×
×

Pomoc dla gminy Cisek - jedną z ważniejszych uchwał XXXII sesji Rady Powiatu Opolskiego

Powiat Opolski wesprze finansowo miejscowość Landzmierz w gminie Cisek, która ucierpiała podczas lipcowej nawałnicy. Uchwała w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.

XXXII sesja Rady Powiatu Opolskiego (30.08.17)

Radni zebrali się 30 sierpnia, by procedować uchwały, dotyczące kwestii budżetowych związanych z  funkcjonowaniem  placówek oświatowo - wychowawczych, a także by wyrazić zgodę na likwidację Zespołu Szkół Specjalnych przy sanatorium w Suchym Borze. Dwudziestu dwóch radnych obecnych na sesji zapewniło niezbędne kworum do głosowania. 

Jedną z ważniejszych uchwał, którą radni podjęli jednogłośnie jest zgoda na wsparcie finansowe w wysokości 70 tys. złotych na usuwanie skutków nawałnicy, która nawiedziła gminę Cisek w lipcu tego roku. Pieniądze  przeznaczone na ten cel zostaną udzielone w formie dotacji celowej ze środków budżetowych powiatu opolskiego 2017. 

XXXII sesja Rady Powiatu Opolskiego (30.08.17)

Henryk Lakwa, jako Przewodniczący Zarządu Powiatu Opolskiego przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie od 29. 06 do 29. 08. 2017. Raport dotyczył między innymi: spraw gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, administracji budynków oraz kwestii edukacyjno- społecznych. Ważnym elementem było omówienie przebiegu dwóch spotkań w ukraińskim powiecie Dolina. Pokłosiem jest zaproszenie 38 uczniów z Ukrainy  do podjęcia nauki w Zespole Szkół w Prószkowie. Jak pokreślił Henryk Lakwa - jest to spory krok w kierunku integracji i łamania stereotypów naszych społeczeństw.

XXXII sesja Rady Powiatu Opolskiego (30.08.17)

Ukraińscy uczniowie przyjadą do Prószkowa trzeciego września. Koszty utrzymania zagranicznych uczniów pokryje subwencja oświatowa. Niezbędną opiekę zapewnią im polscy nauczyciele oraz pedagog ukraiński. 

Na koniec przewodniczący omówił kwestie organizacyjne dotyczące tegorocznych Dożynek Powiatowych, które odbędą się w Popielowie 10 września  bieżącego roku.