×
×

25 - 27.04. 2012 Szkolenie obronne dla powiatu opolskiego

Szkolenie obronne i zarządzania kryzysowego

W dniach 25-27 kwietnia 2012 r. odbyły się szkolenie obronne i zarządzania kryzysowego zorganizowane przez Starostwo Powiatowe
 w Opolu i gminy powiatu opolskiego. Szczególną uwagę zwrócono na planowanie i realizację zadań wynikających z przygotowań obronnych. Na szkoleniu zajmowano się również rolą, miejscem i zasadami działania zespołów, osób oraz służb zespolonych i niezespolonych powiatu opolskiego, realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
Zajęcia składały się z części teoretycznej oraz ćwiczeń praktycznych, podczas, których trenowano udzielanie pierwszej pomocy dla ludności poszkodowanej w wyniku wystąpienia ataku terrorystycznego, a także pokaz zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

Szkolenie w znacznym stopniu podniosło stan bezpieczeństwa naszego powiatu. Tematyka znalazła uznanie wśród uczestników - pracowników Starostwa i Urzędów Gmin