×
×

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Starostwo Powiatowe w Opolu zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym w 2017 roku.

PDFZAŁ NR 1 zaproszenie do udziału w komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert- Powiat Opolski.pdf (337,44KB)
DOCXZAŁ NR 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.docx (15,53KB)