×
×

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mieści się w Opolu na ul. Książąt Opolskich 27, tel. 77 5415001, a obszarem jego działania jest cały powiat opolski.

Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi należy m.in. :

  • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym interwencja w sytuacjach kryzysowych,
  • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.