×
×

Pracodawco, skorzystaj z bezpłatnego szkolenia i zdobądź dyplom PIP !

PDFHarmonogram szkoleń (113,09KB)

PRACODAWCO, SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEGO SZKOLENIA I ZDOBĄDŹ DYPLOM PIP!

 

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach z udziałem inspektorów pracy OIP w Opolu, w ramach programu promocyjnego „Przestrzeganie prawa pracy  w małych zakładach – Dyplom PIP”. Propozycja skierowana jest do pracodawców z zakładów produkcyjnych i usługowych zatrudniających do 20 pracowników.Pracodawcy uczestniczący w szkoleniach otrzymają materiały (broszury), przygotowane przez specjalistów PIP, m.in. „Listę kontrolną z komentarzem”, za pomocą którychbędą mogli samodzielnie identyfikować występujące w zakładzie nieprawidłowości, oceniać skalę zagrożeń oraz określać sposoby ich likwidacji. W czasie realizacji działań programowych inspektorzy pracy służyć będą pracodawcom nieodpłatnym doradztwem. Na uczestników programu czekają prestiżowe Dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy wręczane na corocznej uroczystości z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, organizacji zrzeszających pracodawców i związków zawodowych. Jednodniowe szkolenia dla uczestników programu odbędą się we wszystkich powiatach województwa opolskiego. Tematyka szkoleń obejmować będzie m.in.: wybrane zagadnienia prawa pracy, w tym ostatnie nowelizacje przepisów Kodeksu pracy, ocenę ryzyka zawodowego w zakładach pracy – analizowanie  i dokumentowanie warunków pracy, uwarunkowania  dot. wyposażenia i modernizacji obiektów oraz parku maszynowego. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z wiedzy i doświadczeń inspektorów pracy dla poprawy bezpieczeństwa w Państwa firmie!

Szczegółowe informacje można uzyskać w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu pod numerem telefonu: 77 47 00 907.

Harmonogram szkoleń jest dostępny także na stronie internetowej: www.opole.oip.pl