×
×

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu, ul. Wodociągowa 4, tel. 77 5414200,

www.wszn.opole.pl

W skład Zespołu wchodzą m.in.:

 • Oddział dzienny, składający się z :
 • Pododdziału Leczenia Nerwic (10 miejsc) – w którym prowadzona jest psychoterapia pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, związanymi ze stresem, manifestującymi się także zespołami objawów somatycznych (dolegliwości bólowe, stany napięcia, „kołatania” serca, wahania ciśnienia tętniczego itp.). W ramach terapii odbywają się również zajęcia z muzykoterapii, relaksacji, psychorysunku, terapii sztuką, psychodramy, terapii tańcem. Psychoterapia poza poprawą dolegliwości nerwicowych, pozwala na lepsze poznanie siebie, swoich mocnych i słabszych stron, a co za tym idzie, poprawia zdolności przystosowawcze w życiu osobistym i zawodowym. Umożliwia pracę nad rozwojem własnej osobowości, co daje szansę na budowanie bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 przez okres od 10 do 12 tygodni.
 • Pododdziału Ogólnego (20 miejsc) – w którym prowadzona jest psychoterapia pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi ze szczególnym uwzględnieniem schizofrenii, zaburzeniami nastroju i przewlekłymi zaburzeniami nerwicowymi u pacjentów nie mających motywacji lub niekwalifikujących się do intensywniejszej psychoterapii. Terapia ma na celu poprawę jakości życia pacjentów i ich funkcjonowania społecznego.

Pozwala też na nabranie kompetencji w radzeniu sobie z chorobą. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 przez okres od 6 do 16 tygodni.

 • Oddział psychiatrii dla dorosłych „A” liczy 63 łóżka, w jego skład wchodzą:
  • Pododdział Wzmożonego Nadzoru Psychiatrycznego – 15 łóżek:
 • Odcinek Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych – 4 łóżka,
 • Odcinek ogólny – 11 łóżek,
  • Pododdział ogólny – 48 łóżek
 • Oddział psychiatrii dla dorosłych „B” – 63 łóżka, w jego skład wchodzą:
  • Pododdział Psychogeriatryczny – 10 łóżek
  • Pododdział ogólny – 53 łóżka
 • Oddział psychiatrii dla dorosłych „C” – 40 łóżek, w jego skład wchodzą:
  • Pododdział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych – 4 łóżka,
  • Pododdział Ogólny – 36 łóżek,
 • Oddział psychiatrii dla dzieci i młodzieży – 18 łóżek.

W ramach oddziałów psychiatrycznych dla dorosłych prowadzona jest terapia zajęciowa. Pacjenci mogą korzystać z pracowni ceramicznej, stolarskiej, z zajęć plastycznych, hipoterapii,  muzykoterapii. W szpitalu zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów, m.in. 24 lekarzy psychiatrów, w tym 16 specjalistów psychiatrii, pozostali lekarze są w trakcie specjalizacji, 13 psychologów, w tym 2 psychologów klinicznych.