×
×

Pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna

Herb powiatu opolskiego "Świadomość prawna obywateli powinna być jednym z wyznaczników prawidłowo funkcjonującego społeczeństwa otwartego, w którym akceptowana jest odrębność, możliwość realizowania celów stawianych sobie przez jednostki, rozwiązywania problemów i dążenia do samorealizacji. Podniesieniu wiedzy i świadomości prawnej służy edukacja prawna, polegająca przede wszystkim na dostarczaniu wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, na kształtowaniu umiejętności sporządzania dokumentów wykorzystywanych w procesach sądowych oraz nawyków korzystania z pomocy instytucji świadczących usługi prawne. Podnoszenie wiedzy z zakresu prawa oraz umiejętności korzystania z pomocy prawnej jest jednym z istotnych aspektów w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu"
Anna Dudak, Istota i znaczenie edukacji prawnej w kształtowaniu społeczeństwa otwartego
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 


UWAGA!

Ze względu na sytuację epidemiczną darmowe porady prawne w powiecie opolskim udzielane są obecnie zdalnie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail)

Zapisy na teleporady prawne pod numerem telefonu 775415169.


Frame 45.png

Frame 46.png


Edukacja prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna pomoc prawna konkurs ofert 2021

Nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty 2021