×
×

Prezent dla Placówki Straży Granicznej w Opolu

DSC04848.jpeg

W czasie pełnienia swojej służby chronią granice naszego kraju, dbają o bezpieczeństwo w środkach transportu publicznego, a także zapobiegają nielegalnej migracji. Choć widok Straży Granicznej na drodze należy do rzadkości, to należy mieć świadomość, że ta służba nie jest przywiązana do pasa granicznego. Operuje na terenie całego kraju. Ma to oczywiście związek ze strefą Schengen i otwartymi granicami w jej ramach.

Mają prawo kontrolować pojazdy, walcząc w ten sposób ze zjawiskiem bezprawnego przebywania obcokrajowców w Polsce. Dziś funkcjonariusze SG mają prawo zatrzymać samochód, sprawdzić dokumenty kierowcy i pasażerów, ba nawet przeszukać wnętrze auta jeśli mają podejrzenie, że mogą się w nim znajdować np. przemycane towary, a kierowcę mogą sprawdzić czy nie jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków. 

Przekazanie KMP w Opolu narkotestów 21.08.17
Opolska Placówka Straży Granicznej wzbogaciła się dziś (8.11.17) o komplet narkotesterów, które zakupiło Starostwo Powiatowe w Opolu w ramach poszerzania pól współpracy. Współdziałamy od dwóch lat. Do tej pory Starosta Opolski obejmował całorocznym patronatem akcje honorowego dawstwa krwi w ramach Klubu HDK PCK "Nasza Opolska Krew", działającego przy Placówce Straży Granicznej w Opolu. 

Z ramienia straży granicznej narkotestery odebrali: ppłk SG Jerzy Łukasik, Komendant Placówki Straży Granicznej w Opolu i kpt. Anna Grażdan, Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Nasza Opolska Krew", a Starostwo reprezentowała Leonarda Płoszaj, Wicestarosta Opolski.