×
×

Wydział Finansowo-Budżetowy

45 - 068 Opole ul. 1 Maja 29

 

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

pokój 311

ELŻBIETA BARTNICKA

naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego, zastępca Skarbnika Powiatu

77 5415130

pokój 302

IZABELA SZARZEWICZ

dochody Skarbu Państwa

77 5415133

PAULINA KOCZUR

77 5415133

ANNA ROTHER

77 5415134

SŁAWOMIR KARNAŚ

PFRON, kaucje gwarancyjne

77 5415135

pokój 301

CECYLIA SPARWASSER

wydatki Starostwa Powiatowego

77 5415131

MAŁGORZATA MAJECKA


EWA RADOMSKA

77 5415131

ROBERT NOWAK

77 5415132

pokój 300

JOANNA DRAPIKOWSKA

dochody Starostwa Powiatowego, dochody geodezyjne

77 5415136

DOROTA ZUZIAK

dochody Starostwa Powiatowego,
dochody geodezyjne

77 5415137

ANNA KOCHANEK

77 5415138

sala operacyjna
pok. nr 13 (parter)

ELŻBIETA PYKA

KASA

77 5415139

pokój 225

pl. Wolności 7-8

AGNIESZKA STĘPIEŃ

KASA

77 4412336


 


ZADANIA WYDZIAŁU FINANSOWO – BUDŻETOWEGO

 

Obsługa finansowo-księgowa budżetu Powiatu, w szczególności:

Opracowywanie projektu budżetu Powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu

Nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzanie
planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu

Realizacja budżetu Powiatu oraz dochodów Skarbu Państwa

Windykacja należności budżetowych oraz Skarbu Państwa

Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu

Prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami

Realizacja wydatków osobowych Starostwa oraz prowadzenie dokumentacji płacowej

Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Powiatu oraz prowadzenie obsługi kasowej

Przeprowadzanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących
operacji gospodarczych i finansowych oraz kontroli zgodności z planem finansowym

Obsługa finansowo – księgowa funduszy celowych, w tym między innymi:

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Współdziałanie z bankami, urzędami skarbowymi i innymi instytucjami

Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie prowadzenia rachunkowości
oraz wynikających z ustawy o finansach publicznych

Rozliczanie inwentaryzacji rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych

Sprawdzanie właściwego opisu dokumentów finansowych dotyczących wydatków
w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych

Wykonywanie czynności związanych z ewidencją mienia Powiatu

Udział w dokonywaniu kontroli finansowej starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu