×
×

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie

Herb Powiatu Opolskiego Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

PDFZakres i uprawnieni nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji w 2021 r.

PDFWykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r.

DOCWzór oświadczenia.doc