WAŻNA INFORMACJA: PILNE! Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-zapisy tel 775415169***Patronaty Starosty Opolskiego zawieszone do odwołania z powodu przesunięcia środków w budżecie na walkę z koronawirusem***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014 - 2020

Powiat Opolski realizuje projekt partnerski pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.2 – Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

PDFKształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3 informacje o realizacji projektu


Powiat Opolski w partnerstwie z Gminą Chrząstowice, Gminą Komprachcice, Gminą Łubniany, Gminą Lewin Brzeski, Gminą Prószków, Gminą Tranów Opolski, Gminą Tułowice, Gminą Turawa oraz Samorządem Województwa Opolskiego w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działania 3.1 Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 realizuje projekt pn. „Budowa infrastruktury pieszo -rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PDF„Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”


Powiat Opolski w partnerstwie z Miastem Opole, Powiatem Brzeskim, Powiatem Głubczyckim, Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim, Powiatem Kluczborskim, Powiatem Krapkowickim, Powiatem Namysłowskim, Powiatem Nyskim, Powiatem Oleskim, Powiatem Prudnicki, Powiatem Strzeleckim oraz Samorządem Województwa Opolskiego w ramach Osi priorytetowej X – Inwestycje w infrastrukturę społeczną Działania 10.3 E-usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 realizuje projekt pn. E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PDF„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”


Powiat Opolski w partnerstwie z Gminą Dobrzeń Wielki, Gminą Popielów oraz Samorządem Województwa Opolskiego w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działania 3.1 Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 realizuje projekt pn. „Budowa infrastruktury pieszo -rowerowej w powiecie opolskim – etap I” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PDFBudowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim – etap I


Powiat Opolski realizuje projekt partnerski pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.2 – Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1

PDFKształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1 informacja o realizacji projektu.pdf