×
×

70-lat prószkowskiej Pomologii


70-lecie obchodziła  "prószkowska Pomologia". Tak nazywana jest potocznie dzisiejsza szkoła im. Józefa Warszowicza w Prószkowie.

dscn7929.jpeg

Na zjazd koleżeński z okazji jubileuszu zameldowało się  ponad sześciuset absolwentów i nauczycieli. 
Władze Powiatu Opolskiego przywiozły nowoczesną tablicę multimedialną. Starosta Henryk Lakwa od wielu lat zabiega o to, by przywrócić placówce dawny blask. Stąd pomysł jego i profesora Stanisława Sławomira Niciei - ówczesnego rektora Uniwersytetu Opolskiego pomysł,  by zacząć od renowacji zabytkowego parku i sadu w Prószkowie.

Uniwersytet Opolski razem z władzami samorządowymi chce stworzyć w Prószkowie Międzynarodowe Centrum Badawczo–Rozwojowe, które ma pracować na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno - spożywczego. Na terenie Pomologii zostanie zagospodarowana 10-hektarowa działka, która pomieści m.in. laboratorium wykonujące płatne badania dla firm z branży rolno-spożywczej z zakresu: toksykologii, ekotoksykologii, gleboznawstwa czy rolnictwa precyzyjnego. Powstaną tu także poletka doświadczalne, ścieżki edukacyjne oraz przestrzeń do organizacji wydarzeń związanych z rolnictwem np. targów. Spółka Azoty w Kędzierzynie-Koźlu przekazała przed kilkoma dniami na ten cel 2,5 mln złotych. Oprócz Azotów - cztery miliony w formie nieruchomości gwarantuje UO, półtora miliona dał już starosta, a dwa marszałek - w ten sposób uczelnia ma już zagwarantowany cały wkład własny projektu.

 
70 lat szkoły - tymczasem jej historia sięga  roku  1847,  kiedy  powstała w Prószkowie   Królewska Akademia Rolnicza, a 21 lat później Królewski Instytut Pomologiczny.  Już wówczas doszło tu do do rozbudowy obiektów dydaktycznych oraz powiększenia powierzchni gospodarstwa, pojawiły się szkółki i pola uprawne. Jeszcze w XIX wieku roku powstawały kolejno: internat, mieszkania dla pracowników, przetwórnia owoców, system wodociągów nawadniających sad, cieplarnie oraz chłodnie. W 1915 roku instytut przemianowano na Królewską Szkołę Sadowniczo - Ogrodową by 10 lat później przekształcić ją  w Niższą Roczną Szkołę Ogrodniczą, działającą do roku 1944.
3 lata po zakończeniu wojny powołano tu Państwowe Koedukacyjne Liceum Ogrodnicze, przekształcone w latach następnych w Państwowe Technikum Ogrodnicze, by ostatecznie stać się Zespołem Szkół Ogrodniczych imienia Józefa Warszewicza. I właśnie na rok 1947 powołują się dzisiejsze władze szkoły ogłaszając jej 70-lecie. Dziś szkoła straciła swój ogrodniczy charakter. Nie ma chętnych do kształcenia się w tym kierunku. W czerwcu 2002 roku szkołę opuścili ostatni absolwenci 5 – letniego Technikum Ogrodniczego.