WAŻNA INFORMACJA: Nieobecność Rzecznika Konsumentów w dniu 29.09.2022 r.***Uwaga! Chwilowy brak dzienników budowy za 10,00 zł i 25,00 zł. Za utrudnienia przepraszamy***Zmiana w Prawie budowlanym***UWAGA! zmiana numerów rachunków bankowych - aktualny wykaz***Zasady obsługi klientów od 16.05.2022 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-zapisy tel 77-5415169***Koronawirus - ważne telefony***

×
×

Pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna

Herb powiatu opolskiego "Świadomość prawna obywateli powinna być jednym z wyznaczników prawidłowo funkcjonującego społeczeństwa otwartego, w którym akceptowana jest odrębność, możliwość realizowania celów stawianych sobie przez jednostki, rozwiązywania problemów i dążenia do samorealizacji. Podniesieniu wiedzy i świadomości prawnej służy edukacja prawna, polegająca przede wszystkim na dostarczaniu wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, na kształtowaniu umiejętności sporządzania dokumentów wykorzystywanych w procesach sądowych oraz nawyków korzystania z pomocy instytucji świadczących usługi prawne. Podnoszenie wiedzy z zakresu prawa oraz umiejętności korzystania z pomocy prawnej jest jednym z istotnych aspektów w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu"
Anna Dudak, Istota i znaczenie edukacji prawnej w kształtowaniu społeczeństwa otwartego
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Od dnia 21.02.2022 r. darmowe porady prawne w Powiecie Opolskim będą udzielane ponownie w formie stacjonarnej w punktach.

Aby umówić się na poradę prawną należy zarejestrować się telefonicznie – 77 541 51 69 bądź skorzystać ze strony https://np.ms.gov.pl/


Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 r.jpeg

Frame 45.png

Frame 46.png

 

 

PrtScr_spot ogólny.jpeg

Edukacja prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna pomoc prawna konkurs ofert 2022

Nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty 2022