×
×

Pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna

Herb powiatu opolskiego "Świadomość prawna obywateli powinna być jednym z wyznaczników prawidłowo funkcjonującego społeczeństwa otwartego, w którym akceptowana jest odrębność, możliwość realizowania celów stawianych sobie przez jednostki, rozwiązywania problemów i dążenia do samorealizacji. Podniesieniu wiedzy i świadomości prawnej służy edukacja prawna, polegająca przede wszystkim na dostarczaniu wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, na kształtowaniu umiejętności sporządzania dokumentów wykorzystywanych w procesach sądowych oraz nawyków korzystania z pomocy instytucji świadczących usługi prawne. Podnoszenie wiedzy z zakresu prawa oraz umiejętności korzystania z pomocy prawnej jest jednym z istotnych aspektów w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu"
Anna Dudak, Istota i znaczenie edukacji prawnej w kształtowaniu społeczeństwa otwartego
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. W związku z tym przed uzyskaniem porady w punkcie należy złożyć adwokatowi, radcy prawnemu lub doradcy obywatelskiemu stosowne pisemne oświadczenie.

Udzielanie darmowych porad prawnych lub obywatelskich na terenie Powiatu Opolskiego odbywa się w formie stacjonarnej na terenie każdej z gmin oraz w Starostwie Powiatowym w Opolu. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie porad prawnych/obywatelskich osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się (osobom niedowidzącym, niesłyszącym, głuchym i głuchoniemym), porada może być udzielana także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość np. telefonicznie. Od 1 lipca 2023 r., w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, przed uzyskaniem porady na odległość należy złożyć w Starostwie oświadczenie w formie papierowej lub elektronicznej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz ze wskazaniem sposobu komunikowania się. Oświadczenie należy przesłać na adres

DOCOświadczenie osoby uprawnionej.doc (29,50KB)

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wizytę do konkretnego punktu, na konkretny dzień i godzinę, dzwoniąc pod numer 775415169 bądź zapisując się samodzielnie przez stronę internetową np.ms.gov.pl. W przypadku porady na odległość to adwokat, radca prawny bądź doradca obywatelski skontaktuje się z osobą uprawnioną w umówionym wcześniej terminie.

 


PUNKTY DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
I MEDIACJI W POWIECIE OPOLSKIM W 2024 ROKU

 

Informujemy, że w dniu 19 lipca br. (piątek) punkt nieodpłatnych porad prawnych w Komprachcicach będzie nieczynny. Dyżur będzie odpracowany 22 lipca br. (poniedziałek) w godz. 14.00-18.00.

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 r.jpeg

Frame 45.png

Frame 46.png

 

PrtScr_spot ogólny.jpeg


https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-opolski-2023/

Edukacja prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna pomoc prawna konkurs ofert 2024

Nabór na członków komisji konkursowej opiniujacej oferty 2024