×
×

Uwaga! Niemodliński oddział Geodezji i Kartografii bez zmian

Opole, 23 stycznia 2018 r. 

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców informujemy, że niemodliński oddział Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu, mieszczący się w Urzędzie Miasta w Niemodlinie, pokój nr 4 nadal będzie przyjmował wnioski o wydanie dokumentów  z państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego i wydawał je w taki sam sposób jak dotychczas.

W związku z  art. 4 pkt 1a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U.2018, poz.2101)  w 2015 r. połączono bazy danych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Opolu z oddziałem zamiejscowym w Niemodlinie. Zespolenie nastąpiło  ze względu na konieczność standaryzacji usług. 
Prawo ustanowione w 2015 roku zobowiązuje nas do jednolitego prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków oraz pozostałych baz danych za pomocą takiego samego oprogramowania, które umożliwia udostępnianie danych za pomocą e- usług.

 

Z poważaniem

Henryk Lakwa
Starosta Opolsk
i