×
×

25 - lecie istnienia Gminy Tułowice

20 maja 2017 roku Gmina Tułowice obchodziła 25 - lecie powstania. Z tej okazji w miejscowym Domu Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy, na którą zaproszono przedstawicieli samorządu województwa opolskiego, Urzędu Wojewódzkiego, wójtów i burmistrzów gmin powiatu opolskiego oraz gmin z sąsiednich powiatów, a także przedstawicieli gmin partnerskich z Czech i Niemiec. Powiat Opolski reprezentowała Leonarda Płoszaj, wicestarosta opolski.

DSC02712.jpeg

DSC02710.jpeg

Wyodrębnienie się w 1992 roku samodzielnej Gminy Tułowice było wielkim osiągnięciem, bo zapoczątkowało okres prężnego rozwoju nie tylko miejscowości Tułowice ale i poszczególnych sołectw tworzących Gminę. Rozwój był możliwy dzięki aktywnym i zaangażowanym samorządowcom, jak i samym mieszkańcom. Możliwość samostanowienia wyzwala bowiem w ludziach niezwykłą energię, przedsiębiorczość i aktywność. To ludzie tworzący lokalną społeczność ich potencjał i zaangażowanie sprawiły, że Gmina dziś jest prężnym ośrodkiem kulturalnym i gospodarczym. Samorząd terytorialny ma ogromne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju kraju. Umacnia społeczeństwo obywatelskie i dba o dziedzictwo kulturowe - powiedziała między innymi Leonarda Płoszaj składając życzenia wójtowi Andrzejowi Wesołowskiemu i mieszkańcom gminy. 

DSC02729.jpeg

DSC02730.jpeg

Jubileusz był także okazją do wręczenia wyróżnień osobom, które wniosły coś ważnego i wartościowego w rozwój gminy. Jedną z laureatek została Elżbieta Woźniak, zastępca dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.

Gmina Tułowice leży w centrum województwa opolskiego, nad Ścinawą Niemodlińską (prawy dopływ Nysy Kłodzkiej). To najmłodsza z opolskich gmin, utworzona w 1992 r. Cały obszar włączony jest do chronionego kompleksu Borów Niemodlińskich i dzięki temu należy do najbardziej interesujących pod względem krajobrazowych i przyrodniczym terenów Opolszczyzny. Powierzchnia gminy wynosi 8113 ha z czego 70% to lasy o wysokiej wartości pod względem ekologicznym i gospodarczym. W jej skład wchodzi 6 sołectw: Tułowice, Tułowice Małe, Skarbiszowice, Szydłów, Goszczowice i Ligota Tułowicka. 8 kilometrów dzieli Tułowice od Niemodlina, a 28 km od Opola. 

DSC_6796.jpeg

GMINA Z TRADYCJAMI 
Pierwsza wzmianka o Tułowicach pochodzi z 1447 roku i mówi istnieniu w miejscowości parafii p.w. św. Rocha. Nazwa Tułowice (niem. Tillowitz) pochodzi ponoć od imienia Tilo. Dziś, niestety, nie wiadomo jaką rolę odegrał ów Tilo przy zakładaniu osady.

Mieszkańcy trudnili się produkcją miodu i wydobyciem torfu, a było to możliwe dzięki temu, że miejscowość znajdowała się pośrodku Borów Niemodlińskich. Dobra tułowickie w ciągu wieków zmieniały właścicieli. Szczegółowy opis tych zmian znajdziemy w Chronik der Herrschaft Tillowitz und des Geschlechtes ihrer Besitzer spisanej w 1885 roku przez jednego z właścicieli grafa Freda von Frankenberga.

Jednym z nielicznych śladów po dawnych panach tej ziemi jest zachowana przy murze kościoła parafialnego płyta nagrobna zmarłego w 1598 r. Heinricha von Dreske, ukazująca postać brodatego rycerza w zbroi. Od XVII w. Tułowice znajdowały się w posiadaniu rodu von Zierotin. W 1779 r. Maria von Zierotin poślubiła Johanna Nepomuka Carla Praschmę wnosząc mu w wianie Tułowice, które zamieszkiwało wówczas ok. 320 osób. Za czasów tych właścieli rozwinął się miejscowy przemysł.

W 1783 roku powstała tu huta żelaza zwana Theresienhutte, a w 1813 r. w przyzamkowych stajniach urządzono fajansiarnię. W okolicach Tułowic pracowały młyny, produkowano także cegłę. W latach trzydziestych XIX wieku przebudowano gruntownie tułowicki pałac i doprowadzono do rozkwitu wspaniały pałacowy park. Ostatnimi właścicielami dóbr tułowickich byli Frankenbergowie.

Pod koniec XIX wieku Tułowice uzyskały połączenie kolejowe z Opolem i Nysą. W 1939 roku miejscowość liczyła 1766 mieszkańców. Osobny rozdział historii Tułowic stanowią dzieje wytwarzania w tym regionie ceramiki. Założona w 1813 roku przez Praschmę wytwórnia fajansu, przeszła w 1842 w ręce Ernesta von Frankenberga, który zainicjował tam produkcję czarnego fajansu delikatnego. W latach1889-1904 r. nowy właściciel Erchard Schlegelmilch rozbudował zakład i przekształcił w manufakturę porcelany. 23 stycznia 1945 r. zakończono produkcję w Zakładach Schlegelmilcha. Do niedawna jeszcze tradycję kontynuowała Fabryka Porcelitu "Tułowice" S.A.

Położenie i rys historyczny na podstawie: www.tulowice.pl