WAŻNA INFORMACJA: PILNE! Zasady obsługi klientów od 23.11.2020 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Nieodpłatna Pomoc Prawna w trybie zdalnym***Darmowe porady prawne-zapisy tel 775415169***Koronawirus - ważne telefony***Rzecznik Konsumentów

×
×

XXVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego

Po raz pierwszy w historii, w sprawie dotyczącej powiększenia Opola, Rada Powiatu Opolskiego podjęła decyzję jednogłośnie. Wszyscy poparli uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec nieodpłatnego przejęcia Domu Dziecka w Chmielowicach przez miasto Opole.

„Realizacja przez miasto Opole na prawach powiatu zadań na terenach, które z dniem 1 stycznia 2017 r. maja zostać włączone w jego granice, nie wymaga przejęcia nieruchomości w Chmielowicach, w której aktualnie Powiat Opolski prowadzi działalność opiekuńczo wychowawczą. Miasto Opole na prawach powiatu w dalszym ciągu będzie bowiem mogło wykonywać nałożone na nie zadania bez uszczerbku dla wspólnoty samorządowej, podczas gdy placówka opiekuńczo-wychowawcza w Chmielowicach w dalszym ciągu pozostanie niezbędna do wykonania zadań własnych Powiatu Opolskiego” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Przeczytaj i obejrzyj relację zamieszczoną na portalu GL