×
×

Ośrodki Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Opolu (PCPR Opole)

OIK działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, nr tel. 500 773 635, e-mail: ; FB: OIK PCPR OPOLE.  Dyżury pełni w poniedziałki i czwartki w godz. 15.30 - 17.30. Kontakt telefoniczny, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 20.00. Mogą tu szukać pomocy osoby dotknięte różnymi kryzysami np.: kryzysem małżeńskim, przemocą domową, konfliktem rodzinnym, trudnościami wychowawczymi, klęską żywiołową czy żałobą oraz wszelkimi innymi kryzysami, które znacząco wpływają na poziom codziennego funkcjonowania. Ośrodek oferuje bezpłatne wsparcie: psychologiczne, socjalne, pedagogiczne i porady prawne w tym mediacje.

PDFOśrodek Interwencji Kryzysowej ulotka.pdf (378,87KB)
 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Opolu

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Opolu działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Małopolska 20 A, tel. 77 4556390-92 (czynny całodobowo). Ośrodek zapewnia bezpłatną i anonimową pomoc prawną, psychologiczną, pedagogiczną, terapeutyczną, interwencyjną i z zakresu uzależnień. Świadczona jest pomoc w sytuacjach:

- przemocy w rodzinie i kryzysów małżeńskich,

- alkoholizmu i innych uzależnień,

- bezdomności,

- samotności,

- utraty pracy,

- utraty bliskiej osoby,

- klęsk żywiołowych,

- bezrobocia,

- przemocy seksualnej, w tym gwałtu.

www.oik.republika.pl