WAŻNA INFORMACJA: PILNE! Zasady obsługi klientów od 23.11.2020 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Nieodpłatna Pomoc Prawna w trybie zdalnym***Darmowe porady prawne-zapisy tel 775415169***Koronawirus - ważne telefony***Rzecznik Konsumentów

×
×

Srebrny Laur Umiejętności i Kompentencji dla wójta Murowa

GG

Tegoroczna gala miała wymiar jubileuszowy, bowiem prestiżowe nagrody Laurów Umiejętności i Kompetencji  mają już dwadzieścia pięć lat. Nagroda związana jest z Opolską Izbą Gospodarczą przy której działa specjalna Kapituła nagrody Laurów Umiejętności i Kompetencji. Wyróżnienie  otrzymują co roku osoby, instytucje które na różnym polu aktywności zawodowej w sposób szczególny zasłużyły się dla regionu.

Wójt Murowa został nagrodzony za inicjowanie dobrej współpracy z przedsiębiorstwami i zakładami pracy. Ogromną zasługą Andrzeja Puławskiego była ścisła pomoc w  rozwoju Vitroterm Murów S.A oraz współpraca i stworzenie dobrych warunków dla powstania największej inwestycji przerobu drewna w Murowie. Gmina zarządzana przez wójta Puławskiego ma bardzo dobre wyniki w pozyskiwaniu środków unijnych. Wójt znany jest również  ze swej szerokiej działalności społecznej i samorządowej. 

źródło: www.grupalokalna.pl
zdjęcia Jakub Strumiński