WAŻNA INFORMACJA: UWAGA! zmiana numerów rachunków bankowych - aktualny wykaz***Zasady obsługi klientów od 16.05.2022 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-zapisy tel 77-5415169 od 21.02.2022 r. porady prawne wracają do formy stacjonarnej***Koronawirus - ważne telefony***

×
×

Konkurs "Policjant, który mi pomógł"

policjant_plakat.jpeg

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia "Niebieska Linia", organizuje ogólnopolski konkurs pn.: "Policjant, który mi pomógł".

Założeniem konkursu jest wyróżnienie funkcjonariuszy Policji, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie, zaangażowaniem w działania na rzecz wdrażania
w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań w tym zakresie.

Kandydatów do X edycji, zgodnie z regulaminem konkursu, zgłaszać mogą osoby indywidualne, organizacje i instytucje (z wyjątkiem Policji) do 31 maja 2017 r. Osoby zgłoszone po tym terminie przechodzą do kolejnej edycji. Procedura zgłaszania policjantów do konkursu pn. Policjant, który mi pomógł” odbywa z wykorzystaniem formularzy zgłoszeniowych, które bezpośrednio wpływają do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie IPZ „ Niebieska Linia w Warszawie.

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji.

Informacje szczegółowe o konkursie znajdują się także na stronie internetowej www.policjant.niebieskalinia.pl, gdzie można zapoznać się z regulaminem, plakatem promującym konkurs a także wysłać lub pobrać formularz zgłoszeniowy.

DOCformularz.doc
PDFRegulamin_Konkursu_IV.pdf