×
×

Ostrzeżenia, komunikaty. Zarządzanie kryzysowe.

Ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne

Pogodynka Polska ostrzeżenia meteorologiczne

Pogodynka Polska ostrzeżenia biuro Wrocław

Pogodynka Polska ostrzeżenia hydrologiczne

Stan rzeki Odry

Stan Odry po stronie czeskiej

 

Ostrzeżenia o jakości powietrza

Aktualne komunikaty o jakości powietrza

System monitoringu jakości powietrza

Mapa jakości powietrza Airly


Zagrożenia

Groźne zjawiska

Hydrolgia / rzeki


Prognoza pogody

Pogoda Polska

Mapa pogodowa Europy

Mapa pogodowa Świata
 

Ważne komunikaty

PDFPismo Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania w przypadku pozyskania informacji o znalezionych padłych i chorych zwierzętach z podejrzeniem wścieklizny (1,01MB)

Prognoza Rozwoju Pandemii COVID-19

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Prognoza zagrożeń

Warto wiedzieć - charakterystyka zagrożeń

Regionalny System Ostrzegania RSO


Nad bezpieczeństwem czuwają

Państwowa Straż Pożarna Komenda Miejska w Opolu

Policja - Komenda Miejska Policji w Opolu

Ratownictwo Medyczne

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego tel. 77 5415166

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego


Przydatne linki:

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Regionalny System Ostrzegania

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu (PCZK w Opolu)
dla powiatu opolskiego ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole

obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe

w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Opolu
pokój nr 401, tel. 77 5415166 lub 608 530 831
email:

poza godzinami pracy  w dni powszednie oraz w dni wolne od pracy:
email:
telefon: 733 220 998

 


112
TELEFON ALARMOWY
999

POGOTOWIE RATUNKOWE
998
STRAŻ POŻARNA
997
POLICJA

 

 

ZADANIA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

Na PCZK spoczywa obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego od chwili otrzymania informacji o wystąpieniu zagrożenia do czasu ustania przesłanek kwalifikujących dane zdarzenie jako sytuację kryzysową. PCZK niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu Starostę Opolskiego oraz organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informacje o zamierzonych działaniach.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:

  • pełnieni całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego
  • współdziała z centrami zarządzania kryzysowego, organami administracji publicznej, z gminnymi centrami zarządzania kryzysowego, Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu, Powiatowymi Centrami Zarządzania Kryzysowego w powiatach sąsiednich oraz z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  • nadzoruje funkcjonowanie systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności,
  • współpracuje z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
  • współdziała z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
  • dokumentuje działania podejmowane przez PCZK
  • realizuje zadania stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.