×
×

Hruba Skala z Czech i Powiat Opolski będą współpracować

23 marca 2017 Henryk Lakwa, starosta opolski spotkał się z Jitką Šimkovą, szefową gminy Hruba Skala w Czechach w celu omówienia działań zmierzających do opracowania wspólnego wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

- Transgraniczny projekt partnerski będzie polegał na odnowieniu oraz udostępnieniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego terenów położonych w gminie Hruba Skala i powiecie opolskim. Objęte nim zostaną arboretum w Prószkowie oraz zabytkowy ogród wokół willi Reznickovej w Doubravicach. - mówi Starosta Opolski.

W spotkaniu wzięli udział ze strony czeskiej Lucie Procházková, współpracownik Gminy Hruba Skała. Staroście Opolskiemu towarzyszył dyrektor Zespołu Szkół w Prószkowie Dariusz Sobków oraz Manfred Kupka, inspektor w wydziale organizacyjnym odpowiedzialny za realizację projektów. 

23.03.17 wizyta w Czechach
23.03.17 wizyta w Czechach
23.03.17 wizyta w Czechach
23.03.17 wizyta w Czechach