×
×

6.06.2012 Konwent burmistrzów i wójtów powiatu opolskiego


 

6 czerwca 2012 w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie ze starostą opolskim spotkali się zarządzający gminami powiatu opolskiego. Pierwszą część spotkania zdominowały sprawy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. W drugiej rozgorzała dyskusja na temat kierunków rozwoju powiatu opolskiego w związku z aktualizacją zapisów  Strategii Powiatu Opolskiego.
Komendant PSP KM w Opolu Paweł Kielar przedstawił kondycję finansową jednostki PSP w Opolu i zaapelował do zebranych o pomoc w realizacji planu finansowego, a tym samym zabepieczenie statutowych działań straży pożarnej i zadbanie o bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienia.  Drugą cześć zdominowała sprawa Strategii. Po prezentacji "Identyfikacja problemów powiatu opolskiego", która miała być wstępem do rozmów na temat kształtu przyszłego dokumentu, powiatowi decydenci dyskutowali na temat szans rozwojowych powiatu przez pryzmat utworzenia opolskiej aglomeracji. Na zakończenie spotakania Marzena Kazin sekretarz powiatu opolskiego podała terminy związane z opracowaniem założeń Strategii Powiatu.  Najważniejszym z nich jest 30 września 2012 roku, do tego czasu samorządy gminne mają czas na złożenie propozycji zapisów, które powinny się znaleźć w Strategii Rozwoju Powiatu na 2014 - 20120.