WAŻNA INFORMACJA: Pilne! Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Opolu będzie NIECZYNNE dla interesantów Zasady pracy Starostwa i jednostek podległych od 16.03.2020 r.***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

Konkurs "Policjant, który mi pomógł"

policjant_plakat.jpeg

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia "Niebieska Linia", organizuje ogólnopolski konkurs pn.: "Policjant, który mi pomógł".

Założeniem konkursu jest wyróżnienie funkcjonariuszy Policji, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie, zaangażowaniem w działania na rzecz wdrażania
w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań w tym zakresie.

Kandydatów do X edycji, zgodnie z regulaminem konkursu, zgłaszać mogą osoby indywidualne, organizacje i instytucje (z wyjątkiem Policji) do 31 maja 2017 r. Osoby zgłoszone po tym terminie przechodzą do kolejnej edycji. Procedura zgłaszania policjantów do konkursu pn. Policjant, który mi pomógł” odbywa z wykorzystaniem formularzy zgłoszeniowych, które bezpośrednio wpływają do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie IPZ „ Niebieska Linia w Warszawie.

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji.

Informacje szczegółowe o konkursie znajdują się także na stronie internetowej www.policjant.niebieskalinia.pl, gdzie można zapoznać się z regulaminem, plakatem promującym konkurs a także wysłać lub pobrać formularz zgłoszeniowy.

DOCformularz.doc
PDFRegulamin_Konkursu_IV.pdf