WAŻNA INFORMACJA: ***Zasady obsługi klientów od 23.11.2020 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-zapisy tel 77-5415169***Koronawirus - ważne telefony***

×
×

Pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna

Herb powiatu opolskiego "Świadomość prawna obywateli powinna być jednym z wyznaczników prawidłowo funkcjonującego społeczeństwa otwartego, w którym akceptowana jest odrębność, możliwość realizowania celów stawianych sobie przez jednostki, rozwiązywania problemów i dążenia do samorealizacji. Podniesieniu wiedzy i świadomości prawnej służy edukacja prawna, polegająca przede wszystkim na dostarczaniu wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, na kształtowaniu umiejętności sporządzania dokumentów wykorzystywanych w procesach sądowych oraz nawyków korzystania z pomocy instytucji świadczących usługi prawne. Podnoszenie wiedzy z zakresu prawa oraz umiejętności korzystania z pomocy prawnej jest jednym z istotnych aspektów w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu"
Anna Dudak, Istota i znaczenie edukacji prawnej w kształtowaniu społeczeństwa otwartego
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Z uwagi na prowadzone prace remontowe na terenie Zespołu Szkół w Niemodlinie w terminie od 4 do 11 sierpnia br. darmowe porady prawne w tym punkcie będą udzielane przez telefon. Rejestracja telefoniczna pod numerem 77 5415169.


Od 10.05.2021 r.  darmowe porady prawne w powiecie opolskim udzielane będą w punktach stacjonarnie jak i zdalnie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).
Prosimy o wcześniejsze zapisy na porady prawne pod numerem telefonu 775415169.


Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r cz.1 .jpeg
wykaz-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-i-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego-w-2021-r-cz-2.jpeg

Frame 45.png

Frame 46.png

 

 

PrtScr_spot ogólny.jpeg

Edukacja prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna pomoc prawna konkurs ofert 2022

Nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty 2022