pożarna było w gminie Niemodlin – 227. Paliło się tam 81 razy, a zagrożeń miejscowych odnotowano 37. Fałszywych alarmów najwięcej było w gminie Ozimek - 15. Najbezpieczniejszą gminą pod względem pożarowym była gmina Dobrzeń Wielki – 7 pożarów, a pod względem zdarzeń miejscowych Tułowice - 26. W 2017 roku fałszywych wezwań było 80. Wśród zagrożeń miejscowych prym wiodła gmina  Turawa - 152.

Pierwszy raz w historii Komendy w czasie jednej doby odnotowano ponad 200 interwencji.
Na terenie działania KMSP w Opolu w 2017 roku odnotowano wzrost zdarzeń o 14,1%.  Liczba pożarów wzrosła niewiele bo tylko o 8 interwencji. Zdecydowanie więcej razy strażacy usuwali skutki miejscowych zagrożeń o 22,8%. Zwiększenie wiąże się z wystąpieniem, na przełomie i października i listopada silnych wiatrów.
Największa ilość pożarów zdarza się w marcu ze względu na proceder wypalania nieużytków rolnych. Pozytywnym zjawiskiem jest coroczny spadek z uwagi na szeroko zakrojoną pod egidą Komendy Miejskiej PSP kampanię społeczną uświadamiająca zagrożenie. 

OCHRONA ZABYTKÓW I POMOC SPOŁECZNA
Radnym przedstawiono sprawozdanie z działań podjętych w ramach Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2016 – 2019. Obejmuje lata 2016 i 2017 i jest pierwszym podsumowaniem wyżej wymienionego dokumentu.

DSC_7422.jpeg

Sprawozdanie z Programu Opieki nad Zabytkami

Wysłuchali również sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej powiecie opolskim. 

Dalej określili wysokość środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Opolskiego określone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok, łącznie w kwocie 1 183 508 zł.

DSC05783.jpeg

NOWY WYMIAR GODZIN DLA PEDAGOGÓW
Z uwagi na zmianę przepisów powiatowi Rajcy ustalili nowy wymiar godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych. Ilość godzin nie może przekroczyć 22.

POPARCIE APELU 
Poparli Apel Sejmiku Województwa Opolskiego, który jest reakcją na informację opracowaną przez Najwyższą Izbę Kontroli dotyczącą realizacji zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 roku, z której wynika, że w województwie opolskim odnotowano najniższy w Polsce poziom nakładów NFZ w przeliczeniu na 10 tys. uprawnionych, odbiegający o 6,7% od średniej dla kraju. W zestawieniach dotyczących nakładów na leczenie szpitalne i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, różnica ta sięga 10%. Sejmik Województwa Opolskiego zwraca uwagę, że różnice te w zestawieniu z najniższą w kraju dynamiką wzrostu wydatków NFZ w przeliczeniu na populację uprawnionych skutkują pogłębianiem się różnic i dyskryminacją w dostępnie do świadczeń. 

POPARCIE DLA CENTRUM BADAWCZEGO I POMOC DLA UKRAINY
Zarząd Powiatu Opolskiego wsparł inicjatywę dotyczącą utworzenia Międzynarodowego Centrum badawczo – Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno spożywczego w Pomologii – Prószków, a Rada Powiatu wyraziła zgodę  udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego w wysokości 750.000 zł. Celem utworzenia Centrum jest ożywienie i przywrócenie dawnej świetności Pomologii.  Poparli również kolejną pomoc rzeczową dla partnerskiego Powiatu Dolina (Ukraina). Wsparcie w wysokości 8 000 złotych na zakup samochodu strażackiego do udziału w akcjach ratowniczych.