WAŻNA INFORMACJA: PILNE! Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-rejestracja tel 775415169***Patronaty Starosty Opolskiego zawieszone do odwołania z powodu przesunięcia środków w budżecie na walkę z koronawirusem***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

Mieszkanie chronione

Mieszkanie chronione 

PAŹDZIERNIK 2017

W październiku 2017 r. przy Domu Dziecka w Turawie utworzone zostało mieszkanie chronione dla 5 wychowanków. Mieści się w budynku turawskiego Domu Dziecka. Do mieszkania wchodzi się niezależnym wejściem. Na 64 metrach kwadratowych zlokalizowano nowocześnie urządzone 3 pokoje, łazienkę i kuchnię, zainstalowano również szybkie łącze internetowe.

KTO TU MOŻE ZAMIESZKAĆ? 

Mieszkać tu może tak zwana osoba usamodzielniana w wieku od 18 do 25 roku życia, opuszczająca rodziną lub instytucjonalną pieczę zastępczą, pochodząca z powiatu opolskiego. Samodzielne mieszkanie zapewnia optymalne warunki do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, integrując jednocześnie jego mieszkańców ze społecznością lokalną.

Decyzje o zamieszkaniu w tym miejscu podejmuje Starosta Opolski za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu. Usamodzielniający się wychowankowie mają zapewnioną pomoc i wsparcie psychologa, pedagoga  oraz pracownika socjalnego.

Warunkiem pobytu jest kontynuacja nauki szkolnej lub (i) praca zarobkowa.  Mieszkanie powstało z inicjatywy Dyrektora Domu Dziecka w Turawie, który  pełni  bezpośredni nadzór nad jego funkcjonowaniem oraz sprawuje bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami. Warto podkreślić, że jest to pierwsze tego typu mieszkanie w powiecie opolskim.