×
×

XXIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego

20.04.17 Sesja Rady Powiatu Opolskiego

Spośród kilku istotnych uchwał podjętych podczas wyjazdowej sesji Rady Powiatu w Prószkowie (20.04.2017) dwie wysuwają się na plan pierwszy. Pierwsza dostosowuje sieć szkół Powiatu Opolskiego do reformy oświaty. Ta zmiana wydaje się być korzystna dla wszystkich zainteresowanych- uważa zastępca przewodniczącego rady Krzysztof Cebula.

Druga bardzo ważna decyzja podjęta przez radnych to zatwierdzenie współpracy z czeskimi partnerami w Hrubej Skale. Podjęcie wspólnej inicjatywy umożliwi rewaloryzację prószkowskiego arboretum.
Leonarda Płoszaj, wicestarosta opolski i Henryk Lakwa, starosta opolski

-Hruba Skala to piękny obiekt ze 120 hektarowym rezerwatem przyrody – mówi starosta Henryk Lakwa. Nie ukrywa, że od lat zabiega o to, by prószkowskie arboretum przywrócić do dawnej świetności. –Gdy trafia się zatem okazja by sięgnąć po pieniądze z programu Interreg, który oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych przyczyniających się do wdrażania inteligentnych rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania regionalne w obszarze innowacyjności, gospodarki niskoemisyjnej, środowiska, kultury i transportu – nie waham się ani chwili – potwierdza Lakwa. Radni poparli go jednogłośnie.

Radni zatwierdzili dziś także powołanie Ryszarda Ciupka na stanowisko dyrektora prószkowskiego Domu Pomocy Społecznej. Zarząd Powiatu podjął tę  decyzję nie organizując konkursu – Henryk Lakwa i Krzysztof Wysdak – członek Zarządu Powiatu uważają że nie było takiej potrzeby.