×
×

Otwarcie Domu Dziennego Pobytu w Prószkowie

DSCN0432.jpeg

3 stycznia 2017 roku oficjalnie rozpoczął działalność Dom Dziennego Pobytu przy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie. Mieści się w skrzydle „C” budynku przy ul. Zamkowej 2 (dawny szpital, później Zakład Opiekuńczo-Leczniczy). Z budżetu powiatu opolskiego wyasygnowano na ten cel ponad 1 milion złotych.

Placówka przeznaczona jest dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, które ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność ruchową, sytuację życiową, warunki rodzinne, materialne oraz bezradność w sprawach prowadzenia własnego gospodarstwa domowego wymagają pomocy i wsparcia osób trzecich.

20171124_141013.jpeg

Czeka tu 20 miejsc dziennego pobytu oraz 4 miejsca całodobowego, okresowego pobytu. Osoba korzystająca z ostatniej usługi będzie mogła brać udział we wszystkich organizowanych zajęciach. Z pobytu całodobowego będzie można korzystać dwa razy w roku, jednorazowo przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Oferta odpłatna w 100%. Koszt jednego dnia to 150 złotych.

Oferta placówki:

• aktywizacja poprzez udział w szeregu atrakcyjnych zajęciach terapeutycznych,

• zajęcia rehabilitacyjne podtrzymujące sprawność ruchową,

• zaspakajanie potrzeb kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych i towarzyskich,

• pomoc w podstawowych czynnościach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem w życiu codziennym,

• porady i wsparcie psychologiczne,

• pomoc w załatwianiu spraw osobistych, zdrowotnych i urzędowych,

• drugie śniadanie oraz dwudaniowy obiad.

Z oferty Domu Dziennego Pobytu będzie można korzystać w dni robocze od poniedziałku do piątku od 6.00 do 17.00.

Osobom niepełnosprawnym ruchowo zapewniamy możliwość korzystania z transportu.

Pobyt w Domu jest odpłatny, a wysokość odpłatności zależy od sytuacji finansowej osoby zainteresowanej.

Podstawą przyjęcia jest decyzja o skierowaniu i ustaleniu wysokości odpłatności wydana przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, na podstawie wniosku o przyjęcie złożonego przez osobę ubiegającą się o przyznanie miejsca w Domu, za pośrednictwem właściwego miejscowo ośrodka pomocy społecznej.

 

Powiadomili o wydarzeniu: 

Radio Opole 

Radio Doxa 

Opole24

Opowicie.info

Radio Park