×
×

Zamówienia publiczne i zapytania ofertowe do 30.000 euro - do 31.12.2020 r.


Zapytanie ofertowe z dnia 08.12.2020 r. na dostawę materiałów eksploatacyjnych do komputerów:

PDFMateriały eksploatacyjne na 2021 r - zaproszenie.pdf (311,42KB)
PDFMateriały eksploatacyjne na 2021 r - wzór umowy.pdf (51,70KB)
PDFMateriały eksploatacyjne na 2021 r - Kosztorys ofertowy.pdf (49,22KB)
XLSMateriały eksploatacyjne na 2021 r - Kosztorys ofertowy.xls (42,00KB)

Termin składania ofert do dnia 21 grudnia 2020 r. do godz. 10:00.

PDFWynik zapytania ofertowego - notatka służbowa z dnia 22.12.2020 r..pdf (26,50KB)


Zapytanie ofertowe z dnia 08.12.2020 r. na „Wykonanie obsługi bankowej budżetu Powiatu Opolskiego – Starostwa Powiatowego w Opolu na okres 3 lat”

PDFZapytanie ofertowe na obsługę bankową - Powiat Opolski - na okres od 01.01.2021 do 31.12.2023.pdf (232,38KB)
 

mail do kontaktów: zamowienia@powiatopolski.pl

Pytania i odpowiedzi do zapytania z dnia 08.12.2020 r. na „Wykonanie obsługi bankowej budżetu Powiatu Opolskiego – Starostwa Powiatowego w Opolu na okres 3 lat”

PDFPytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego - obsługa bankowa 2021-2023.pdf (224,79KB)
 

Zmiana terminu składania ofert z dnia 15.12.2020 r. do godz. 15.00 na 17.12.2020 r. do godz. 13.00

 

Zamawiający odstępuje od rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zapytania ofertowego pn. „Wykonanie obsługi bankowej budżetu Powiatu Opolskiego – Starostwa Powiatowego w Opolu na okres 3 lat”  z dnia 8 grudnia 2020 r. Nr FN.3052.8.2020.RN  i zamyka zapytanie ofertowe bez zawarcia umowy.


Zapytanie ofertowe z dnia 04.12.2020 r. na Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Opolskiego wskazanych wykonawcy przez Policję:

PDFZapytanie ofertowe z dnia 04.12.2020 r. na Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu.pdf (1,34MB)
DOCXZałącznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego.docx (18,52KB)
DOCXZałącznik-nr-2-do-zapytania-ofertowego.docx (17,10KB)

 


 

Zapytanie ofertowe dot. " Ochrona osób i mienia, monitoring oraz konwój i inkaso wartości pieniężnych"  dla Starostwa Opolskiego

PDFZapytanie ofertowe ochrona 2020-2021.pdf (175,66KB)

DOCZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - ochrona, monitoring i konwój.doc (60,00KB)

PDFZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - ochrona, monitoring, konwój.pdf (171,87KB)

DOCXZałącznik nr 3 do zapytania ofertowego - ochrona, monitoring, konwój.docx (28,54KB)

PDFZałącznik nr 4 do zapytania ofertowego - ochrona, monitoring, konwój.pdf (500,30KB)
 


Zapytanie ofertowe dot. udzielenia licencji na używanie programu ESET:

PDFZapytanie ofertowe - licencje ESET Endpoint Security - 130 szt..pdf (300,04KB)

Termin składania ofert mija dnia 4 maja 2020 r. o godzinie 9:00.


Zapytanie ofertowe z dnia 23.03.2020 r. na dostawę serwera, oprogramowania oraz licencji:

(w związku z pytaniami Oferentów i koniecznością doprecyzowania zapytania ofertowego w kwestii wymaganych licencji firmy Microsoft, termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 3 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00)

PDFZapytanie ofertowe - serwer.pdf (256,19KB)

PDFSpecyfikacja - serwer.pdf (57,92KB) - zawiera aktualizację z dnia 27 marca 2020 r. z godz. 9.00 (patrz niżej).

PDFWzór umowy - serwer.pdf (67,98KB)

PDFWynik zapytania ofertowego - serwer, oprogramowanie oraz licencje.pdf (26,07KB)

 

PDFWyjasnienia dot. wymaganych licencji Microsoft v2.pdf (72,90KB) - stan na godz. 10:40 z dnia 31.03.2020 r.

Poniższe wyjaśnienia są nieaktualne jeśli chodzi o liczbę wymaganych licencji na rdzeń procesora - wymagane są 32 licencje na rdzeń procesora - aktualizacja z dnia 27 marca 2020 r. z godz. 9.00.

PDFWyjasnienia dot. wymaganych licencji Microsoft.pdf (74,14KB) - stan na godz. 12.00, dnia 26 marca 2020 r.

Aktualizacja z dnia 27 marca 2020 z godz. 9.00 - po powzięciu informacji o fakcie, że użytkowanie 2-óch licencji Microsoft Server 2019 Standard wymaga także zdwojenia licencjonowania dotyczącego liczby rdzeni procesora, zmodyfikowano liczbę wymaganych licencji Microsoft na rdzeń - było 16 szt., ma być 32 szt.

PDFSpecyfikacja - serwer.pdf (57,92KB) - specyfikacja nieaktualna; sprzed 27 marca 2020r. godz. 9:00.


Zapytanie ofertowe z dnia 18.03.2020 r. na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania:

PDFZapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf (275,61KB)

PDFSpecyfikacja - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf (65,09KB) - zawiera aktualizację z dnia 24 marca 2020 r. z godz. 13:50 (patrz niżej),

PDFWzór umowy - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf (68,07KB)

Aktualizacja z dnia 24 marca 2020 r. z godz. 13:50 - zmodyfikowano pozycję 12. (było "Switch TP-LINK TL-SG1048D", ma być Switch TP-LINK TL-SG1048; mylnie wpisano literę D w modelu switch'a - model taki nie istnieje).

PDFSpecyfikacja - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf (65,08KB) - specyfikacja nieaktualna; sprzed 24 marca 2020r. godz. 13:50.

PDFWynik zapytania ofertowego - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf (26,20KB)


Zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2020 r. na „Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Opolu wraz z nadzorem autorskim”

PDFzapytanie ofertowe na opracowanie dokumetacji technicznej archiwum Starostwa II - 07.01.2020.pdf (258,01KB)
DOCzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy -archiwum II.doc (39,00KB)
DOCzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych usług - archiwum II.doc (30,00KB)
DOCzałącznik nr 3 do zapytania ofertowego - archiwum - II.doc (24,00KB)
PDF001.pdf (422,43KB)
PDF003.pdf (189,95KB)
PDF004.pdf (520,54KB)
PDF005.pdf (482,04KB)
PDFuchwała plan zagospod. - Książąt Op.27.pdf (425,94KB)
DOCWyciąg z palnu zagospodarowania Książąt Opolskich.doc (1,21MB)
 


Zapytanie ofertowe z dnia 13.12.2019 r. na dostawę materiałów eksploatacyjnych do komputerów:

PDFMateriały eksploatacyjne na 2020 r - zaproszenie.pdf (295,94KB)
XLSMateriały eksploatacyjne na 2020 r - Kosztorys ofertowy v2.xls (49,00KB) - usunięto 4 pozycje OCE TCS500 (2x tusz + 1x głowica) i dodano w to miejsce 3 nowe pozycje,
PDFMateriały eksploatacyjne na 2020 r - Kosztorys ofertowy v2.pdf (49,00KB) - usunięto 4 pozycje OCE TCS500 (2x tusz + 1x głowica) i dodano w to miejsce 3 nowe pozycje,
PDFMateriały eksploatacyjne na 2020 r - wzór umowy.pdf (49,86KB)

XLSMateriały eksploatacyjne na 2020 r - Kosztorys ofertowy.xls (59,00KB) - wersja nieaktualna
PDFMateriały eksploatacyjne na 2020 r - Kosztorys ofertowy.pdf (49,06KB) - wersja nieaktualna
 

Termin składania ofert do dnia 18 grudnia 2019 r. do godz. 15.00.

Aktualizacja z dnia 17 grudnia 2019 r., godz. 15:15:
Na skutek powzięcia informacji od kilku Oferentów o problemach z dostępnością na rynku pakietów (combipack) Oce TCS500 2x tusz + 1x głowica, usunięto te pozycje, a dodano pozycje Oce TCS500 1x tusz + 1x głowica, jednocześnie modyfikując zamawianą potencjalnie ilość tych pozycji. Prosi się Oferentów, którzy złożyli już ofertę o przesłanie oferty zmodyfikowanej.

Aktualizacja z dnia 18 grudnia 2019 r., godz. 08:30:
Errata: W kosztorysie, w pozycji nr 97 jest: "Żółty tusz 2x400ml + ...", a ma być "Żółty tusz 400ml + ...".

 


Zapytanie ofertowe z dnia 09.12.2019 r. na „Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Opolu wraz z nadzorem autorskim”

PDFzapytanie ofertowe na opracowanie dokumetacji technicznej archiwum Starostwa II.pdf (257,86KB)
DOCzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy -archiwum II.doc (38,50KB)
DOCzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych usług - archiwum II.doc (30,00KB)
DOCzałącznik nr 3 do zapytania ofertowego - archiwum - II.doc (24,00KB)
PDF001.pdf (422,43KB)
PDF003.pdf (189,95KB)
PDF004.pdf (520,54KB)
PDF005.pdf (482,04KB)
PDFuchwała plan zagospod. - Książąt Op.27.pdf (425,94KB)
DOCWyciąg z palnu zagospodarowania Książąt Opolskich.doc (1,21MB)

 


Zapytanie ofertowe z dnia 18.11.2019 r. na Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Opolskiego wskazanych wykonawcy przez Policję:

PDFZapytanie ofertowe z dn. 18.11.2019 r - stwierdzenie zgonu.pdf (517,91KB)
DOCXzalacznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego.docx (18,47KB)
DOCXzalacznik-nr-2-do-zapytania-ofertowego.docx (17,10KB)


Zapytanie ofertowe z dnia 17.10.2019 r. na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania:

PDFZapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf (290,93KB)

PDFSpecyfikacja - sprzęt komputerowy i oprogramowanie, aktualizacja z dnia 24-10-2019 r.pdf (67,16KB) - zawiera aktualizację z dnia 24 października 2019 r. z godz. 12:50,

PDFWzór umowy - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf (68,27KB)

Termin składania ofert do dnia 23 października 2019 r. do godz. 12.00.

Aktualizacja z dnia 24 października 2019 r. z godz. 12:50 - w związku z powzięciem przez Zamawiającego wiedzy o obecności na rynku alternatywnego, znacznie tańszego, modelu urządzenia wielofunkcyjnego, na równi zaspokajającego potrzeby Zamawiającego z modelem urządzenia wymienianym dotychczas w zapytaniu ofertowym, bardzo prosi się tych Oferentów, którzy nadesłali w wyznaczonym terminie swoje oferty, o zaktualizowanie swoich ofert w zakresie zmienionych pozycji. Dodano model urządzenia wielofunkcyjnego Brother MFC-L8690CDW (alternatywnie do już obecnego w zapytaniu modelu Brother MFC-L8900CDW) oraz zastąpiono tonery Brother TN-426CMYK tonerami Brother TN-423CMYK, pasującymi do obu modeli urządzeń. Prosi się o zaktualizowanie oferty w terminie do dnia 25.10.2019 r. do godz. 11:00.

Aktualizacja z dnia 21 października 2019 r. z godz. 11:30 - kierując się informacjami od Oferentów o słabej dostępności niektórych pozycji, dodano alternatywny model komputera przenośnego (Dell Vostro 3580), dodano alternatywny model dysku twardego (WD 60EFAX). Dodano także nową pozycję - kości pamięci RAM DDR3 (7 szt.) - potrzeba, która wynikła w trakcie trwania zapytania.

PDFSpecyfikacja - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf (64,62KB) - specyfikacja nieaktualna, sprzed dnia 21 października 2019 r. i godz. 11:30.

PDFSpecyfikacja - sprzęt komputerowy i oprogramowanie, aktualizacja z dnia 21-10-2019 r.pdf (67,13KB) - specyfikacja nieaktualna, zawiera aktualizację z dnia 21 października 2019 r. z godz. 11:30,


Zapytanie ofertowe z dnia 28.08.2019 r. na dostawę zestawu komputerowego:

PDFZapytanie ofertowe na dostawę zestawu komputerowego.pdf (328,08KB)

PDFZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę zestawu komputerowego.pdf (366,75KB)

PDFWzór umowy na dostawę zestawu komputerowego.pdf (1,17MB)

Termin składania ofert do dnia 2 września 2019 r. do godz. 10.00.

PDFProtokół z otwaracia ofert OR.042.2.2017.JW z dn. 12.09.2019 r.pdf (200,00KB)
 


Zapytanie ofertowe w z dnia 24.06.2019 r. na "Wykonanie stacji hydroforowej ppoż. oraz wymianę hydrantów w budynku szpitala w Ozimku" w zakresie określonym w dokumentacji projektowej. 

PDFzapytanie ofertowe stacja hydroforowa Ozimek.pdf (77,08KB)
DOCzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy - ppoż ozimek.doc (37,50KB)
DOCzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych usług.doc (32,50KB)
DOCzałącznik nr 3 do zapytania ofertowego potencjał kadrowy.doc (30,50KB)
DOCZałącznik nr 4 do zapytania ofertowego - RODO.doc (38,00KB)
PDFwzór umowy ppoż ozimek nowy.pdf (128,97KB)

Dokumentacja projektowa:

PDFprojekt - stacja hydroforowa Ozimek.pdf (489,31KB)

PDFprojekt - rysunek stacja hydroforowa Ozimek.pdf (551,89KB)

PDFprojekt - schemat elektr. stacja hydroforowa Ozimek.pdf (115,62KB)

PDFSTWiORB - stacja hydroforowa Ozimek.pdf (89,43KB)

Termin składania ofert: 5.07.2019 r. do godz. 14.00


Zapytanie ofertowe OR.042.2.2017.JW z dnia 10.06.2019 r. na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych w ramach projektu "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3":

Uwaga! Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek obejmuje produkty oryginalne, wyprodukowane przez producentów drukarek, wymienionych w kosztorysie ofertowym. Nie zamienniki.  patrz wzór umowy §4 ust.1

PDFZapytanie ofertowe z dn. 10.06.2019 r. na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych wraz ze specyfikacją.pdf (829,66KB)
PDFWzór umowy na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych - Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3.pdf (584,72KB)

Termin składania ofert do dnia 17 czerwca 2019 r. włącznie, na adres poczty elektronicznej

PDFProtokół z otwarcia ofert OR.042.2.2017.JW z dnia 25.06.2019 (219,58KB)
 


Zapytanie ofertowe w z dnia 29.04.2019 r.  dotyczące "Opracowania dokumentacji budowlano - wykonawczej archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Opolu wraz z nadzorem autorskim"

 

PDFzapytanie ofertowe na opracowanie dokumetacji technicznej archiwum Starostwa.pdf (247,23KB)
DOCzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy - osuszania.doc (34,50KB)
DOCzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych usług.doc (29,50KB)
DOCzałącznik nr 3 do zapytania ofertowego.doc (24,00KB)
DOCZałącznik nr 4 do zapytania ofertowego - RODO.doc (38,00KB)
PDFuchwała plan zagospod. - Książąt Op.27.pdf (425,94KB)
DOCWyciąg z palnu zagospodarowania Książąt Opolskich.doc (1,21MB)
 

 


Zapytanie ofertowe w z dnia 13.02.2019 r. dotyczące usługi w zakresie zarządzania projektem pn. "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" 

PDFZapytanie Ofertowe.pdf (567,51KB)
DOCzalacznik-nr-1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.doc (91,50KB)
DOCXzalacznik-nr-2-oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-i-braku-podstaw-do-wykluczenia (1).docx (67,92KB)
DOCzalacznik-nr-3-wykaz-wykonywanych-uslug.doc (90,50KB)
DOCzalacznik-nr-4-wykaz-osob.doc (89,50KB)
PDFzalacznik-nr-5-wzór umowy inżynier.pdf (355,47KB)
PDFzalacznik-nr-6-wzór umowy ppdo.pdf (807,09KB)
DOCzalacznik-nr-7-oswiadczenia-w-zakresie-wypelnienia-obowiazkow-informacyjnych-przewidzianych-w-art-13-i-14-rododocx (2).doc (89,00KB)
PDFzalacznik-nr-8-do-zapytania-ofertowego-studium-wykonalnosci-inwestycji.pdf (1,57MB)

Pytania i odpowiedzi:

PDFpytanie i odpowiedź 1.pdf (216,60KB)

Termin składania ofert: 21.02.2019 r. do godz. 10.00

PDFProtokół z otwarcia ofert z dnia 05.03.2019.pdf (440,38KB)


Zapytanie ofertowe z dnia 19.01.2019 r. na dostawę  samochodu osobowo - terenowego 

PDFZapytanie ofertowe z dnia 21.01.2019 - samochód służbowy.pdf (165,89KB)

Termin składania ofert do dnia 25 stycznia 2019 r. do godz. 12.00


Zapytanie ofertowe z dnia 10.01.2019 r. na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowo - terenowego 

PDFZapytanie ofertowe z dnia 10.01.2019 - samochód służbowy - zmieniony.pdf (271,67KB) - w specyfikacji w pkt 3.1. zapytania ofertowego z dnia 10.01.2019 r. wprowadzono zapis dotyczący rodzaju opon zgodnie z załącznikiem nr 1. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.
 

PDFZapytanie ofertowe z dnia 10.01.2019 - samochód służbowy.pdf (271,52KB)

Termin składania ofert do dnia 16 stycznia 2019 r. do godz. 12.00.


Zapytanie ofertowe z dnia 11.12.2018 r. na dostawę materiałów eksploatacyjnych do komputerów:

PDFMateriały eksploatacyjne na 2019 r - zaproszenie.pdf (85,08KB)
XLSMateriały eksploatacyjne na 2019 r - Kosztorys ofertowy.xls (59,00KB)
PDFMateriały eksploatacyjne na 2019 r - Kosztorys ofertowy.pdf (48,89KB)
PDFMateriały eksploatacyjne na 2019 r - wzór umowy.pdf (49,82KB)

Termin składania ofert do dnia 17 grudnia 2018 r. do godz. 15.00.

Notatka służbowa z wyniku zapytania ofertowego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do komputerów:
JPEGMateriały eksploatacyjne na 2019 r - notatka - wynik zapytania.jpeg (45,46KB)


Zapytanie ofertowe z dnia 03.12.2018 r. na dostawę serwera wraz z oprogramowaniem:

PDFZapytanie-serwer.pdf (215,85KB)

PDFZapytanie-serwer_specyfikacja.pdf (52,67KB)

PDFWzor umowy-serwer.pdf (68,21KB)

Termin składania ofert do dnia 6 grudnia 2018 r. do godz. 11.00.

Aktualizacja z dnia 4 grudnia 2018 r., o godz. 9.56:
Zmieniono specyfikację serwera w następującej kwestii:
- dopuszczono zamiast portu PS/2 zaoferowanie portu USB pod warunkiem, że nie przeszkodzi to w dostępie do konfiguratora macierzy RAID i BIOS lub UEFI
, jeszcze przed uruchomieniem systemu operacyjnego.

Poniżej zaktualizowana specyfikacja:
PDFZapytanie-serwer_specyfikacja_v2.pdf (53,24KB)


Zapytanie ofertowe z dnia 03.12.2018 r. na dostawę drukarki wielkoformatowej:

PDFZapytanie-ploter.pdf (209,94KB)

PDFZapytanie-ploter_specyfikacja.pdf (41,88KB)

PDFWzor umowy-ploter.pdf (68,21KB)

Termin składania ofert do dnia 6 grudnia 2018 r. do godz. 11.00.


Zapytanie ofertowe z dnia 03.12.2018 r. na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania:

PDFZapytanie-sprzet_komputerowy.pdf (294,32KB)

PDFZapytanie-sprzet_komputerowy_specyfikacja.pdf (64,49KB)

PDFWzor umowy-sprzet_komputerowy.pdf (68,21KB)

Termin składania ofert do dnia 6 grudnia 2018 r. do godz. 11.00.


Zapytanie ofertowe z dnia 29.11.2018 r. - dostawa samochodu osobowo - terenowego ANULOWANE

PDFZapytanie ofertowe - samochód 2018 - II.pdf (49,93KB)


Zapytanie ofertowe z dnia 22.11.2018 r. - dostawa samochodu osobowo - terenowego UNIEWAŻNIONO

PDFZapytanie ofertowe - samochód 2018.pdf (130,73KB)


Zapytanie ofertowe z dnia 16.11.2018 r. - na wykonanie, dostawę i montaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego oraz Partnerów tablic informacyjno-pamiątkowych w projekcie pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”

PDFZapytanie Ofertowe - tablice informacyjno-pamiątkowe.pdf (1,72MB)
DOCZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.doc (93,50KB)
DOCZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - RODO.doc (83,00KB)
PDFZałącznik nr 3 do zapytania ofertowego - wzór umowy.pdf (791,12KB)
DOCZałącznik nr 4 do zapytania ofertowego wzory tablic.doc (11,89MB)
DOCZałącznik nr 5 do zapytania ofertowego - oświadczenie.doc (78,00KB)

Termin składania ofert do dnia 23.11.2018 r. godz. 10:00

PDFProtokół z otwarcia ofert - Wykonanie, dostawa i montaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego oraz Partnerów tasblic informacyjno-pamiatkowych.pdf (296,02KB)

 


 

Zapytanie ofertowe z dnia 29.10.2018 r. - Wycinki 13 drzew z działki nr 283/8 obręb Chróścina

PDFZapytanie ofertowe - wycinka drzew Chróścina- Powiat Opolski.pdf (174,70KB)
DOCZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz-ofertowy.doc (50,50KB)
PDFZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - decyzja.pdf (644,68KB)
DOCZałącznik nr 3 do zapytania ofertowego - RODO.doc (38,00KB)
 


Zapytanie ofertowe z dnia 19.06.2018r. na opracowanie projektów SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami oraz wsparcie Zamawiającego w postępowaniach przetargowych na wyłonienie wykonawcy systemu w projekcie pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”

PDFZapytanie ofertowe.pdf (181,51KB)

DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc (92,00KB)

DOCXZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia.docx (67,95KB)

DOCZałącznik nr 3 - Wykaz wykonywanych usług-1.doc (90,50KB)

DOCZałącznik nr 4 - Wykaz osób-1.doc (90,50KB)

PDFZałącznik nr 5 do zapytania ofertowego - wzór umowy.pdf (148,52KB)

PDFzałącznik nr 2 do umowy.pdf (106,24KB)

DOCZałącznik nr 6 - Oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO.docx.doc (89,50KB)

PDFZałącznik nr 7 do zapytania ofertowego Studium Wykonalności Inwestycji.pdf (1,57MB)

ZIPZałącznik nr 8 do zapytania ofertowego.zip (13,55MB)

Termin składania ofert do dnia 06.07.2018 r. godz. 10:00

 

PDFprotokół wyboru wykonawcy SIWZ.pdf (127,67KB)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe z dnia 29.03.2018 r. na dostawę 2 szt. licencji na system bazodanowy Oracle, do wykorzystywania wyłącznie z systemem ERGO firmy Comarch.

JPEGZapytanie ofertowe na 2 szt. licencji systemu Oracle.jpeg (69,32KB)
PDFWzór umowy na 2 szt. licencji Oracle.pdf (64,40KB)

Termin składania ofert do dnia 03.04.2018 r. włącznie.


Zapytanie ofertowe z dnia 21.03.2018 r. na realizacje zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej dostawy i montażu dźwigu osobowego w budynku szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31"

PDFzapytanie ofertowe na opracowanie dokumetacji technicznej wymiana dźwigu Ozimek 2.pdf (76,70KB)
DOCzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy - dach.doc (33,50KB)
DOCzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych usług.doc (30,50KB)
DOCzałącznik nr 3 do zapytania ofertowego potencjał kadrowy.doc (30,50KB)
PDFwzór umowy wymiana dźwigu Ozimek.pdf (100,74KB)

Termin składania ofert do dnia 28.03.2018 r. godz. 15:30


Zapytanie ofertowe z dnia 7.03.2018 r. na realizacje zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej dostawy i montażu dźwigu osobowego w budynku szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31" - unieważnienie

PDFzapytanie ofertowe na opracowanie dokumetacji technicznej wymiana dźwigu Ozimek 3.pdf (76,78KB)
DOCzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy - dach.doc (33,50KB)
DOCzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych usług.doc (30,50KB)
DOCzałącznik nr 3 do zapytania ofertowego potencjał kadrowy.doc (30,50KB)
PDFwzór umowy wymiana dźwigu Ozimek.pdf (100,74KB)

Termin składania ofert do dnia 16.03.2018 r. godz. 14:00


Zapytanie ofertowe z dnia 02.03.2018 r. na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania:

JPEGZapytanie ofertowe - dostawa sprzetu komputerowego i oprogramowania.jpeg (62,95KB)

PDFSpecyfikacja sprzętu komputerowego i oprogramowania.pdf (54,08KB)

PDFWzór umowy.pdf (69,55KB)

Termin składania ofert do dnia 7 marca 2018 r. do godz. 11.00.

Aktualizacja z dnia 6 marca 2018 r., o godz. 8.00:

Zmieniono specyfikację sprzętu komputerowego dot.:
- pozycji nr 9), tj. urządzenia wielofunkcyjnego - ze względu na zgłoszone zastrzeżenie o braku dostępności modelu Brother DCP-L8450CDW dopuszczono zaoferowanie alternatywnie innego modelu, Brother MFC-9340CDW,
- pozycji nr 11), tj. zasilacza awaryjnego UPS -
ze względu na zgłoszone zastrzeżenie o braku dostępności modelu Ever Eco 1200 CDS dopuszczono zaoferowanie alternatywnie innego modelu, Ever Eco Pro 1200 CDS AVR.

Poniżej zaktualizowana specyfikacja:
PDFSpecyfikacja sprzętu komputerowego i oprogramowania.pdf (54,19KB)


Zapytanie ofertowe z dnia 12.12.2017 r. na dostawę materiałów eksploatacyjnych do komputerów:

PDFMateriały eksploatacyjne do komputerów na 2018 r - Zaproszenie.pdf (191,56KB)
PDFMateriały eksploatacyjne do komputerów na 2018 r - Kosztorys ofertowy.pdf (48,18KB)
XLSMateriały eksploatacyjne do komputerów na 2018 r - Kosztorys ofertowy.xls (56,50KB)
PDFMateriały eksploatacyjne do komputerów na 2018 r - wzór umowy.pdf (49,18KB)

Termin składania ofert do dnia 18 grudnia 2017 r. włącznie.


Zapytanie ofertowe z dnia 08.12.2017 r. na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania:

JPEGZapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.jpeg (63,85KB)

PDFSpecyfikacja sprzętu komputerowego i oprogramowania.pdf (67,63KB)

PDFWzór umowy na dostawę sprzetu komputerowego i oprogramowania.pdf (69,52KB)

Termin składania ofert do dnia 12 grudnia 2017 r. włącznie.

Aktualizacja z dnia 11 grudnia 2017 r.:

Zmieniono specyfikację sprzętu komputerowego i oprogramowania dot. pozycji nr 3), tj. komputera stacjonarnego, wyłącznie w takim zakresie, że zrezygnowano z wymogu downgrade'u systemu operacyjnego do systemu Microsoft Windows 7 Professional PL 64 bit OEM, z uwagi na brak pełnej kompatybilności wymaganego procesora z tym systemem operacyjnym. Poniżej zaktualizowana specyfikacja:

PDFSpecyfikacja sprzętu komputerowego i oprogramowania- bez downgrade do Microsoft Windows 7.pdf (67,62KB)


Zapytanie ofertowe "Dostawa-zakup używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego"

PDFWzór umowy na dostawę - zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego.pdf (141,58KB)
DOCZapytanie ofertowe na dostawę - zakup używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego.doc (61,00KB)
 

Termin składania ofert: do 01.12.2017 r. do godz. 12.00, kancelaria Starostwa Powiatowego w Opolu p. 4, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole


Zapytanie ofertowe dla zadania pn. "Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu".

PDFZapytanie ofertowe dla zadania pn. "Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu". (1,68MB)
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (88,50KB)
PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf (1,05MB)

Termin składania ofert: do 10.11.2017 r. do godz. 13.00, kancelaria Starostwa Powiatowego w Opolu p. 4, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w częśćĹi dotyczącej użytku łąki trwałe klasy III (ŁIII) o pow. 0,5796 ha w działkach nr 18/2 i 18/3 k.m.1 o pow. całk. 0,9400 ha położonej w KOtorzu Wielkim gmina Turawa" (868,89KB)


Zapytanie ofertowe OR.042.1.2017.JW z dnia 16.10.2017 r. na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych:

Uwaga! Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek obejmuje produkty oryginalne, wyprodukowane przez producentów drukarek, wymienionych w kosztorysie ofertowym. Nie zamienniki.  patrz wzór umowy §4 ust.1

PDFZapytanie ofertowe z dn. 16.10.2017 r. na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych wraz ze specyfikacją (1,08MB)
PDFWzór umowy na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych (481,62KB)

Termin składania ofert do dnia 23 października 2017 r. włącznie, na adres poczty elektronicznej


Zapytanie ofertowe z dn. 14 sierpnia 2017 r. na zadanie pn. „Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Opolskiego wskazanych Wykonawcy przez Policję”

PDFZapytanie ofertowe z dn. 14 sierpnia 2017 r. na zadanie pn. „Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Opolskiego wskazanych Wykonawcy przez Policję”. (290,33KB)
DOCXZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego (18,46KB)
DOCXZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego (17,10KB)
 

Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole lub dostarczyć osobiście do kancelarii Starostwa (pok. nr 4) bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres: z oznaczeniem:

„Stwierdzanie zgonu – OFERTA”

Termin składania ofert upływa dnia 25.08.2017 r. do godz. 1400


Zapytanie ofertowe z dnia 31.07.2017 KM.7135.75.2017.ŁB na wyłonienie rzeczoznawcy - biegłego sądowego lub biegłego rewidenta, który dokona wyceny koniecznych wydatków koniecznych z wykonywaniem dozoru oraz wynagrodzenia za dozór dla celów ustalenia należności wobec przedsiębiorcy przechowującego pojazdy. 

JPEGZapytanie ofertowe 1 (104,12KB)
JPEGZapytanie ofertowe 2 (118,04KB)
JPEGZapytanie ofertowe 3 (43,00KB)
JPEGFormularz ofertowy 1 (54,12KB)
JPEGFormularz ofertowy 2 (32,06KB)

Termin składania ofert do dnia 17.08.2017 r.


Zapytanie ofertowe OR.042.1.2017.JW z dnia 31.07.2017 r. na dostawę komputera:

PDFZapytanie ofertowe oraz specyfikacja sprzętu komputerowego.pdf (1 022,88KB)

PDFWzór umowy na dostawę sprzetu komputerowego.pdf (881,31KB)

Termin składania ofert do dnia 7 sierpnia 2017 r. włącznie.


Zapytanie ofertowe z dnia 18.07.2017 r. na realizacje zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej remontu dachu budynku szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31"

PDFzapytanie ofertowe na opracowanie dokumetacji technicznej dach Ozimek 3.pdf (76,50KB)
PDFwzór umowy remont dachu Ozimek.pdf (92,75KB)
DOCzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy - dach.doc (33,50KB)
DOCzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych usług.doc (30,50KB)
DOCzałącznik nr 3 do zapytania ofertowego potencjał kadrowy.doc (30,50KB)

 


 

Zapytanie ofertowe z dnia 20.06.2017 r. na realizacje zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej remontu dachu budynku szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31" - unieważnienie

PDFzapytanie ofertowe na opracowanie dokumetacji technicznej dach Ozimek.pdf (77,21KB)
PDFwzór umowy remont dachu Ozimek.pdf (92,75KB)
DOCzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy - dach.doc (33,50KB)
DOCzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych usług.doc (30,50KB)
DOCzałącznik nr 3 do zapytania ofertowego potencjał kadrowy.doc (30,50KB)


Zapytanie ofertowe z dnia 13.06.2017 r. na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania:

JPEGZapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.jpeg (79,45KB)

PDFWzor umowy dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania.pdf (69,43KB)

PDFSpecyfikacja sprzętu komputerowego i oprogramowania.pdf (212,11KB) - wersja nieaktualna, przestała obowiązywać dnia 14.06.2017 r., ok. godz. 13:20,

PDFSpecyfikacja sprzętu komputerowego i oprogramowania.pdf (212,14KB) - wersja aktualnie obowiązująca; umożliwiono Oferentom zaoferowanie alternatywnego modelu drukarki laserowej, w związku z problemami z dostępnością drukarki wymienionej w poprzedniej specyfikacji.

Termin składania ofert do dnia 22 czerwca 2017 r. włącznie.

 


 

Zapytanie ofertowe z dnia 06.06.2017 r. na realizacje zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej remontu dachu budynku szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31" - unieważnienie

PDFzapytanie ofertowe na opracowanie dokumetacji technicznej dach Ozimek.pdf (72,88KB)
PDFwzór umowy remont dachu Ozimek.pdf (92,75KB)
DOCzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy - dach.doc (33,50KB)
DOCzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych usług.doc (30,50KB)
DOCzałącznik nr 3 do zapytania ofertowego potencjał kadrowy.doc (30,50KB)


Zapytanie ofertowe z dnia 05.05.2017 r. na realizację zadania pn: "Sporządzenie dokumentacji urządzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie powiatu opolskiego"

PDFZapytanie ofertowe OŚ.602.2.2017.ET z dnia 05.05.2017.pdf (1,08MB)
PDFZałącznik - Warunki wykonania dokumentacji urządzeniowej.pdf (785,99KB)

Oferty należy składać drogą pisemną za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście w siedzibie zamawiającego (Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole), faksem na numer 775415103, drogą elektroniczną e-mail: mparfimczyk@powiatopolski.pl w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja 2017 r.


Zapytanie ofertowe z dnia 11.05.2017 r. o udzielenie licencji na program ESET:

JPEGZapytanie ofertowe ESET.jpeg (74,95KB)

Termin składania ofert mija 15 maja 2017 r. o godzinie 9:00


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Dąbrowa, gmina Dąbrowa, działka nr 316/1 i działka nr 316/2 arkusz mapy 2" (931,65KB)


UWAGA! Zmiana warunków wykonania dokumentacji urządzeniowej i terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe z dnia 04.04.2017 r. na realizację zadania pn: "Sporządzenie operatów urządzeniowych lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie powiatu opolskiego"

PDFZapytanie ofertowe OŚ.602.2.2017.ET (761,62KB)
PDFZałącznik Warunki wykonania dokumentacji urządzeniowej.pdf (603,51KB) nieaktualne

PDFZałącznik Warunki wykonania dokumentacji urządzeniowej - wersja zmieniona.pdf (685,60KB)

Oferty należy składać drogą pisemną za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście w siedzibie zamawiającego (Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole), faksem na numer 775415103, drogą elektroniczną e-mail: mparfimczyk@powiatopolski.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2017 r. do 13 kwietnia 2017 r.

 


 

Zapytanie ofertowe z dnia 09.03.2017 r. na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania:

JPEGZapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.jpeg (72,50KB)

PDFSpecyfikacja sprzętu komputerowego i oprogramowania.pdf (58,98KB)

PDFWzór umowy dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania.pdf (69,05KB)

Termin składania ofert do 19 marca 2017 r.

 


 

Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Dostawa teczek akt pojazdu oraz teczek ewidencyjnych kierowcy na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu"

PDFZapytanie oferowe - dostarczenie teczek akt pojazdu ikierowcy 2017 r.pdf (866,76KB)

Uwaga! Doprecyzowania zapytania ofertowego:

PDFDoprecyzowanie zapytania ofertowego.pdf (233,09KB)
JPEGTeczka akt ewidencyjnych kierowcy-wzór.jpeg (42,46KB)
JPEGTeczka akt pojazdu-wzór.jpeg (39,05KB)

Termin składania ofert do 15 stycznia 2017 r.


Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do komputerów.

JPEGMateriały eksploatacyjne na 2017 r- Zaproszenie do złożenia oferty.jpeg (82,56KB)

PDFMateriały eksploatacyjne na 2017 r- wzor umowy.pdf (49,05KB)

XLSMateriały eksploatacyjne na 2017 r- Kosztorys ofertowy.xls (54,50KB)

 


 

Zapytanie ofertowe na dostawę i uruchomienie Systemu Kolejkowego w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu.

JPEGZapytanie ofertowe - system kolejkowy.jpeg (99,94KB)

PDFzałącznik nr 1 - założenia funkcjonalne systemu.pdf (48,97KB)

PDFzałącznik nr 2 - opis sposobu oceny ofert.pdf (31,53KB)

PDFzałącznik nr 3 - wzór umowy.pdf (69,69KB)

PDFzałącznik nr 4 - formularz ofertowy.pdf (66,74KB)

Termin składania ofert: do 18 listopada 2016 r. do godziny 12.00 drogą elektroniczną na adres e-mail: mpiatkowski@powiatopolski.pl


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kart podarunkowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Opolu.

PDFZapytanie ofertowe - zakup i dostawa kart podarunkowych.pdf (355,04KB)

PDFSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (961,94KB)

DOCFormularz ofertowy.doc (34,50KB)

Termin składania ofert: do 16 listopada 2016 r. do godz. 14.00, kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Opolu, p. 4  ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole lub drogą elektroniczną (zeskanowany wypełniony i podpisany formularz) na adres: twalecko@powiatopolski.pl


Zapytanie ofertowe na dostawę i uruchomienie Systemu Kolejkowego w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu.

JPEGSystem Kolejkowy - Zapytanie Ofertowe.jpeg (81,00KB)

PDFSystem Kolejkowy - Założenia Funkcjonalne.pdf (42,96KB)

Termin składania ofert: do 4 listopada 2016 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: mpiatkowski@powiatopolski.pl

Zapytanie ofertowe wycofane z powodu niejednoznaczności ofert i braku możliwości ich porównania


Zapytanie ofertowe dla zadania pn. "Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu".

PDFZapytanie ofertowe - wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych 2017.pdf (453,99KB)
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (88,50KB)
PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf (312,92KB)

UWAGA!!! Zmiana treści zapytania ofertowego.

PDFZmiana treści zapytania ofertowego.pdf (185,32KB)

Termin składania ofert: do 20.10.2016 r. do godz. 13.00, kancelaria Starostwa Powiatowego w Opolu p. 4, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole


Zapytanie ofertowe dot. zadania pn. "Ochrona, monitoring oraz konwój wartości pieniężnych dla Starostwa Opolskiego"

PDFZapytanie ofertowe ochrona 2017.pdf (161,15KB)
PDFZał. nr 1 do zapytania ofertowego UMOWA - ochrona - na 2017 r.pdf (295,46KB)
DOCZał. nr 2 do zapytania ofertowego - ochrona.doc (39,00KB)
PDFZałącznik nr 4 do umowy.pdf (188,99KB)
 

Termin składania ofert:  do 22.09.2016 r. do godz. 12.00, kancelaria Starostwa Powiatowego w Opolu p. 4, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole


Zapytanie ofertowe dotyczy zadania pn. "Wykonanie audytu i studium wykonalności dla wspólnego projektu pn. e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego"

PDFProtokół z wyboru ofert (2,18MB)
PDFDotyczy zapytania ofertowego z dnia 07.09.2016 r.pdf (523,62KB)
PDFZapytanie ofertowe (91,93KB)
PDFOpis przedmiotu zamówienia (580,33KB)
PDFWzór umowy (264,73KB)
PDFPorozumienie (386,13KB)


Zapytanie o cenę na Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji zgodnie z dokumentami związanymi z procedurą naboru wniosków o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym.

PDFzapytanie o cenę SWI.pdf (360,23KB)

DOCFormularz ofertowy.doc (27,00KB)

Termin składania ofert: do 8 września 2016 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: mkupka@powiatopolski.pl

 


 

Zapytanie ofertowe z dnia 25.08.2016 r. na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej osuszania, remontu bądź wykonania nowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku przy ul. Książąt Opolskich 27 w Opolu oraz budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie wraz z nadzorem autorskim"

PDFzapytanie ofertowe na opracowanie dokumetacji technicznej osuszanie budynków.pdf (235,97KB)
DOCzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy - osuszania.doc (39,50KB)
DOCzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych usług.doc (30,50KB)
DOCzałącznik nr 3 do zapytania ofertowego.doc (30,50KB)

Termin składania ofert: 30.08.2016 r.

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert - 02.09.2016 r.

PDFZmiana terminu składania ofert.pdf (265,45KB)

 


Zapytanie ofertowe z dnia 25.05.2016 r. na sporządzanie operatów urządzeniowych dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa i udostępnienie programu komputerowego - bazodanowy projekt gis

PDFZapytanie ofertowe z dnia 25.05.2016 .r OŚ.602.7.1.2016.UKK.pdf (984,27KB)

Termin składania ofert:  do 31.05.2016 r. do godz. 14.00 drogą elektroniczną na adres e-mail: srodowisko@powiatopolski.pl


Zapytanie ofertowe z dnia 19.05.2016 r. na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania:

JPEGZapytanie ofertowe - dostawa sprzetu komputerowego.jpeg (71,76KB)
PDFSpecyfikacja - dostawa sprzetu komputerowego.pdf (208,00KB)
PDFWzor umowy - dostawa sprzetu komputerowego.pdf (67,59KB)


Zapytanie ofertowe z dnia 16.05.2016 r. na dostawę urządzeń komputerowych typu "zapora ogniowa":

JPEGZapytanie ofertowe - dostawa urzadzeń typu 'zapora ogniowa'.jpeg (69,56KB)
PDFSpecyfikacja - dostawa urzadzeń typu 'zapora ogniowa'.pdf (184,59KB)
PDFWzór umowy - dostawa urzadzeń typu 'zapora ogniowa'.pdf (66,88KB)

 


 

Zapytanie ofertowe z dnia 22.03.2016 r. na dzierzawę terminali płatniczych

PDFZapytanie ofertowe - terminale płatnicze.pdf (313,41KB)
DOCDruk oferty - terminale płatnicze.doc (41,00KB)


Zapytanie ofertowe z dnia 08.03.2016 r. na dostawę sprzętu komputerowego:

JPEGZapytanie ofertowe - sprzet komputerowy.jpeg (52,77KB)
PDFSpecyfikacja.pdf (93,13KB)
PDFWzor_umowy_dostawy.pdf (66,45KB)


Zapytanie ofertowe z dn. 01.03.2016 r. na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej remontu dachu budynku przy ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem"

PDFZapytanie ofertowe na opracowanie dokumetacji technicznej dach 01.03.pdf (409,30KB)
DOCZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy - dach.doc (34,00KB)
DOCZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych usług.doc (30,50KB)
DOCZałącznik nr 3 do zapytania ofertowego.doc (30,50KB)


 

JPEGProtokół z wyboru oferty, dotyczy wykonania usługi pn. "Obsługa informatyczna Wydziałów Geodezji i Kartografii oraz Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu". (599,88KB)
JPEGProtokół z wyboru oferty, dotyczy wykonania usługi pn. "Obsługa informatyczna Wydziałów Geodezji i Kartografii oraz Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu" - strona nr 2 (544,08KB)

 


Anulowanie zapytania ofertowego z dn. 17.12.2015 r. dot. outsourcingu usług informatycznych

PDFAnulowanie zapytanie ofertowego z dn. 17.12.2015 r. dot. outsourcingu usług informatycznych dla Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu (53,13KB)

Zapytanie ofertowe dot. outsourcingu usług informatycznych:

PDFZapytanie ofertowe dotyczące outsourcingu usług informatycznych dla Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu (93,18KB)

Termin składania ofert: 22.12.2015 r. do godz. 12.00


 

Zapytanie ofertowe dot. Świadczenia usług pocztowych w 2016 r.

UWAGA!!! PDFZmiany do zapytania ofertowego z dnia 18.11.2015 r. dot. Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2016 r. (32,33KB)

- Nowy termin składania ofert: 27.11.2015 r. do godz. 12:30

PDFZapytanie ofertowe z dnia 18.11.2015 r. dot. Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2016 r. (238,11KB)

Termin składania ofert: 25.11.2015 r. do godz. 12:00

PDFPytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dn. 18.11.2015 r. dot. Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2016 r. (43,90KB)
PDFII. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dn. 18.11.2015 r. dot. Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2016 r. (362,17KB)
PDFIII. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dn. 18.11.2015 r. dot. Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2016 r. (38,66KB)
 


Zapytanie oferotwe na zakup samochodu służbowego z dn. 02.03.2015 r.

DOCZapytanie ofertowe oraz wzór oferty.doc (54,00KB)


 

Zapytanie ofertowe - ochrona fizyczna budynku i mienia Powiatu Opolskiego, monitorowanie budynków, usługa transportu chronionego (konwój i inkaso wartości pieniężnych)

PDFZapytanie ofertowe ochrona.pdf (155,15KB)

DOCzał.nr 2 ochrona.doc (37,50KB)

PDFWZÓR UMOWA - ochrona.pdf (274,83KB)

PDFZałącznik nr 4 do umowy.pdf (188,99KB)

Termin składania ofert 03.12.2014 r.


Zapytanie oferotwe na zakup samochodu służbowego

DOCZapytanie ofertowe - samochód.doc (54,50KB)

 


Zapytanie ofertowe na druk, pakowanie i dostawę kart do głosowania
DOCWydruk, pakowanie w paczki i dostawa kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu Opolskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (319,00KB)

 


Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Prószkowie

PDFZapytanie ofertowe na opracowanie dokumetacji technicznej-hala sportowa-wersja aktualna.pdf (321,33KB)

DOCZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy - hala.doc (33,50KB)

DOCZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych usług.doc (30,50KB)

DOCZałącznik nr 3 do zapytania ofertowego.doc (30,50KB)

Ogłoszenie: 08.08.2014 r. -  18.08.2014 r.

UWAGA ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 2 - POWINNO BYĆ w okresie ostatnich 10 lat, a nie 3 lat.

 


PDFZapytanie ofertowe na umieszczenie ogłoszenia prasowego w ramach promocji projektu z zakresu ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (185,48KB)

PDFZałącznik nr 4 WZÓR OGŁOSZENIA W PRASIE.pdf (188,93KB)

RARHerby i emblematy (1,29MB)

Ogłoszenie: 11.06.2014 - 17.06.2014 r.

PDFProtokół wyboru wykonawcy - ogłoszenie w prasie.pdf (122,50KB)


PDFZapytanie ofertowe na dostosowanie istniejących tablic informacyjnych do wymagań dla tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu z zakresu ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (200,52KB)

PDFZałącznik nr 4 WZÓR TABLICY PAMIATKOWEJ.pdf (195,97KB)

RARHerby i emblematy (1,29MB)

Ogłoszenie: 11.06.2014 r. - 17.06.2014 r.

PDFProtokół wyboru wykonawcy - Tablice pamiątkowe.pdf (124,71KB)


DOCZapytanie ofertowe na opracowanie dokumetacji technicznej-FOTOWOLTAIKA - II.doc (71,50KB)

DOCZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy - II zapytanie".doc (29,00KB)

DOCZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych usług".doc (30,50KB)

DOCZałącznik nr 3 do zapytania ofertowego.doc (29,50KB)

Ogłoszenie: 30.06.2014 r. - 13.06.2014 r.


DOCZapytanie ofertowe dla zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego – III etap” - opracowanie dokumentacji technicznej - Fotowoltaika (66,50KB)

DOCZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.doc (29,00KB)

Zmiana przedmiotu zamówienia

DOCWażne - zmiana przedmiotu zamówienia - FOTOWOLTAIKA.doc (26,50KB)

Ogłoszenie: 12.05.2014 r. -  23.05.2014 r. 


 

PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "przekwalifikowania z urzędu gruntu rolnego na leśny" (1,28MB)


 


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Bierdzany gmina Turawa" (1,32MB)


 


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów ...." (834,09KB)
DOCXZapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. „Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębach: Chmielowice, gmina Komprachcice i Chróścice, gmina Dobrzeń Wielki”. (25,41KB)
PDFZałącznik mapowy nr 1 (8,45MB)
PDFZałącznik mapowy nr 2 (251,18KB) 


DOCXZapytanie ofertowe na publikację w prasie materiałów promujących Powiat Opolski (12,90KB)
DOCXFormularz oferty (18,02KB)
DOCXWzór umowy (15,31KB)
ogłoszenie: 20.01.14 - 27.01.14  


PDFZapytanie ofertowe Opomiarowanie ciepła Ozimek.pdf (40,18KB)


PDFZapytanie ofertowe Projekt elektryczny Ozimek.pdf (38,31KB)  


Zapytanie ofertowe - analiza możliwości przebudowy instalacji elektrycznych w budynku szpitala przy ul. Częstochowskiej 31 w Ozimku

PDFzapytanie ofertowe analiza możliwości przebudowy instalacji elektrycznych.pdf (35,35KB)


Zapytanie ofertowe - Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Plebiscytowej 5 w Opolu

PDFzapytanie ofertowe dach plebiscytowa.pdf (34,41KB)


DOCXZapytanie ofertowe na wykonania usługi geodezyjnej pn. „Ustalenie przebiegu granic działki nr 336 z działką nr 335/2, arkusz mapy 3, obręb Skarbiszów – gmina Dąbrowa w trybie art. 29 ustawy Prawo geodezyjne i Kartograficzne ( tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)” (24,62KB)
XLSWykaz ofert Skarbiszów.xls (816,50KB)
ZIPoferta skarbisz__w.zip (482,07KB)


PDFDrugie zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu z zakresu ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (168,90KB)

PDFWzór tablicy informacyjnej (188,20KB)

RARHerby i emblematy (1,29MB)

PDFProtokół wyboru wykonawcy - tablice 3 szt..pdf (286,56KB)


DOCZapytanie ofertowe- szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy 2.doc (92,50KB)


PDFZapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu z zakresu ochrony powietrza, odnawialnych zródeł energii współfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (168,93KB)

PDFWzór tablicy informacyjnej (188,20KB)

RARHerby i emblematy (1,29MB)


PDFZapytanie ofertowe na umieszczenie ogłoszenia prasowego w ramach promocji projektu z zakresu ochrony powietrza, odnawialnych zródeł energii współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (169,27KB)

PDFWzór ogłoszenia w prasie (181,47KB)

RARHerby i emblematy (1,29MB)

PDFProtokół - ogłoszenie w prasie.pdf (365,54KB) 


Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
DOCZapytanie ofertowe- szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.doc (89,50KB)

DOCodpowiedź nr 1 do zapytania ofertowego.doc (56,50KB)

DOCodpowiedź nr 2 do zapytania ofertowego.doc (58,00KB)

DOCodpowiedź nr 3 do zapytania ofertowego.doc (72,50KB)

DOCodpowiedź nr 4 do zapytania ofertowego.doc (58,50KB)

DOCzmiany w zapytaniu ofertowym.doc (66,00KB) - zmiana terminu składania ofert 24.07.2013 g. 13.30


DOCInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sporządzenia cyfrowej kopii dokumentów prawnych dla gminy Dobrzeń Wielki wraz z założeniem bazy zasiegów zasobu i powiązania sporządzonych kopii elektronicznych dokumentów z bazą zasięgów zasobu geodezyjnego w programie "Geo-Info" zgodnie z pkt. 4 zapytania. (29,50KB) (22.07.2013) 

XLSWykaz ofert dla Sporządzenia cyfrowej kopii dokumentów prawnych dla gminy Dobrzeń Wielki wraz z założeniem bazy zasięgów zasobu i powiązania sporządzonych kopii elektronicznych dokumentów z bazą zasięgów zasobu geodezyjnego w programie Geo-Info (816,50KB) (19.07.2013)

DOCXZapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania opracowania pn. „Sporządzenie cyfrowej kopii dokumentów prawnych dla gminy Dobrzeń Wielki wraz z założenia bazy zasięgów zasobu i powiązania sporządzonych kopii elektronicznych dokumentów z bazą zasięgów zasobu geodezyjnego w programie Geo-Info”. (28,37KB)


Zapytanie ofertowe - zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1
DOCzapytanie ofertowe- zestaw medyczny PSP.doc (121,00KB)


Zapytanie ofertowe - zakup narkotestów
DOCzapytanie ofertowe- narkotest.doc (83,50KB)