×
×

18.04.2012 Wyróżnienie w konkursie Zadbany Zabytek A.D. 2012

„Zabytek Zadbany” jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Od 2011 roku podmiotem realizującym procedurę konkursową jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Konkurs skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego celem jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów. Charakter edukacyjny konkursu polega na popularyzacji wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas ich użytkowania oraz w trakcie przeprowadzanych remontów. 

 

Cztery zabytki z województwa opolskiego, w tym 3 z powiatu opolskiego nominowane w konkursie 'Zabytek Zadbany'. Kategorię architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki wygrał most - wybudowany w 1827 roku  w Ozimku.  Jury prestiżowego konkursu uznało, że w 2011 roku most jest jednym z pięciu najlepiej utrzymanych zabytków w Polsce. Oprócz wygranej zabytku z Ozimka konkursowe wyróżnienie otrzymały: opolskie Starostwo za "kompleksowe prace konserwatorskie w zamku w Prószkowie utrwalające i eksponujące wartości zabytku i otoczenia”, miasto Prudnik za "prace konserwatorskie utrwalające wartości zabytkowe willi Hermanna Fränkla i nadające jej znaczenie w porządkowaniu przestrzeni miejskiej”, gminę Murów - odpowiadającą za młotownię w Zagwiździu za "zaangażowanie społeczności lokalnej w ochronę dziedzictwa kulturowego.”