×
×

Internetowa rejestracja terminu w Wydziale Komunikacji

Szanowni Państwo Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu obsługuje mieszkańców miast i gmin z terenu powiatu opolskiego.

UWAGA!

  1. Na podstawie zarządzenia Starosty Opolskiego Nr OR.120.30.2022 z dnia 12 maja 2022 r. informujemy, że osoby trzecie (niespokrewnione) działające w imieniu właścicieli pojazdów są obsługiwane w wyznaczonym miejscu na parterze budynku Starostwa przy ul.1 Maja 29 i nie dokonują rezerwacji terminu drogą elektroniczną.
  1. Właściciele pojazdów lub spokrewnieni pełnomocnicy mają obowiązek podania właściwych danych w formularzu rezerwacji (Imię, Nazwisko, e-mail, nr VIN pojazdu, którego dotyczyć ma sprawa). Nie zastosowanie się do powyższego będzie skutkowało odmową bezpośredniej obsługi klienta na sali operacyjnej Starostwa Powiatowego w Opolu.

 

Można wybrać termin załatwienia sprawy w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu, klikając w link: Elektroniczny system rejestracji terminu

Następnie po przejściu na stronę:

1. Proszę wybrać datę, godzinę, podać imię i nazwisko, a następnie wpisać adres mailowy, na który przyjdzie wiadomość. Rezerwację należy zaakceptować. Po zaakceptowaniu otrzymają Państwo kod, który będzie potrzebny w czasie wizyty w Urzędzie.  

2. W wyznaczonym dniu, nie wcześniej niż 15 minut przed terminem umówionej wizyty proszę pobrać bilet z biletomatu znajdującego się w Urzędzie - opcja "Rezerwacja internetowa", wpisując kod liczbowy, który otrzymali Państwo w wiadomości mailowej.

3. W przypadku gdy nie będą Państwo mogli przyjść do nas w umówionym terminie prosimy o anulowanie wizyty w sposób wskazany w wiadomości mailowej.

4. Klient może w jednym dniu wszcząć maksymalnie pięć spraw, bez względu na to, czy dokonał rezerwacji drogą elektroniczną, czy pobrał bilet po przyjściu do urzędu.