×
×

Srebrny Laur Umiejętności i Kompentencji dla wójta Murowa

GG

Tegoroczna gala miała wymiar jubileuszowy, bowiem prestiżowe nagrody Laurów Umiejętności i Kompetencji  mają już dwadzieścia pięć lat. Nagroda związana jest z Opolską Izbą Gospodarczą przy której działa specjalna Kapituła nagrody Laurów Umiejętności i Kompetencji. Wyróżnienie  otrzymują co roku osoby, instytucje które na różnym polu aktywności zawodowej w sposób szczególny zasłużyły się dla regionu.

Wójt Murowa został nagrodzony za inicjowanie dobrej współpracy z przedsiębiorstwami i zakładami pracy. Ogromną zasługą Andrzeja Puławskiego była ścisła pomoc w  rozwoju Vitroterm Murów S.A oraz współpraca i stworzenie dobrych warunków dla powstania największej inwestycji przerobu drewna w Murowie. Gmina zarządzana przez wójta Puławskiego ma bardzo dobre wyniki w pozyskiwaniu środków unijnych. Wójt znany jest również  ze swej szerokiej działalności społecznej i samorządowej. 

źródło: www.grupalokalna.pl
zdjęcia Jakub Strumiński