×
×

Spotkanie trzech partnerów na Ukrainie

Powiat Opolski Powiat Dolina Powiat Saalfeld - Rudolstadt

20170510_122910.jpeg

W powiecie dolińskim na Ukrainie zasiedli przy okrągłym stole przedstawiciele powiatów: Dolińskiego na Ukrainie, Saalfeld - Rudolstadt w Niemczech i Opolskiego z Polski. Gospodarzami rozmów byli starostowie Doliny: Jurij Mazur, z ramienia rządu i Ivan Daniliv, reprezentujący samorząd. Z Niemiec przyjechał Marco Wolfram, starosta powiatu Saalfeld - Rudolstadt i Mathias Moersch, odpowiedzialny za związki partnerskie niemieckiego powiatu. Na czele delegacji Powiatu Opolskiego stanął Henryk Lakwa, starosta opolski, a towarzyszył mu Krzysztof Wysdak, członek Zarządu Powiatu Opolskiego, nadzorujący między innymi współpracę zagraniczną. (8 - 12.05.2017) 

20170510_101351.jpeg

Na spotkaniu dyskutowano o możliwości podjęcia wspólnych, trójstronnych działań w kierunku rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego a także pozyskiwania środków unijnych. Partner ukraiński był szczególnie zainteresowany możliwościami współpracy w dziedzinie rozwoju turystyki. Goście obejrzeli Karpaty, korzystając z jedynej tego rodzaju atrakcji w całych ukra­iń­skich Karpatach - kolejki turystycznej "Karpackiego Tramwaju" - linii kolejki leśnej zbudowanej w w 1898 roku. Obecnie jest jedną z nielicznych nadal czynnych w ukra­iń­skich Karpatach. Łączy Wygodę z Senczowem i ma kilka odgałęzień wcho­dzą­cych w boczne doliny. Korzystają z niej robotnicy leśni a także turyści, dla których zor­ga­ni­zo­wa­no wspomniany wyżej „Karpacki Tramwaj”. Można nim dojechać z Wygody do uroczyska Dębowy Kąt (ok. 13 km w jedną stronę) oraz z Wygody do ujścia potoku Sobol (ok. 30 km). W programie każdej z wycieczek jest kilka przy­stan­ków z do­dat­ko­wy­mi atrakcjami, a w programie drugiej także wejście na szczyt Magury.
Dolina Mizuńki jest niemal bezludna, jedynie u jej wylotu leżą Stary i Nowy Mizuń, a w najwyższym odcinku dwie izolowane wsie: Seneczów i Wyszków. Pozostała część doliny ma charakter dzikiego, krętego przełomu długości ok. 30 km. Trasa kolejki leśnej jest bardzo malownicza, przebiega przez trudno dostępne miejsca i piękne górskie krajobrazy, gdzie można zobaczyć wodospady i pomniki przyrody.

20170511_142327.jpeg

Członkowie delegacji dwiedzili również szkołę językową w Dolinie, która inaugurowała rok języka niemieckiego i obejrzeli program artystyczny oparty na polskiej kulturze. W Wojewódzkim Centrum Rehabilitacyjno - Kompensacyjnym dla osób niedowidzących obejrzeli bardzo bogaty program artystyczny z okazji Dnia Zwycięstwa w wykonaniu wychowanków wygodzkiego Centrum. 

20170510_111831 (1).jpeg