×
×

Szkolenie obronne i zarządzania kryzysowego w dn. 6-09.09.2017 r.

 

Zgodnie z rocznym planem szkolenia Starostwa Powiatowego w Opolu w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych na rok 2017 w dniach 6-9 września odbyło się szkolenie kadry kierowniczej Starostwa, służb i inspekcji powiatowych  oraz Urzędów Miast i Gmin powiatu opolskiego. Szkolenie zainaugurował Starosta Opolski Henryk Lakwa oraz Burmistrz Ozimka Jan Labus.

Tematem szkolenia było planowanie i realizacja zadań wynikających z przygotowań obronnych na terenie powiatu i gmin, realizacja procedur zarządzania kryzysowego na wypadek zagrożenia oraz zagadnienia powszechnej samoobrony,  w tym przeprowadzono szkolenie strzeleckie uczestników i praktyczne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Tematyka zagrożeń omawiana była przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, przedstawicieli Komend Miejskich Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Omówiono również tematykę cyberterroryzmu w aspekcie zagrożenia systemów informatycznych administracji samorządowej.