×
×

Rowerem po powiecie opolskim

29 maja br. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął do dofinansowania projekt pn. „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”. Realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej.

I etap obejmował budowę infrastruktury pieszo-rowerowej Popielów – Stare Siołkowice (gmina Popielów), Stare Siołkowice – Chróścice (gmina Dobrzeń Wielki) oraz w Krasiejowie (gmina Ozimek). Dwie pierwsze są już gotowe, a ostatni projekt jest w trakcie realizacji.

DSC02862.jpeg

II etap projektu to efekt Porozumienia Partnerskiego podpisanego 22 grudnia 2016 r., który zakłada wspólną realizację przedsięwzięcia przez 10 jednostek samorządu terytorialnego gminy: Chrząstowice, Komprachcice, Łubniany, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa, Lewin Brzeski (powiat brzeski) i Powiat Opolski, który jest liderem projektu i Województwo Opolskie. 

W ramach projektu Powiat Opolski wzbogaci się o ponad 40 kilometrów infrastruktury pieszo-rowerowej, 6 parkingów Bike&Ride (zostaw rower i jedź!) oraz 4 parkingi Park&Ridew (zostaw samochód i jedź!). Miejsca parkingowe powstaną w Suchym Borze, Tarnowie Opolskim, Prószkowie, Tułowicach, Turawie i Lewinie Brzeskim (powiat brzeski).

Suchy Bór w gminie Chrząstowice wzbogaci się o ścieżkę rowerową prowadzącą do dworca kolejowego oraz dwa parkingi typu Park&Ride (dla samochodów) i Bike&Ride (dla rowerów).

Gmina Komprachcice,
powstanie tu ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 429 na odcinku Ochodze – Komprachcice.

Kępę z Biadaczem w gminie Łubniany połączy bezpieczna ścieżka wzdłuż drogi powiatowej nr 1703 (zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Opolskim.) Kolejny w tej gminie ciąg pieszo-rowerowy powstanie na odcinku Brynica - wzdłuż drogi wojewódzkiej 461 oraz drogi powiatowej nr 1702 aż do przysiółka Surowina (zadanie realizowane będzie wspólnie z Województwem Opolskim i Powiatem Opolskim).

Gmina Prószków z Województwem Opolskim zbuduje ścieżkę rowerową „Prószków - Pomologia” wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki – Prószków (Pomologia). Przy Pomologii powstanie parking Bike&Ride (tuż obok przystanku autobusowego). 

Gmina Tarnów Opolski - dwie ścieżki pieszo - rowerowe: Miedziana – Tarnów Opolski prowadząca do centrum przesiadkowego PKP w Tarnowie Opolskim (połączenie z istniejącą ścieżką) i Kosorowice – Tarnów Opolski - stacja PKP. W pobliżu stacji kolejowej w będą budowane również parkingi Park&Ride i Bike&Ride. 

Gminę Tułowice będzie można zwiedzić rowerem korzystając ze ścieżki pieszo-rowerowej od Tułowic Małych i Ligoty Tułowickiej do centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w  Tułowicach. Powstaną tu także parkingi  Bike&Ride  i  Park&Ride.

GminieTurawa najbardziej turystycznej z gmin powiatu opolskiego, ścieżka rowerowa poprowadzi od drogi serwisowej w pobliżu centrum handlowego Turawa Park w kierunku Zawady i dalej od ronda w Zawadzie (wzdłuż drogi powiatowej 1705 O) aż do ul. Harcerskiej nad Jeziorem Turawskim. W ramach inwestycji powstanie również parking Bike&Ride przy stacji kolejowej w Kotorzu Małym – zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Opolskim.

Partnerem projektu jest należąca do Aglomeracji Opolskiej - gmina Lewin Brzeski (powiat brzeski). Jej zadaniem będzie budowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym w Lewinie Brzeskim. Powstaną tu również parkingi Park&Ride i Bike&Ride, oświetlenie terenu, dróg dojazdowych do centrum, montaż elementów małej architektury w tym monitoring obiektu. Przewidziano także remont dojścia do dworca, a w ramach uzupełnienia istniejącego oświetlenia ulicznego - budowę energooszczędnych punktów oświetlenia ulicznego w mieście.