×
×

Pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna

Herb powiatu opolskiego "Świadomość prawna obywateli powinna być jednym z wyznaczników prawidłowo funkcjonującego społeczeństwa otwartego, w którym akceptowana jest odrębność, możliwość realizowania celów stawianych sobie przez jednostki, rozwiązywania problemów i dążenia do samorealizacji. Podniesieniu wiedzy i świadomości prawnej służy edukacja prawna, polegająca przede wszystkim na dostarczaniu wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, na kształtowaniu umiejętności sporządzania dokumentów wykorzystywanych w procesach sądowych oraz nawyków korzystania z pomocy instytucji świadczących usługi prawne. Podnoszenie wiedzy z zakresu prawa oraz umiejętności korzystania z pomocy prawnej jest jednym z istotnych aspektów w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu"
Anna Dudak, Istota i znaczenie edukacji prawnej w kształtowaniu społeczeństwa otwartego
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Aby umówić się na poradę prawną należy zarejestrować się telefonicznie – 77 541 51 69 bądź skorzystać ze strony https://np.ms.gov.pl/


PUNKTY DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
I MEDIACJI W POWIECIE OPOLSKIM W 2023 ROKU

 

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 r.jpeg

Frame 45.png

Frame 46.png

 

PrtScr_spot ogólny.jpeg

Edukacja prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna pomoc prawna konkurs ofert 2023

Nabór na członków komisji konkursowej opiniujacej oferty 2023