×
×

XXXIII posiedzenie Rady Powiatu Opolskiego. Wszystkie uchwały przyjęte

DSC04547.jpeg

Nowa placówka interwencyjna dla dzieci 
Radni zmienili statut Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim. Nie jest on już  placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, tylko socjalizacyjno – interwencyjną. Zmiana ta podyktowana jest koniecznością zagwarantowania natychmiastowej opieki nad dziećmi, które są doprowadzane przez Policję, Straż Graniczną, albo umieszczane w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia czy w związku z przemocą w rodzinie.

Pomoc dla dolińskich strażaków
Podjęli również decyzję o udzieleniu pomocy rzeczowej partnerskiemu powiatowi Dolina na Ukrainie. Pomoc ta ma polegać na kupieniu i przekazaniu na Ukrainę samochodu strażackiego za 70 tysięcy złotych. 

Program współpracy z organizacjami samorządowymi
Przyjęto także roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. Przed przygotowaniem projektu przeprowadzono (od 21 sierpnia do 11 września) konsultacje w środowisku. Zwrócono się także do szefów jednostek i wydziałów realizujących zadania publiczne o przedstawienie propozycji. Kwotę przeznaczoną na realizację zadań publicznych określi jednak dopiero uchwała budżetowa.

DSC04550.jpeg