×
×

Oświadczenie Wicestarosty Opolskiego

OŚWIADCZENIE WICESTAROSTY OPOLSKIEGO W SPRAWIE PRZEKAZANIA DOMU DZIECKA W CHMIELOWICACH PO ZMIANIE GRANIC OPOLA


                                                                                                                                                             Opole, 2 listopada 2016 r.
31.10.2016 na łamach portalu Opole24, a 2 listopada 2016: Wyborcza.pl ukazały się artykuły pt.: „Duże Opole. Co dalej z Domem dziecka w Chmielowicach?” (Opole24),
 „Większe Opole. Co dalej z domem dziecka w Chmielowicach?” Anna Pawlak (Wyborcza.pl).
W pierwszym wiceprezydent Opola Mirosław Pietrucha, a w drugim rzecznik prasowy opolskiego Ratusza Katarzyna Oborska – Marciniak odnoszą się do zaproponowanego przez wicestarostę opolskiego, Leonardę Płoszaj spotkania w sprawie ustalenia zasad prowadzenia chmielowickiej placówki.

Cytuję:
„Spotkanie miało odbyć się w piątek o godzinie 10:00, jednak nikt z opolskiego ratusza na nim się nie pojawił. - Z całym szacunkiem, ale datę i godzinę takiego spotkania uzgadnia się wspólnie, a nie tylko wzywa drugą stronę na zasadzie dyktatu – ripostuje Mirosław Pietrucha, wiceprezydent Opola” (Opole24)
„Owszem, otrzymaliśmy pismo z wyznaczonym terminem spotkania, ale nie będziemy reagować na wezwania. Termin spotkania się ustala, a nie wzywa na nie…” – K. Oborska - Marciniak (Wyborcza).


Zarówno rzecznik Ratusza, jak i wiceprezydent Opola dowodzą, że sprawność czytania tekstu ze zrozumieniem jest umiejętnością im obcą, a jest to podstawowa umiejętność polskiego ucznia. Wspomniane wezwanie wystawione przez Powiat Opolski  brzmi następująco: „W związku
z powyższym uprzejmie proszę o ponowne rozważenie możliwości zawarcia porozumienia w przedmiotowej sprawie. Powiat Opolski dołoży wszelkich starań celem uzyskania konsensusu oraz zawarcia stosownego porozumienia, pozwalającego na dalsze prowadzenie przez Powiat Opolski placówki opiekuńczo – wychowawczej w Chmielowicach. Deklaruję chęć odbycia spotkania, które proponuję przeprowadzić w dniu 28.10.2016 o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29”. Pismo z dn. 21.10.2016 r.
nr PCPR.OR.0713.1.2016, przekazane mediom w dniu 28.10.2016 w czasie konferencji prasowej.  

Do dnia 28 października 2016 r. Ratusz nie ustosunkował do naszych propozycji ani w formie pisemnej, ani ustnej. Nie zajął żadnego stanowiska.
Odnosząc się do kosztów zakupu i remontu siedziby, które pokazane zostały przez  rzecznika Ratusza, jako synonim bogactwa Powiatu Opolskiego uprzejmie przypominam, że stosowanie prawidłowej nomenklatury oraz rzetelność i uczciwość jest obowiązkiem każdego urzędnika. Budynek przy ulicy 1 Maja 29 to siedziba Urzędu Starostwa Powiatowego w Opolu, a nie Starosty. Po drugie zasoby siedziby są tworzone dla rzetelnej i właściwej obsługi mieszkańców.
Trudno rozmawiać, gdy brakuje dobrej woli. Ze strony Urzędu Miasta padają kolejne nieprawdy, a wysocy urzędnicy dowolnie interpretują fakty. Propagandę opartą na nieprawdziwych informacjach stosuje się wtedy, gdy brakuje rzeczowych i merytorycznych argumentów.   

Z poważaniem
Leonarda Płoszaj
Wicestarosta Opolski

PDF11.08.16 pismo z prośbą o wyrażenie zgody na prowadzenie DD w Chmielowicach.pdf (1,67MB)
PDF11.10.16 odpowiedź prezydenta na poismo z dnia 11.08.16.pdf (903,50KB)
PDF18.10.16 pismo do minister Elżbiety Rafalskiej.pdf (3,42MB)
PDF21.10.16 pismo z prośbą o spotkanie w sprawie prowadzenia placówki w Chmielowicach.pdf (3,13MB)
PDF5.10.16 ponowne pismo z prośbą.pdf (2,07MB)
PDFoświadczenie 2.11.16.pdf (360,04KB)