×
×

Pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna

Herb powiatu opolskiego "Świadomość prawna obywateli powinna być jednym z wyznaczników prawidłowo funkcjonującego społeczeństwa otwartego, w którym akceptowana jest odrębność, możliwość realizowania celów stawianych sobie przez jednostki, rozwiązywania problemów i dążenia do samorealizacji. Podniesieniu wiedzy i świadomości prawnej służy edukacja prawna, polegająca przede wszystkim na dostarczaniu wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, na kształtowaniu umiejętności sporządzania dokumentów wykorzystywanych w procesach sądowych oraz nawyków korzystania z pomocy instytucji świadczących usługi prawne. Podnoszenie wiedzy z zakresu prawa oraz umiejętności korzystania z pomocy prawnej jest jednym z istotnych aspektów w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu"
Anna Dudak, Istota i znaczenie edukacji prawnej w kształtowaniu społeczeństwa otwartego
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 


UWAGA!

Z dniem 15.10.2020 r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
w Starostwie Powiatowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29  przechodzi na tryb zdalny.

Zapisy na teleporady prawne pod numerem telefonu 775415169.


Frame 45.png

Frame 46.png


Powrót stacjonranego świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej od 15 czerwca 2020 r.

Edukacja prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna pomoc prawna konkurs ofert 2020