×
×

Wizyta w Dolnej Saksonii w Peine

Resized_20180207_215913_1533.jpeg

Z powiatem Peine powiat opolski współpracuje od 12 lat. Najbardziej efektywnym przejawem partnerstwa były podpisane w minionych latach porozumienia pomiędzy gminami: Vechelde - Niemodlin, Tułowice - Wenderburg, Dąbrowa - Lengede. Wszystkie położone w granicach administracyjnych powiatów opolskiego i Peine.  

Z wizytą (6- 9.02.18) pojechali przedstawiciele powiatu opolskiego na czele z Henrykiem Lakwą, starostą opolskim. - Jaki był cel naszej wizyty? Przede wszystkim ustalenie nowych kierunków współpracy. Świat się zmienia, zmieniają się ludzie i partnerstwa nie mogą bazować tylko na wymianie młodzieży lub doświadczeń samorządowych. Jesteśmy już na tyle silni gospodarczo, administracyjnie, ba nawet niektóre rozwiązania mamy lepsze, nowocześniejsze. Dlatego stajemy się równoprawnym partnerem, którego pyta się o radę, sposób rozwiązania - mówi Henryk Lakwa - jednym z głównych tematów spotkania z Franzem Einhausem i radnymi z Peine były kwestie zarządzania kryzysowego i sposoby radzenia sobie z zagrożeniami biologicznymi, chorobą ASF (afrykański pomór świń) oraz usuwaniem skutków katastrof naturalnych. 

Resized_20180207_202645_4642.jpeg

Temat zagrożeń i ich zwalczanie są bardzo istotne z uwagi na to, że w powiecie Peine hoduje się spore ilości trzody chlewnej i drobiu. Ponadto - dodał Franz Einhaus - warto przedyskutować i znaleźć wspólne rozwiązania dla nowego typu zagrożeń, które do tej pory były rzadkością w Europie, a obecnie huragany, trąby powietrzne, silne deszcze i powodzie niszczą nasz dobytek i często uniemożliwiają spokojne życie.

6-9.02 18 Peine.jpeg

Swój udział mieli także szefowie niemieckich gmin, którzy składali podpisy na umowach partnerskich pomiędzy gminami polskimi i niemieckimi. Jednym słowem budowali te partnerstwa. Tu zastanawiano się w jakich kierunkach powinna dalej rozwijać się współpraca. Omawiano również współpracę szkół, w której mamy spore doświadczenia włączając w to Finlandię i Szwecję. Wymiany młodzieży, organizacja praktyk uczniowskich cieszyła się ogromnym zainteresowaniem młodych Niemców, Polaków, Szwedów i Finów.

Kolejnym bardzo ważnym elementem wizyty było porównanie sposobów realizacji zadań opiekuńczych dla osób starszych. Iwona Rejnhardt, dyrektor PCPR przedstawiła rozwijający się w powiecie opolskim model opieki w domach dziennego pobytu oraz zasady działania takich placówek. Dyskutowano również nad sposobem pomocy osobom starszym i ich opiekunom w domach rodzinnych. Strona niemiecka była pod wrażeniem nowoczesnego wyposażenia i szerokiego wachlarza zajęć proponowanych pensjonariuszom domu dziennego pobytu w Prószkowie. 

Polska delegacja, w skład której weszli: Henryk Lakwa, starosta opolski, Leonarda Płoszaj, wicestarosta, Stefan Warzecha, przewodniczący rady powiatu opolskiego, Iwona Rejnhardt, dyrektor PCPR oraz członkowie Zarządu Sybilla Stelmach i Krzysztof Wysdak spotkali się także z przedstawicielami organizacji WITO, która zajmuje się promocją turystyki i gospodarki na terenie powiatu Peine oraz opiekuje się partnerstwami. Zwiedzili fabrykę samochodów Volkswagena i gościli w fabryce słynnego Pelikana, która w Peine produkuje luksusowe wyroby piśmiennicze. 

zdjęcia: Mirosław Kazin