×
×

Nowe życie prószkowskiego arboretum

Arboretum w Prószkowie
Jeszcze raz o projekcie ratowania prószkowskiej Pomologii.


Pieniądze z programu Interreg pozwolą zrewitalizować arboretum przy prószkowskiej Pomologii. Nie udało się włączyć parku do projektu realizowanego wspólnie z Uniwersytetem Opolskim, mającego na celu przywrócenie świetności cesarskiej Akademii Rolniczej, które tu w XIX wieku powstała.

Z pomocą przyszedł unijny program Interreg. Konieczne było jednak do spełnienia wszystkich warunków znalezienie zagranicznego partnera. Podczas ostatniej sesji radni powiatu jednogłośnie zaaprobowali nawiązanie w tym celu kooperacji z czeską Hrubą Skalą. To maleńka gmina licząca około 600 mieszkańców leżąca na tzw. Złotym szlaku Czeskiego Raju.   Prawdopodobnie nigdzie w Środkowej Europie nie znajdzie się  na kilkunastu kilometrach tylu różnorodnych widoków. Są tu głębokie doliny, stawy, skalne miasta, także wiele punktów widokowych i wież, z których można podziwiać okolicę. Czeski Raj jest domem dla chronionych roślin i zwierząt. Na wolności spotkać można  czaple, puchacze, jerzyki, kruki, w jaskiniach nietoperze, w potokach raki, w lasach muflony, sarny lub jeże. Nie jest zatem  dziwne, że Czeski Raj został wpisany na listę geoparków UNESCO.

- To świetny partner dla naszego przedsięwzięcia – uważa Krzysztof Wysdak z zarządu powiatu.  Henryk Lakwa Starosta Opolski  nie kryje entuzjazmu, bo już od dawna los prószkowskiego  arboretum leży mu na sercu .

Prószkowskie arboretum to park dendrologiczny, w którym w różnych ugrupowaniach rośnie kilkaset rodzajów, gatunków i odmian roślin, głównie drzew i krzewów. Arboretum było założone przede wszystkim w celach dydaktycznych i badawczych.

Ojczyzną posadzonych tu roślin są prawie wszystkie środowiska, regiony, strefy klimatyczne i lądy naszego globu. Rosną w Prószkowie drzewa i krzewy z całej Europy, z Bliskiego Wschodu, Chin, Japonii, Syberii, Kaukazu, obu Ameryk, Afryki.

Najcenniejsze rośliny w parku to: miłorząb dwuklapowy, cis japoński, cypryśnik błotny, metasekwoja chińska, sosna rumelijska, żywotnik japoński, dąb omszony i czarny, glediczia trójcierniowa, kasztan jadalny, magnolia drzewiasta, orzech szary, śniegowiec wirginijski, kasztanowiec plamisty, klon włoski, orzeszniki. Zenobiusz Mierzejewski podaje: "roślin parkowych liściastych wysadzonych było: 177 rodzajów w tym ok. 900 gatunków. Roślin iglastych 30 rodzajów, w tym ponad 110 gatunków. Liczba odmian w obrębie wymienionych gatunków iglastych i liściastych sięgała w 1895 roku kilka tysięcy" [Mierzejewski Z., Park arboretum w Prószkowie, Opole 2001].

Warto zaznaczyć, że wśród roślin liściastych najwięcej gatunków reprezentowały rodzaje: dąb (Quercus) - 46, tawuła (Spiraea) - 42, klon (Acer) - 25, zaś najwięcej gatunków wśród roślin iglastych: sosna (Pinus) - 23, jodła (Abies) - 19, świerk (Picea) - 17. Najcenniejsze i najrzadsze gatunki, które występują w ilości 2 - 3 sztuk, sadzone były zwykle pojedynczo w dwóch różnych miejscach w parku. Robiono tak, aby w przypadku wypadnięcia w jednym miejscu, rośliny miały szansę przetrwania na drugim stanowisku.

parku występuje również wiele gatunków roślin zielnych: epimedium alpejskie, rannik zimowy, zawilec gajowy, lilia złotogłów, przylaszczka pospolita, pierwiosnka lekarska i wyniosła, marzanka wonna, śnieżyca wiosenna, śnieżyczka przebiśnieg, ciemierniki, lepiężnik różowy, bodziszek, kokoryczki, macierzanka, dzwonki, kosaciec żółty.


W parku można spotkać wiele gatunków ptaków lęgowych oraz pojawiających się w czasie wędrówek wiosennych i jesienno-zimowych. Są wśród nich: dzięcioł zielony, dzięcioł duży, puszczyk, słowik, sójka, czajka, bażant, jerzyk, czyżyk, zięba, drozd.

Park prószkowski zaliczony jest do obiektów chronionych.