×
×

Zamówienia publiczne i zapytania ofertowe do 30.000 euro - do 31.12.2020 r.

PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty GK.6623.5.2020.MKo z dn. 07.12.2020 r. na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów" w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity. Dz. U. z 2020 r. poz.2052) dot. dz. nr 144 arkusz mapy 1 o ogólnej powierzchni 1,7320 ha, dotyczącej części użytku gruntowego LsV - Lasy klasy V o powierzchni 0,1146 ha obręb Rzędów, gm. Turawa


Zapytanie ofertowe z dnia 08.12.2020 r. na dostawę materiałów eksploatacyjnych do komputerów:

PDFMateriały eksploatacyjne na 2021 r - zaproszenie .pdf
PDFMateriały eksploatacyjne na 2021 r - wzór umowy.pdf
PDFMateriały eksploatacyjne na 2021 r - Kosztorys ofertowy.pdf
XLSMateriały eksploatacyjne na 2021 r - Kosztorys ofertowy.xls

Termin składania ofert do dnia 21 grudnia 2020 r. do godz. 10:00.

PDFWynik zapytania ofertowego - notatka służbowa z dnia 22.12.2020 r..pdf


Zapytanie ofertowe z dnia 08.12.2020 r. na „Wykonanie obsługi bankowej budżetu Powiatu Opolskiego – Starostwa Powiatowego w Opolu na okres 3 lat”

PDFZapytanie ofertowe na obsługę bankową - Powiat Opolski - na okres od 01.01.2021 do 31.12.2023.pdf
 

mail do kontaktów: zamowienia@powiatopolski.pl

Pytania i odpowiedzi do zapytania z dnia 08.12.2020 r. na „Wykonanie obsługi bankowej budżetu Powiatu Opolskiego – Starostwa Powiatowego w Opolu na okres 3 lat”

PDFPytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego - obsługa bankowa 2021-2023.pdf
 

Zmiana terminu składania ofert z dnia 15.12.2020 r. do godz. 15.00 na 17.12.2020 r. do godz. 13.00

 

Zamawiający odstępuje od rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zapytania ofertowego pn. „Wykonanie obsługi bankowej budżetu Powiatu Opolskiego – Starostwa Powiatowego w Opolu na okres 3 lat”  z dnia 8 grudnia 2020 r. Nr FN.3052.8.2020.RN  i zamyka zapytanie ofertowe bez zawarcia umowy.


Zapytanie ofertowe z dnia 04.12.2020 r. na Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Opolskiego wskazanych wykonawcy przez Policję:

PDFZapytanie ofertowe z dnia 04.12.2020 r. na Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu.pdf
DOCXZałącznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego.docx
DOCXZałącznik-nr-2-do-zapytania-ofertowego.docx


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty GK.6623.7.2020.DK z dn. 10.11.2020 r. na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów" w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity. Dz. U. z 2020 r. poz.276 z późn. zm.) dot. dz. nr 19 K.m.5 obręb Daniec, gmina Chrząstowice, dz. nr 525 K.m.5 obręb Ochodze, gmina Komprachcice


PDFProtokół z dn. 26.10.2020 r. z wyboru oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. Oprawa introligatorska dokumentacji Wydziału Geodezji i Kartografii .pdf


Zapytanie ofertowe dot. " Ochrona osób i mienia, monitoring oraz konwój i inkaso wartości pieniężnych"  dla Starostwa Opolskiego

PDFZapytanie ofertowe ochrona 2020-2021.pdf

DOCZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - ochrona, monitoring i konwój.doc

PDFZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - ochrona, monitoring, konwój.pdf

DOCXZałącznik nr 3 do zapytania ofertowego - ochrona, monitoring, konwój.docx

PDFZałącznik nr 4 do zapytania ofertowego - ochrona, monitoring, konwój.pdf
 


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty GK.6623.3.2020.DK z dn. 26.06.2020 r. na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów" w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity. Dz. U. z 2020 r. poz.276 z późn. zm.) dot. dz. nr 171/27, AM 1, obręb Mnichus, gmina Ozimek


Zapytanie ofertowe dot. udzielenia licencji na używanie programu ESET:

PDFZapytanie ofertowe - licencje ESET Endpoint Security - 130 szt..pdf

Termin składania ofert mija dnia 4 maja 2020 r. o godzinie 9:00.


Zapytanie ofertowe z dnia 23.03.2020 r. na dostawę serwera, oprogramowania oraz licencji:

(w związku z pytaniami Oferentów i koniecznością doprecyzowania zapytania ofertowego w kwestii wymaganych licencji firmy Microsoft, termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 3 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00)

PDFZapytanie ofertowe - serwer.pdf

PDFSpecyfikacja - serwer.pdf - zawiera aktualizację z dnia 27 marca 2020 r. z godz. 9.00 (patrz niżej).

PDFWzór umowy - serwer.pdf

PDFWynik zapytania ofertowego - serwer, oprogramowanie oraz licencje.pdf

 

PDFWyjasnienia dot. wymaganych licencji Microsoft v2.pdf - stan na godz. 10:40 z dnia 31.03.2020 r.

Poniższe wyjaśnienia są nieaktualne jeśli chodzi o liczbę wymaganych licencji na rdzeń procesora - wymagane są 32 licencje na rdzeń procesora - aktualizacja z dnia 27 marca 2020 r. z godz. 9.00.

PDFWyjasnienia dot. wymaganych licencji Microsoft.pdf - stan na godz. 12.00, dnia 26 marca 2020 r.

Aktualizacja z dnia 27 marca 2020 z godz. 9.00 - po powzięciu informacji o fakcie, że użytkowanie 2-óch licencji Microsoft Server 2019 Standard wymaga także zdwojenia licencjonowania dotyczącego liczby rdzeni procesora, zmodyfikowano liczbę wymaganych licencji Microsoft na rdzeń - było 16 szt., ma być 32 szt.

PDFSpecyfikacja - serwer.pdf - specyfikacja nieaktualna; sprzed 27 marca 2020r. godz. 9:00.


Zapytanie ofertowe z dnia 18.03.2020 r. na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania:

PDFZapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf

PDFSpecyfikacja - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf - zawiera aktualizację z dnia 24 marca 2020 r. z godz. 13:50 (patrz niżej),

PDFWzór umowy - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf

Aktualizacja z dnia 24 marca 2020 r. z godz. 13:50 - zmodyfikowano pozycję 12. (było "Switch TP-LINK TL-SG1048D", ma być Switch TP-LINK TL-SG1048; mylnie wpisano literę D w modelu switch'a - model taki nie istnieje).

PDFSpecyfikacja - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf - specyfikacja nieaktualna; sprzed 24 marca 2020r. godz. 13:50.

PDFWynik zapytania ofertowego - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf


Zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2020 r. na „Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Opolu wraz z nadzorem autorskim”

PDFzapytanie ofertowe na opracowanie dokumetacji technicznej archiwum Starostwa II - 07.01.2020.pdf
DOCzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy -archiwum II.doc
DOCzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych usług - archiwum II.doc
DOCzałącznik nr 3 do zapytania ofertowego - archiwum - II.doc
PDF001.pdf
PDF003.pdf
PDF004.pdf
PDF005.pdf
PDFuchwała plan zagospod. - Książąt Op.27.pdf
DOCWyciąg z palnu zagospodarowania Książąt Opolskich.doc
 


Zapytanie ofertowe z dnia 13.12.2019 r. na dostawę materiałów eksploatacyjnych do komputerów:

PDFMateriały eksploatacyjne na 2020 r - zaproszenie .pdf
XLSMateriały eksploatacyjne na 2020 r - Kosztorys ofertowy v2.xls - usunięto 4 pozycje OCE TCS500 (2x tusz + 1x głowica) i dodano w to miejsce 3 nowe pozycje,
PDFMateriały eksploatacyjne na 2020 r - Kosztorys ofertowy v2.pdf - usunięto 4 pozycje OCE TCS500 (2x tusz + 1x głowica) i dodano w to miejsce 3 nowe pozycje,
PDFMateriały eksploatacyjne na 2020 r - wzór umowy.pdf

XLSMateriały eksploatacyjne na 2020 r - Kosztorys ofertowy.xls - wersja nieaktualna
PDFMateriały eksploatacyjne na 2020 r - Kosztorys ofertowy.pdf - wersja nieaktualna
 

Termin składania ofert do dnia 18 grudnia 2019 r. do godz. 15.00.

Aktualizacja z dnia 17 grudnia 2019 r., godz. 15:15:
Na skutek powzięcia informacji od kilku Oferentów o problemach z dostępnością na rynku pakietów (combipack) Oce TCS500 2x tusz + 1x głowica, usunięto te pozycje, a dodano pozycje Oce TCS500 1x tusz + 1x głowica, jednocześnie modyfikując zamawianą potencjalnie ilość tych pozycji. Prosi się Oferentów, którzy złożyli już ofertę o przesłanie oferty zmodyfikowanej.

Aktualizacja z dnia 18 grudnia 2019 r., godz. 08:30:
Errata: W kosztorysie, w pozycji nr 97 jest: "Żółty tusz 2x400ml + ...", a ma być "Żółty tusz 400ml + ...".

 


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty GK.6623.13.2019.MKo z dn. 09.12.2019 r. na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów" w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity. Dz. U. z 2019 r. poz.725 z późn. zm.) dot. dz. nr 70 i 75, AM 2, obręb Dobrzeń Mały, gmina Dobrzeń Wielki


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty GK.6623.12.2019.RŁ z dn. 09.12.2019 r. na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów" w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity. Dz. U. z 2019 r. poz.725 z późn. zm.) dot. dz. nr 237, AM 1, o pow. 0,4615 ha, obręb Karczów, gmina Dąbrowa


Zapytanie ofertowe z dnia 09.12.2019 r. na „Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Opolu wraz z nadzorem autorskim”

PDFzapytanie ofertowe na opracowanie dokumetacji technicznej archiwum Starostwa II.pdf
DOCzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy -archiwum II.doc
DOCzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych usług - archiwum II.doc
DOCzałącznik nr 3 do zapytania ofertowego - archiwum - II.doc
PDF001.pdf
PDF003.pdf
PDF004.pdf
PDF005.pdf
PDFuchwała plan zagospod. - Książąt Op.27.pdf
DOCWyciąg z palnu zagospodarowania Książąt Opolskich.doc

 


Zapytanie ofertowe z dnia 18.11.2019 r. na Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Opolskiego wskazanych wykonawcy przez Policję:

PDFZapytanie ofertowe z dn. 18.11.2019 r - stwierdzenie zgonu.pdf
DOCXzalacznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego.docx
DOCXzalacznik-nr-2-do-zapytania-ofertowego.docx


Zapytanie ofertowe z dnia 17.10.2019 r. na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania:

PDFZapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf

PDFSpecyfikacja - sprzęt komputerowy i oprogramowanie, aktualizacja z dnia 24-10-2019 r.pdf - zawiera aktualizację z dnia 24 października 2019 r. z godz. 12:50,

PDFWzór umowy - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf

Termin składania ofert do dnia 23 października 2019 r. do godz. 12.00.

Aktualizacja z dnia 24 października 2019 r. z godz. 12:50 - w związku z powzięciem przez Zamawiającego wiedzy o obecności na rynku alternatywnego, znacznie tańszego, modelu urządzenia wielofunkcyjnego, na równi zaspokajającego potrzeby Zamawiającego z modelem urządzenia wymienianym dotychczas w zapytaniu ofertowym, bardzo prosi się tych Oferentów, którzy nadesłali w wyznaczonym terminie swoje oferty, o zaktualizowanie swoich ofert w zakresie zmienionych pozycji. Dodano model urządzenia wielofunkcyjnego Brother MFC-L8690CDW (alternatywnie do już obecnego w zapytaniu modelu Brother MFC-L8900CDW) oraz zastąpiono tonery Brother TN-426CMYK tonerami Brother TN-423CMYK, pasującymi do obu modeli urządzeń. Prosi się o zaktualizowanie oferty w terminie do dnia 25.10.2019 r. do godz. 11:00.

Aktualizacja z dnia 21 października 2019 r. z godz. 11:30 - kierując się informacjami od Oferentów o słabej dostępności niektórych pozycji, dodano alternatywny model komputera przenośnego (Dell Vostro 3580), dodano alternatywny model dysku twardego (WD 60EFAX). Dodano także nową pozycję - kości pamięci RAM DDR3 (7 szt.) - potrzeba, która wynikła w trakcie trwania zapytania.

PDFSpecyfikacja - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf - specyfikacja nieaktualna, sprzed dnia 21 października 2019 r. i godz. 11:30.

PDFSpecyfikacja - sprzęt komputerowy i oprogramowanie, aktualizacja z dnia 21-10-2019 r.pdf - specyfikacja nieaktualna, zawiera aktualizację z dnia 21 października 2019 r. z godz. 11:30,


Zapytanie ofertowe z dnia 28.08.2019 r. na dostawę zestawu komputerowego:

PDFZapytanie ofertowe na dostawę zestawu komputerowego.pdf

PDFZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę zestawu komputerowego.pdf

PDFWzór umowy na dostawę zestawu komputerowego.pdf

Termin składania ofert do dnia 2 września 2019 r. do godz. 10.00.

PDFProtokół z otwaracia ofert OR.042.2.2017.JW z dn. 12.09.2019 r.pdf
 


PDFProtokół wyboru najkorzystniejszej oferty nr GK.6623.8.2019.DK z dn. 07.08.2019 r. na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów" w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz.U. z 2017r. poz. 2101 z późn. zm.) dot. dz. nr 71, am. 1 obr. Stobrawa, gm. Prószków, dz. nr 72 am. 1, obr. Stobrawa, gm. Popielów, nr 96/29 am. 5, obr. Daniec, gm. Chrząstowice, dz. nr 738 am.6, obr. Ligota Prószkowska, gm. Prószków


PDFProtokół wyboru najkorzystniejszej oferty nr GK.6623.7.2019.RŁ z dn. 07.08.2019 r. na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów" w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz.U. z 2017r. poz. 2101 z późn. zm.) dot. dz. nr 131 a.n. 2 o pow. 0,0100 ha obręb Magnuszowiczki gmina Niemodlin.


PDFProtokół wyboru najkorzystniejszej oferty nr GK.6623.5.2019.AF z dn. 19.06.2019 r. na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Łubniany, gmina Łubniany, dla działki nr 368/1, 368/5, 368/4 arkusz mapy 2 o powierzchni ogólnej 0.4257 ha" w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - z 2019 r., poz. 725 z późn. zm.).


Zapytanie ofertowe w z dnia 24.06.2019 r. na "Wykonanie stacji hydroforowej ppoż. oraz wymianę hydrantów w budynku szpitala w Ozimku" w zakresie określonym w dokumentacji projektowej. 

PDFzapytanie ofertowe stacja hydroforowa Ozimek.pdf
DOCzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy - ppoż ozimek.doc
DOCzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych usług.doc
DOCzałącznik nr 3 do zapytania ofertowego potencjał kadrowy.doc
DOCZałącznik nr 4 do zapytania ofertowego - RODO.doc
PDFwzór umowy ppoż ozimek nowy.pdf

Dokumentacja projektowa:

PDFprojekt - stacja hydroforowa Ozimek.pdf

PDFprojekt - rysunek stacja hydroforowa Ozimek.pdf

PDFprojekt - schemat elektr. stacja hydroforowa Ozimek.pdf

PDFSTWiORB - stacja hydroforowa Ozimek.pdf

Termin składania ofert: 5.07.2019 r. do godz. 14.00


Zapytanie ofertowe OR.042.2.2017.JW z dnia 10.06.2019 r. na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych w ramach projektu "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3":

Uwaga! Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek obejmuje produkty oryginalne, wyprodukowane przez producentów drukarek, wymienionych w kosztorysie ofertowym. Nie zamienniki.  patrz wzór umowy §4 ust.1

PDFZapytanie ofertowe z dn. 10.06.2019 r. na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych wraz ze specyfikacją.pdf
PDFWzór umowy na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych - Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3.pdf

Termin składania ofert do dnia 17 czerwca 2019 r. włącznie, na adres poczty elektronicznej

PDFProtokół z otwarcia ofert OR.042.2.2017.JW z dnia 25.06.2019
 


PDFProtokół wyboru najkorzystniejszej oferty nr GK.6623.4.2019.DK z dn. 05.05.2019 r. na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Chrząszczyce, gmina Prószków, dla działki nr 361/230 arkusz mapy 2 o powierzchni ogólnej 0.6071 ha" w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.).


Zapytanie ofertowe w z dnia 29.04.2019 r.  dotyczące "Opracowania dokumentacji budowlano - wykonawczej archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Opolu wraz z nadzorem autorskim"

PDFzapytanie ofertowe na opracowanie dokumetacji technicznej archiwum Starostwa.pdf
DOCzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy - osuszania.doc
DOCzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych usług.doc
DOCzałącznik nr 3 do zapytania ofertowego.doc
DOCZałącznik nr 4 do zapytania ofertowego - RODO.doc
PDFuchwała plan zagospod. - Książąt Op.27.pdf
DOCWyciąg z palnu zagospodarowania Książąt Opolskich.doc
 


PDFProtokół wyboru najkorzystniejszej oferty nr GK.6623.2.2019.ASt z dn. 17.04.2019 r. na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów" w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.) w obrębie Komprachcice


PDFProtokół wyboru najkorzystniejszej oferty nr GK.6623.3.2019.ASt z dn. 01.04.2019 r. na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów" w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.).


PDFProtokół wyboru najkorzystniejszej oferty nr GK.6623.1.2019.RŁ z dn. 05.03.2019 r. na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów" w trybie art. 26 ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.).


Zapytanie ofertowe w z dnia 13.02.2019 r. dotyczące usługi w zakresie zarządzania projektem pn. "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" 

PDFZapytanie Ofertowe.pdf
DOCzalacznik-nr-1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.doc
DOCXzalacznik-nr-2-oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-i-braku-podstaw-do-wykluczenia (1).docx
DOCzalacznik-nr-3-wykaz-wykonywanych-uslug.doc
DOCzalacznik-nr-4-wykaz-osob.doc
PDFzalacznik-nr-5-wzór umowy inżynier.pdf
PDFzalacznik-nr-6-wzór umowy ppdo.pdf
DOCzalacznik-nr-7-oswiadczenia-w-zakresie-wypelnienia-obowiazkow-informacyjnych-przewidzianych-w-art-13-i-14-rododocx (2).doc
PDFzalacznik-nr-8-do-zapytania-ofertowego-studium-wykonalnosci-inwestycji.pdf

Pytania i odpowiedzi:

PDFpytanie i odpowiedź 1.pdf

Termin składania ofert: 21.02.2019 r. do godz. 10.00

PDFProtokół z otwarcia ofert z dnia 05.03.2019.pdf


Zapytanie ofertowe z dnia 19.01.2019 r. na dostawę  samochodu osobowo - terenowego 

PDFZapytanie ofertowe z dnia 21.01.2019 - samochód służbowy.pdf

Termin składania ofert do dnia 25 stycznia 2019 r. do godz. 12.00


Zapytanie ofertowe z dnia 10.01.2019 r. na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowo - terenowego 

PDFZapytanie ofertowe z dnia 10.01.2019 - samochód służbowy - zmieniony.pdf - w specyfikacji w pkt 3.1. zapytania ofertowego z dnia 10.01.2019 r. wprowadzono zapis dotyczący rodzaju opon zgodnie z załącznikiem nr 1. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.
 

PDFZapytanie ofertowe z dnia 10.01.2019 - samochód służbowy.pdf

Termin składania ofert do dnia 16 stycznia 2019 r. do godz. 12.00.


Zapytanie ofertowe z dnia 11.12.2018 r. na dostawę materiałów eksploatacyjnych do komputerów:

PDFMateriały eksploatacyjne na 2019 r - zaproszenie .pdf
XLSMateriały eksploatacyjne na 2019 r - Kosztorys ofertowy.xls
PDFMateriały eksploatacyjne na 2019 r - Kosztorys ofertowy.pdf
PDFMateriały eksploatacyjne na 2019 r - wzór umowy.pdf

Termin składania ofert do dnia 17 grudnia 2018 r. do godz. 15.00.

Notatka służbowa z wyniku zapytania ofertowego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do komputerów:
JPEGMateriały eksploatacyjne na 2019 r - notatka - wynik zapytania.jpeg


Zapytanie ofertowe z dnia 03.12.2018 r. na dostawę serwera wraz z oprogramowaniem:

PDFZapytanie-serwer.pdf

PDFZapytanie-serwer_specyfikacja.pdf

PDFWzor umowy-serwer.pdf

Termin składania ofert do dnia 6 grudnia 2018 r. do godz. 11.00.

Aktualizacja z dnia 4 grudnia 2018 r., o godz. 9.56:
Zmieniono specyfikację serwera w następującej kwestii:
- dopuszczono zamiast portu PS/2 zaoferowanie portu USB pod warunkiem, że nie przeszkodzi to w dostępie do konfiguratora macierzy RAID i BIOS lub UEFI
, jeszcze przed uruchomieniem systemu operacyjnego.

Poniżej zaktualizowana specyfikacja:
PDFZapytanie-serwer_specyfikacja_v2.pdf


Zapytanie ofertowe z dnia 03.12.2018 r. na dostawę drukarki wielkoformatowej:

PDFZapytanie-ploter.pdf

PDFZapytanie-ploter_specyfikacja.pdf

PDFWzor umowy-ploter.pdf

Termin składania ofert do dnia 6 grudnia 2018 r. do godz. 11.00.


Zapytanie ofertowe z dnia 03.12.2018 r. na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania:

PDFZapytanie-sprzet_komputerowy.pdf

PDFZapytanie-sprzet_komputerowy_specyfikacja.pdf

PDFWzor umowy-sprzet_komputerowy.pdf

Termin składania ofert do dnia 6 grudnia 2018 r. do godz. 11.00.


Zapytanie ofertowe z dnia 29.11.2018 r. - dostawa samochodu osobowo - terenowego ANULOWANE

PDFZapytanie ofertowe - samochód 2018 - II.pdf


Zapytanie ofertowe z dnia 22.11.2018 r. - dostawa samochodu osobowo - terenowego UNIEWAŻNIONO

PDFZapytanie ofertowe - samochód 2018.pdf


Zapytanie ofertowe z dnia 16.11.2018 r. - na wykonanie, dostawę i montaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego oraz Partnerów tablic informacyjno-pamiątkowych w projekcie pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”

PDFZapytanie Ofertowe - tablice informacyjno-pamiątkowe.pdf
DOCZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - RODO.doc
PDFZałącznik nr 3 do zapytania ofertowego - wzór umowy.pdf
DOCZałącznik nr 4 do zapytania ofertowego wzory tablic.doc
DOCZałącznik nr 5 do zapytania ofertowego - oświadczenie.doc

Termin składania ofert do dnia 23.11.2018 r. godz. 10:00

PDFProtokół z otwarcia ofert - Wykonanie, dostawa i montaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego oraz Partnerów tasblic informacyjno-pamiatkowych.pdf


PDFProtokół wyboru najkorzystniejszej oferty nr GK.6623.14.2018.ASt z dn. 30.10.2018 r. na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów" w trybie art. 26 ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.).


Zapytanie ofertowe z dnia 29.10.2018 r. - Wycinki 13 drzew z działki nr 283/8 obręb Chróścina

PDFZapytanie ofertowe - wycinka drzew Chróścina- Powiat Opolski.pdf
DOCZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz-ofertowy.doc
PDFZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - decyzja.pdf
DOCZałącznik nr 3 do zapytania ofertowego - RODO.doc
 


PDFProtokół wyboru najkorzystniejszej oferty nr GK.6623.13.2018.KMo z dn. 13.09.2018 r. na zamówienie dotyczące wykonania usługi pt. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów w obrębie Dębie gmina Chrząstowice" w trybie art. 26 ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.).
 


PDFProtokół wyboru najkorzystniejszej oferty nr GK.6623.5.2018.ASt z dn. 18.07.2018 r. na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów" w trybie art. 26 ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.).


Zapytanie ofertowe z dnia 19.06.2018r. na opracowanie projektów SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami oraz wsparcie Zamawiającego w postępowaniach przetargowych na wyłonienie wykonawcy systemu w projekcie pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”

PDFZapytanie ofertowe.pdf

DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc

DOCXZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia.docx

DOCZałącznik nr 3 - Wykaz wykonywanych usług-1.doc

DOCZałącznik nr 4 - Wykaz osób-1.doc

PDFZałącznik nr 5 do zapytania ofertowego - wzór umowy.pdf

PDFzałącznik nr 2 do umowy.pdf

DOCZałącznik nr 6 - Oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO.docx.doc

PDFZałącznik nr 7 do zapytania ofertowego Studium Wykonalności Inwestycji.pdf

ZIPZałącznik nr 8 do zapytania ofertowego.zip

Termin składania ofert do dnia 06.07.2018 r. godz. 10:00

 

PDFprotokół wyboru wykonawcy SIWZ.pdf

_______________________________________________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe z dnia 29.03.2018 r. na dostawę 2 szt. licencji na system bazodanowy Oracle, do wykorzystywania wyłącznie z systemem ERGO firmy Comarch.

JPEGZapytanie ofertowe na 2 szt. licencji systemu Oracle.jpeg
PDFWzór umowy na 2 szt. licencji Oracle.pdf

Termin składania ofert do dnia 03.04.2018 r. włącznie.


Zapytanie ofertowe z dnia 21.03.2018 r. na realizacje zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej dostawy i montażu dźwigu osobowego w budynku szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31"

PDFzapytanie ofertowe na opracowanie dokumetacji technicznej wymiana dźwigu Ozimek 2.pdf
DOCzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy - dach.doc
DOCzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych usług.doc
DOCzałącznik nr 3 do zapytania ofertowego potencjał kadrowy.doc
PDFwzór umowy wymiana dźwigu Ozimek.pdf

Termin składania ofert do dnia 28.03.2018 r. godz. 15:30


Zapytanie ofertowe z dnia 7.03.2018 r. na realizacje zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej dostawy i montażu dźwigu osobowego w budynku szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31" - unieważnienie

PDFzapytanie ofertowe na opracowanie dokumetacji technicznej wymiana dźwigu Ozimek 3.pdf
DOCzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy - dach.doc
DOCzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych usług.doc
DOCzałącznik nr 3 do zapytania ofertowego potencjał kadrowy.doc
PDFwzór umowy wymiana dźwigu Ozimek.pdf

Termin składania ofert do dnia 16.03.2018 r. godz. 14:00


Zapytanie ofertowe z dnia 02.03.2018 r. na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania:

JPEGZapytanie ofertowe - dostawa sprzetu komputerowego i oprogramowania.jpeg

PDFSpecyfikacja sprzętu komputerowego i oprogramowania.pdf

PDFWzór umowy.pdf

Termin składania ofert do dnia 7 marca 2018 r. do godz. 11.00.

Aktualizacja z dnia 6 marca 2018 r., o godz. 8.00:

Zmieniono specyfikację sprzętu komputerowego dot.:
- pozycji nr 9), tj. urządzenia wielofunkcyjnego - ze względu na zgłoszone zastrzeżenie o braku dostępności modelu Brother DCP-L8450CDW dopuszczono zaoferowanie alternatywnie innego modelu, Brother MFC-9340CDW,
- pozycji nr 11), tj. zasilacza awaryjnego UPS -
ze względu na zgłoszone zastrzeżenie o braku dostępności modelu Ever Eco 1200 CDS dopuszczono zaoferowanie alternatywnie innego modelu, Ever Eco Pro 1200 CDS AVR.

Poniżej zaktualizowana specyfikacja:
PDFSpecyfikacja sprzętu komputerowego i oprogramowania.pdf


Zapytanie ofertowe z dnia 12.12.2017 r. na dostawę materiałów eksploatacyjnych do komputerów:

PDFMateriały eksploatacyjne do komputerów na 2018 r - Zaproszenie.pdf
PDFMateriały eksploatacyjne do komputerów na 2018 r - Kosztorys ofertowy.pdf
XLSMateriały eksploatacyjne do komputerów na 2018 r - Kosztorys ofertowy.xls
PDFMateriały eksploatacyjne do komputerów na 2018 r - wzór umowy.pdf

Termin składania ofert do dnia 18 grudnia 2017 r. włącznie.


Zapytanie ofertowe z dnia 08.12.2017 r. na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania:

JPEGZapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.jpeg

PDFSpecyfikacja sprzętu komputerowego i oprogramowania.pdf

PDFWzór umowy na dostawę sprzetu komputerowego i oprogramowania.pdf

Termin składania ofert do dnia 12 grudnia 2017 r. włącznie.

Aktualizacja z dnia 11 grudnia 2017 r.:

Zmieniono specyfikację sprzętu komputerowego i oprogramowania dot. pozycji nr 3), tj. komputera stacjonarnego, wyłącznie w takim zakresie, że zrezygnowano z wymogu downgrade'u systemu operacyjnego do systemu Microsoft Windows 7 Professional PL 64 bit OEM, z uwagi na brak pełnej kompatybilności wymaganego procesora z tym systemem operacyjnym. Poniżej zaktualizowana specyfikacja:

PDFSpecyfikacja sprzętu komputerowego i oprogramowania- bez downgrade do Microsoft Windows 7.pdf


Zapytanie ofertowe "Dostawa-zakup używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego"

PDFWzór umowy na dostawę - zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego.pdf
DOCZapytanie ofertowe na dostawę - zakup używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego.doc
 

Termin składania ofert: do 01.12.2017 r. do godz. 12.00, kancelaria Starostwa Powiatowego w Opolu p. 4, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole


Zapytanie ofertowe dla zadania pn. "Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu".

PDFZapytanie ofertowe dla zadania pn. "Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu".
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf

Termin składania ofert: do 10.11.2017 r. do godz. 13.00, kancelaria Starostwa Powiatowego w Opolu p. 4, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w częśćĹi dotyczącej użytku łąki trwałe klasy III (ŁIII) o pow. 0,5796 ha w działkach nr 18/2 i 18/3 k.m.1 o pow. całk. 0,9400 ha położonej w KOtorzu Wielkim gmina Turawa"


Zapytanie ofertowe OR.042.1.2017.JW z dnia 16.10.2017 r. na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych:

Uwaga! Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek obejmuje produkty oryginalne, wyprodukowane przez producentów drukarek, wymienionych w kosztorysie ofertowym. Nie zamienniki.  patrz wzór umowy §4 ust.1

PDFZapytanie ofertowe z dn. 16.10.2017 r. na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych wraz ze specyfikacją
PDFWzór umowy na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Termin składania ofert do dnia 23 października 2017 r. włącznie, na adres poczty elektronicznej


Zapytanie ofertowe z dn. 14 sierpnia 2017 r. na zadanie pn. „Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Opolskiego wskazanych Wykonawcy przez Policję”

PDFZapytanie ofertowe z dn. 14 sierpnia 2017 r. na zadanie pn. „Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Opolskiego wskazanych Wykonawcy przez Policję”.
DOCXZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego
DOCXZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego
 

Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole lub dostarczyć osobiście do kancelarii Starostwa (pok. nr 4) bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres: z oznaczeniem:

„Stwierdzanie zgonu – OFERTA”

Termin składania ofert upływa dnia 25.08.2017 r. do godz. 1400


Zapytanie ofertowe z dnia 31.07.2017 KM.7135.75.2017.ŁB na wyłonienie rzeczoznawcy - biegłego sądowego lub biegłego rewidenta, który dokona wyceny koniecznych wydatków koniecznych z wykonywaniem dozoru oraz wynagrodzenia za dozór dla celów ustalenia należności wobec przedsiębiorcy przechowującego pojazdy. 

JPEGZapytanie ofertowe 1
JPEGZapytanie ofertowe 2
JPEGZapytanie ofertowe 3
JPEGFormularz ofertowy 1
JPEGFormularz ofertowy 2

Termin składania ofert do dnia 17.08.2017 r.


Zapytanie ofertowe OR.042.1.2017.JW z dnia 31.07.2017 r. na dostawę komputera:

PDFZapytanie ofertowe oraz specyfikacja sprzętu komputerowego.pdf

PDFWzór umowy na dostawę sprzetu komputerowego.pdf

Termin składania ofert do dnia 7 sierpnia 2017 r. włącznie.


Zapytanie ofertowe z dnia 18.07.2017 r. na realizacje zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej remontu dachu budynku szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31"

PDFzapytanie ofertowe na opracowanie dokumetacji technicznej dach Ozimek 3.pdf
PDFwzór umowy remont dachu Ozimek.pdf
DOCzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy - dach.doc
DOCzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych usług.doc
DOCzałącznik nr 3 do zapytania ofertowego potencjał kadrowy.doc


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów" dla działek z obrębów Daniec (3szt.), Kosorowice (1), Raszowa (2), Karłowice (1), Ligota Turawska (2), Daniec (1), Osowiec (1)


Zapytanie ofertowe z dnia 20.06.2017 r. na realizacje zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej remontu dachu budynku szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31" - unieważnienie

PDFzapytanie ofertowe na opracowanie dokumetacji technicznej dach Ozimek.pdf
PDFwzór umowy remont dachu Ozimek.pdf
DOCzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy - dach.doc
DOCzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych usług.doc
DOCzałącznik nr 3 do zapytania ofertowego potencjał kadrowy.doc


Zapytanie ofertowe z dnia 13.06.2017 r. na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania:

JPEGZapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.jpeg

PDFWzor umowy dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania.pdf

PDFSpecyfikacja sprzętu komputerowego i oprogramowania.pdf - wersja nieaktualna, przestała obowiązywać dnia 14.06.2017 r., ok. godz. 13:20,

PDFSpecyfikacja sprzętu komputerowego i oprogramowania.pdf - wersja aktualnie obowiązująca; umożliwiono Oferentom zaoferowanie alternatywnego modelu drukarki laserowej, w związku z problemami z dostępnością drukarki wymienionej w poprzedniej specyfikacji.

Termin składania ofert do dnia 22 czerwca 2017 r. włącznie.


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w części dotyczącej użyku pastwiska trwałe klasy II (PsIII) o pow. 0.2841 ha w działce nr 696/205 k.m.2 o powierzchni całkowitej 0.5560 ha położonej w Ligcie Turawskiej gmina Turawa".


Zapytanie ofertowe z dnia 06.06.2017 r. na realizacje zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej remontu dachu budynku szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31" - unieważnienie

PDFzapytanie ofertowe na opracowanie dokumetacji technicznej dach Ozimek.pdf
PDFwzór umowy remont dachu Ozimek.pdf
DOCzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy - dach.doc
DOCzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych usług.doc
DOCzałącznik nr 3 do zapytania ofertowego potencjał kadrowy.doc


Zapytanie ofertowe z dnia 05.05.2017 r. na realizację zadania pn: "Sporządzenie dokumentacji urządzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie powiatu opolskiego"

PDFZapytanie ofertowe OŚ.602.2.2017.ET z dnia 05.05.2017.pdf
PDFZałącznik - Warunki wykonania dokumentacji urządzeniowej.pdf

Oferty należy składać drogą pisemną za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście w siedzibie zamawiającego (Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole), faksem na numer 775415103, drogą elektroniczną e-mail: mparfimczyk@powiatopolski.pl w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja 2017 r.


Zapytanie ofertowe z dnia 11.05.2017 r. o udzielenie licencji na program ESET:

JPEGZapytanie ofertowe ESET.jpeg

Termin składania ofert mija 15 maja 2017 r. o godzinie 9:00


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Dąbrowa, gmina Dąbrowa, działka nr 316/1 i działka nr 316/2 arkusz mapy 2"


UWAGA! Zmiana warunków wykonania dokumentacji urządzeniowej i terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe z dnia 04.04.2017 r. na realizację zadania pn: "Sporządzenie operatów urządzeniowych lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie powiatu opolskiego"

PDFZapytanie ofertowe OŚ.602.2.2017.ET
PDFZałącznik Warunki wykonania dokumentacji urządzeniowej.pdf nieaktualne

PDFZałącznik Warunki wykonania dokumentacji urządzeniowej - wersja zmieniona.pdf

Oferty należy składać drogą pisemną za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście w siedzibie zamawiającego (Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole), faksem na numer 775415103, drogą elektroniczną e-mail: mparfimczyk@powiatopolski.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2017 r. do 13 kwietnia 2017 r.


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Magnuszowice gmina Niemodlin, działka nr 173/13 arkusz mapy 1"


Zapytanie ofertowe z dnia 09.03.2017 r. na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania:

JPEGZapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.jpeg

PDFSpecyfikacja sprzętu komputerowego i oprogramowania.pdf

PDFWzór umowy dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania.pdf

Termin składania ofert do 19 marca 2017 r.


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "gleboznawcza klasyfikacja gruntów w obrębie Jaczowice gmina Niemodlin, działka nr 223/1 arkusz mapy 1"


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Chróścina gmina Dąbrowa, działka nr 569/49 arkusz mapy 4"


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów w obrębie Grodziec, gmina Ozimek, dla działki nr 524/2 arkusz mapy 1 w części dotyczącej użytku klasy V"


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów w obrębie Dobrzeń Wielki, gmina Dobrzeń Wielki, dla działki nr 1857/156 arkusz mapy 4 w części dotyczącej użytku klasy V"


Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Dostawa teczek akt pojazdu oraz teczek ewidencyjnych kierowcy na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu"

PDFZapytanie oferowe - dostarczenie teczek akt pojazdu ikierowcy 2017 r.pdf

Uwaga! Doprecyzowania zapytania ofertowego:

PDFDoprecyzowanie zapytania ofertowego.pdf
JPEGTeczka akt ewidencyjnych kierowcy-wzór.jpeg
JPEGTeczka akt pojazdu-wzór.jpeg

Termin składania ofert do 15 stycznia 2017 r.


Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do komputerów.

JPEGMateriały eksploatacyjne na 2017 r- Zaproszenie do złożenia oferty.jpeg

PDFMateriały eksploatacyjne na 2017 r- wzor umowy.pdf

XLSMateriały eksploatacyjne na 2017 r- Kosztorys ofertowy.xls


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Niewodniki gmina Dąbrowa działka nr 287 arkusz mapy 2 oraz w obrębie Narok gmina Dąbrowa działka nr 266 i działka nr 272 arkusz mapy 2"


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Gościejowice gmina Niemodlin, działka nr 216 arkusz mapy 1"


Zapytanie ofertowe na dostawę i uruchomienie Systemu Kolejkowego w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu.

JPEGZapytanie ofertowe - system kolejkowy.jpeg

PDFzałącznik nr 1 - założenia funkcjonalne systemu.pdf

PDFzałącznik nr 2 - opis sposobu oceny ofert.pdf

PDFzałącznik nr 3 - wzór umowy.pdf

PDFzałącznik nr 4 - formularz ofertowy.pdf

Termin składania ofert: do 18 listopada 2016 r. do godziny 12.00 drogą elektroniczną na adres e-mail: mpiatkowski@powiatopolski.pl


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kart podarunkowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Opolu.

PDFZapytanie ofertowe - zakup i dostawa kart podarunkowych.pdf

PDFSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

DOCFormularz ofertowy.doc

Termin składania ofert: do 16 listopada 2016 r. do godz. 14.00, kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Opolu, p. 4  ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole lub drogą elektroniczną (zeskanowany wypełniony i podpisany formularz) na adres: twalecko@powiatopolski.pl


Zapytanie ofertowe na dostawę i uruchomienie Systemu Kolejkowego w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu.

JPEGSystem Kolejkowy - Zapytanie Ofertowe.jpeg

PDFSystem Kolejkowy - Założenia Funkcjonalne.pdf

Termin składania ofert: do 4 listopada 2016 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: mpiatkowski@powiatopolski.pl

Zapytanie ofertowe wycofane z powodu niejednoznaczności ofert i braku możliwości ich porównania


Zapytanie ofertowe dla zadania pn. "Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu".

PDFZapytanie ofertowe - wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych 2017.pdf
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf

UWAGA!!! Zmiana treści zapytania ofertowego.

PDFZmiana treści zapytania ofertowego.pdf

Termin składania ofert: do 20.10.2016 r. do godz. 13.00, kancelaria Starostwa Powiatowego w Opolu p. 4, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole


Zapytanie ofertowe dot. zadania pn. "Ochrona, monitoring oraz konwój wartości pieniężnych dla Starostwa Opolskiego"

PDFZapytanie ofertowe ochrona 2017.pdf
PDFZał. nr 1 do zapytania ofertowego UMOWA - ochrona - na 2017 r.pdf
DOCZał. nr 2 do zapytania ofertowego - ochrona.doc
PDFZałącznik nr 4 do umowy.pdf
 

Termin składania ofert:  do 22.09.2016 r. do godz. 12.00, kancelaria Starostwa Powiatowego w Opolu p. 4, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole


Zapytanie ofertowe dotyczy zadania pn. "Wykonanie audytu i studium wykonalności dla wspólnego projektu pn. e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego"

PDFProtokół z wyboru ofert
PDFDotyczy zapytania ofertowego z dnia 07.09.2016 r.pdf
PDFZapytanie ofertowe
PDFOpis przedmiotu zamówienia
PDFWzór umowy
PDFPorozumienie


Zapytanie o cenę na Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji zgodnie z dokumentami związanymi z procedurą naboru wniosków o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym.

PDFzapytanie o cenę SWI.pdf

DOCFormularz ofertowy.doc

Termin składania ofert: do 8 września 2016 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: mkupka@powiatopolski.pl


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działce 458/5 km 3 położonej w obrębie Chmielowice, gmina Komprachcice"


Zapytanie ofertowe z dnia 25.08.2016 r. na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej osuszania, remontu bądź wykonania nowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku przy ul. Książąt Opolskich 27 w Opolu oraz budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie wraz z nadzorem autorskim"

PDFzapytanie ofertowe na opracowanie dokumetacji technicznej osuszanie budynków.pdf
DOCzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy - osuszania.doc
DOCzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych usług.doc
DOCzałącznik nr 3 do zapytania ofertowego.doc

Termin składania ofert: 30.08.2016 r.

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert - 02.09.2016 r.

PDFZmiana terminu składania ofert.pdf


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Brynica, gmina Łubniany część działki nr 2138/145 arkusz mapy 2"


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Wrzoski, gmina Dąbrowa dla działki nr 681/88 arkusz mapy 4"


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Skarbiszowice, gmina Tułowice dla działki nr 13/1 arkusz mapy 1"


Zapytanie ofertowe z dnia 25.05.2016 r. na sporządzanie operatów urządzeniowych dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa i udostępnienie programu komputerowego - bazodanowy projekt gis

PDFZapytanie ofertowe z dnia 25.05.2016 .r OŚ.602.7.1.2016.UKK.pdf

Termin składania ofert:  do 31.05.2016 r. do godz. 14.00 drogą elektroniczną na adres e-mail: srodowisko@powiatopolski.pl


Zapytanie ofertowe z dnia 19.05.2016 r. na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania:

JPEGZapytanie ofertowe - dostawa sprzetu komputerowego.jpeg
PDFSpecyfikacja - dostawa sprzetu komputerowego.pdf
PDFWzor umowy - dostawa sprzetu komputerowego.pdf


Zapytanie ofertowe z dnia 16.05.2016 r. na dostawę urządzeń komputerowych typu "zapora ogniowa":

JPEGZapytanie ofertowe - dostawa urzadzeń typu 'zapora ogniowa'.jpeg
PDFSpecyfikacja - dostawa urzadzeń typu 'zapora ogniowa'.pdf
PDFWzór umowy - dostawa urzadzeń typu 'zapora ogniowa'.pdf


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Krasiejów, gmina Ozimek, działki nr 776/89 i część działki nr 777/90 arkusz mapy 5"


Zapytanie ofertowe z dnia 22.03.2016 r. na dzierzawę terminali płatniczych

PDFZapytanie ofertowe - terminale płatnicze.pdf
DOCDruk oferty - terminale płatnicze.doc


Zapytanie ofertowe z dnia 08.03.2016 r. na dostawę sprzętu komputerowego:

JPEGZapytanie ofertowe - sprzet komputerowy.jpeg
PDFSpecyfikacja.pdf
PDFWzor_umowy_dostawy.pdf


Zapytanie ofertowe z dn. 01.03.2016 r. na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej remontu dachu budynku przy ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem"

PDFZapytanie ofertowe na opracowanie dokumetacji technicznej dach 01.03.pdf
DOCZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy - dach.doc
DOCZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych usług.doc
DOCZałącznik nr 3 do zapytania ofertowego.doc


 

JPEGProtokół z wyboru oferty, dotyczy wykonania usługi pn. "Obsługa informatyczna Wydziałów Geodezji i Kartografii oraz Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu".
JPEGProtokół z wyboru oferty, dotyczy wykonania usługi pn. "Obsługa informatyczna Wydziałów Geodezji i Kartografii oraz Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu" - strona nr 2


PDFProtokół z wyboru oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie: Sławice, gmina Dąbrowa dla działki nr 1395/43 arkusz mapy 4, stanowiącej użytek: grunty orne RIIIb o pow. 0,6967 ha"


Anulowanie zapytania ofertowego z dn. 17.12.2015 r. dot. outsourcingu usług informatycznych

PDFAnulowanie zapytanie ofertowego z dn. 17.12.2015 r. dot. outsourcingu usług informatycznych dla Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu

Zapytanie ofertowe dot. outsourcingu usług informatycznych:

PDFZapytanie ofertowe dotyczące outsourcingu usług informatycznych dla Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu

Termin składania ofert: 22.12.2015 r. do godz. 12.00


 

Zapytanie ofertowe dot. Świadczenia usług pocztowych w 2016 r.

UWAGA!!! PDFZmiany do zapytania ofertowego z dnia 18.11.2015 r. dot. Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2016 r.

- Nowy termin składania ofert: 27.11.2015 r. do godz. 12:30

PDFZapytanie ofertowe z dnia 18.11.2015 r. dot. Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2016 r.

Termin składania ofert: 25.11.2015 r. do godz. 12:00

PDFPytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dn. 18.11.2015 r. dot. Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2016 r.
PDFII. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dn. 18.11.2015 r. dot. Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2016 r.
PDFIII. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dn. 18.11.2015 r. dot. Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2016 r.
 


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów w obrębie Chmielowice, gmina Komprachcice na działkach nr 304/56 i 305/56 km 3"


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Gracze gmina Niemodlin na dz 549 km 3"


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Klasyfikacja gleboznawcza gruntów w obrębie Górki, gmina Prószków, działki nr 75/1 arkusz mapy 1".


PDFProtokół z wybory najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów w obrębie Chmielowice, gmina Komprachcice na działce nr 1294/118 km 4"


PDFprotokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Klasyfikacja gleboznawcza gruntów w obrębie Lipno, gmina Niemodlin"


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Klasyfikacja gruntów w obrębie Szydłów, gmina Tułowice"


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej ofert na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Klasyfikacja gleboznawcza gruntów w obrębie Karczów gmina Dąbrowa"


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "klasyfikacja gleboznawcza gruntów w obrębie Dylaki, gmina Ozimek w związku z zalesieniem działek nr 2 i 30 arkusz mapy 8"


PDFProtokół z wyboru oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie: Sławice, gmina Dąbrowa"


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Klasyfikacja gruntów w obrębie Wawelno gmina Komprachcice w związku z zalesieniem działki nr 142/44 km 4"


 

PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów"


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Klasyfikacja gleboznawcza gruntów w obrębie Krasiejów gmina Ozimek".


Zapytanie oferotwe na zakup samochodu służbowego z dn. 02.03.2015 r.

DOCZapytanie ofertowe oraz wzór oferty.doc


 

Zapytanie ofertowe - ochrona fizyczna budynku i mienia Powiatu Opolskiego, monitorowanie budynków, usługa transportu chronionego (konwój i inkaso wartości pieniężnych)

PDFZapytanie ofertowe ochrona.pdf

DOCzał.nr 2 ochrona.doc

PDFWZÓR UMOWA - ochrona.pdf

PDFZałącznik nr 4 do umowy.pdf

Termin składania ofert 03.12.2014 r.


Zapytanie oferotwe na zakup samochodu służbowego

DOCZapytanie ofertowe - samochód.doc


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów w obrębie Masów gmina Łubniany"


Zapytanie ofertowe na druk, pakowanie i dostawę kart do głosowania
DOCWydruk, pakowanie w paczki i dostawa kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu Opolskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


PDFProtokół z wybory najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów w obrębie Komprachcice gmina Komprachcice"


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie: Dąbrowa, gmina Dąbrowa"


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie: Chobie, gmina Ozimek."


Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Prószkowie

PDFZapytanie ofertowe na opracowanie dokumetacji technicznej-hala sportowa-wersja aktualna.pdf

DOCZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy - hala.doc

DOCZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych usług.doc

DOCZałącznik nr 3 do zapytania ofertowego.doc

Ogłoszenie: 08.08.2014 r. -  18.08.2014 r.

UWAGA ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 2 - POWINNO BYĆ w okresie ostatnich 10 lat, a nie 3 lat.


PDFProtokół z wyboru oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Klasyfikacja gleboznawcza gruntów w obrębie Czarnowąsy, gmina Dobrzeń Wielki na działkach 142/25, 245/24, 247/23 km 6 i 108 km2"


PDFProtokół z wyboru ofert na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Kup, gmina Dobrzeń Wielki"


PDFProtokół z wyboru oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Sady, gmina Niemodlin".


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Klasyfikacja gleboznawcza gruntów w obrębie Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice"


PDFZapytanie ofertowe na umieszczenie ogłoszenia prasowego w ramach promocji projektu z zakresu ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

PDFZałącznik nr 4 WZÓR OGŁOSZENIA W PRASIE.pdf

RARHerby i emblematy

Ogłoszenie: 11.06.2014 - 17.06.2014 r.

PDFProtokół wyboru wykonawcy - ogłoszenie w prasie.pdf


PDFZapytanie ofertowe na dostosowanie istniejących tablic informacyjnych do wymagań dla tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu z zakresu ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

PDFZałącznik nr 4 WZÓR TABLICY PAMIATKOWEJ.pdf

RARHerby i emblematy

Ogłoszenie: 11.06.2014 r. - 17.06.2014 r.

PDFProtokół wyboru wykonawcy - Tablice pamiątkowe.pdf


DOCZapytanie ofertowe na opracowanie dokumetacji technicznej-FOTOWOLTAIKA - II.doc

DOCZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy - II zapytanie".doc

DOCZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych usług".doc

DOCZałącznik nr 3 do zapytania ofertowego.doc

Ogłoszenie: 30.06.2014 r. - 13.06.2014 r.


DOCZapytanie ofertowe dla zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego – III etap” - opracowanie dokumentacji technicznej - Fotowoltaika

DOCZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.doc

Zmiana przedmiotu zamówienia

DOCWażne - zmiana przedmiotu zamówienia - FOTOWOLTAIKA.doc

Ogłoszenie: 12.05.2014 r. -  23.05.2014 r. 


 

PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "przekwalifikowania z urzędu gruntu rolnego na leśny"


 


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Bierdzany gmina Turawa"


 


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące usługi pn. "Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów ...."
DOCXZapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. „Weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębach: Chmielowice, gmina Komprachcice i Chróścice, gmina Dobrzeń Wielki”.
PDFZałącznik mapowy nr 1
PDFZałącznik mapowy nr 2 


DOCXZapytanie ofertowe na publikację w prasie materiałów promujących Powiat Opolski
DOCXFormularz oferty
DOCXWzór umowy
ogłoszenie: 20.01.14 - 27.01.14  


PDFZapytanie ofertowe Opomiarowanie ciepła Ozimek.pdf


PDFZapytanie ofertowe Projekt elektryczny Ozimek.pdf  


Zapytanie ofertowe - analiza możliwości przebudowy instalacji elektrycznych w budynku szpitala przy ul. Częstochowskiej 31 w Ozimku

PDFzapytanie ofertowe analiza możliwości przebudowy instalacji elektrycznych.pdf


Zapytanie ofertowe - Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Plebiscytowej 5 w Opolu

PDFzapytanie ofertowe dach plebiscytowa.pdf


DOCXZapytanie ofertowe na wykonania usługi geodezyjnej pn. „Ustalenie przebiegu granic działki nr 336 z działką nr 335/2, arkusz mapy 3, obręb Skarbiszów – gmina Dąbrowa w trybie art. 29 ustawy Prawo geodezyjne i Kartograficzne ( tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)”
XLSWykaz ofert Skarbiszów.xls
ZIPoferta skarbisz__w.zip


PDFDrugie zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu z zakresu ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

PDFWzór tablicy informacyjnej

RARHerby i emblematy

PDFProtokół wyboru wykonawcy - tablice 3 szt..pdf


DOCZapytanie ofertowe- szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy 2.doc


PDFZapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu z zakresu ochrony powietrza, odnawialnych zródeł energii współfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

PDFWzór tablicy informacyjnej

RARHerby i emblematy


PDFZapytanie ofertowe na umieszczenie ogłoszenia prasowego w ramach promocji projektu z zakresu ochrony powietrza, odnawialnych zródeł energii współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

PDFWzór ogłoszenia w prasie

RARHerby i emblematy

PDFProtokół - ogłoszenie w prasie.pdf 


Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
DOCZapytanie ofertowe- szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.doc

DOCodpowiedź nr 1 do zapytania ofertowego.doc

DOCodpowiedź nr 2 do zapytania ofertowego.doc

DOCodpowiedź nr 3 do zapytania ofertowego.doc

DOCodpowiedź nr 4 do zapytania ofertowego.doc

DOCzmiany w zapytaniu ofertowym.doc - zmiana terminu składania ofert 24.07.2013 g. 13.30


DOCInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sporządzenia cyfrowej kopii dokumentów prawnych dla gminy Dobrzeń Wielki wraz z założeniem bazy zasiegów zasobu i powiązania sporządzonych kopii elektronicznych dokumentów z bazą zasięgów zasobu geodezyjnego w programie "Geo-Info" zgodnie z pkt. 4 zapytania. (22.07.2013) 

XLSWykaz ofert dla Sporządzenia cyfrowej kopii dokumentów prawnych dla gminy Dobrzeń Wielki wraz z założeniem bazy zasięgów zasobu i powiązania sporządzonych kopii elektronicznych dokumentów z bazą zasięgów zasobu geodezyjnego w programie Geo-Info (19.07.2013)

DOCXZapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania opracowania pn. „Sporządzenie cyfrowej kopii dokumentów prawnych dla gminy Dobrzeń Wielki wraz z założenia bazy zasięgów zasobu i powiązania sporządzonych kopii elektronicznych dokumentów z bazą zasięgów zasobu geodezyjnego w programie Geo-Info”.


Zapytanie ofertowe - zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1
DOCzapytanie ofertowe- zestaw medyczny PSP.doc


Zapytanie ofertowe - zakup narkotestów
DOCzapytanie ofertowe- narkotest.doc