×
×

Konferencja prasowa w sprawie propozycji Prezydenta przekazania samorządom środków finansowych

IMG_7630.jpeg

Nowa Trybuna Opolska 28.10.2016
Gazeta Wyborcza w Opolu 28.10.2016
Radio Opole 28.10.16
Opole24 28.10.16
Kurier Opolski TVP3 Opole 28.10.16
Radio Doxa Opole 28.10.2016 (sprawa Domu Dziecka w Chmielowicach)
Grupa Lokalna Balaton 28.10.2016
Onet 28.10.16

STANOWISKO WÓJTÓW GMIN: KOMPRACHCICE, DĄBROWA, DOBRZEŃ WIELKI  I BURMISTRZA PRÓSZKOWA W SPRAWIE PROPOZYCJI PREZYDENTA OPOLA PRZEKAZANIA SAMORZĄDOM ŚRODKÓW FINANSOWYCH

1 stycznia 2017 r., Opole najprawdopodobniej powiększy się o 12 sołectw, w związku z tym stajemy przed bardzo poważnym i trudnym zadaniem - przekazania mienia. Wyrażamy jednak głębokie zaniepokojenie oraz rozczarowanie propozycjami marnej zapomogi finansowej składanymi naszym Gminom przez Prezydenta Opola. Uważamy, iż forsowana przez Prezydenta Miasta Opola formuła rzekomej „pomocy” jest wielce niesprawiedliwa, a przyjęty model postępowania krzywdzący.

Na zgłaszane przez nas w formie pisemnej propozycje dotyczące sposobu przekazania mienia i odpłatności za nie – władze Miasta nie zareagowały w żaden sposób, nie udzieliły również żadnej odpowiedzi pisemnej. Prezydent po raz kolejny pokazał, że obce jest mu pojęcie merytoryki w sprawach mających wpływa na kształt i jakość życia wszystkich mieszkańców.

Przedstawiliśmy Prezydentowi propozycję porozumienia, które miało być punktem wyjścia do dalszych uzgodnień. Władze Opola nie wykazały jakiejkolwiek chęci rozmów, zlekceważyły i nie ustosunkowały się do propozycji, pozostając na poziomie płytkiej agitacji na rzecz jednorazowej jałmużny dla gmin i to nie dla wszystkich. Zachowanie władz Miasta jest dla nas nie do przyjęcia. Jesteśmy w dalszym ciągu traktowani protekcjonalnie i lekceważąco. Przypominamy Prezydentowi, że mieszkańcy podopolskich gmin w niczym się nie różnią od mieszkańców Opola, a my jako włodarze jesteśmy sobie równi.

Nie zgadzamy się na forsowaną przez władze Opola propozycję jednorazowej zapomogi, której celem jest zrównoważenie budżetu okrojonych gmin - jedynie w roku 2017. Należy podkreślić, że oferta pomija gminy:  Prószków i Komprachcice. Na zaakceptowanie takiego rozwiązania nie pozwala nam odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie wspólnot samorządowych. Uczciwa propozycja rekompensaty musi uwzględniać długofalowy charakter zmian, które będą latami w istotny sposób rzutować na funkcjonowanie samorządów. Wobec tego pożądanym jest przyjęcie kompleksowych,  zaakceptowanych przez obie strony rozwiązań oraz ustalenie właściwej wysokości rekompensat, które wyrównają starty gmin powstałe na skutek utraconych dochodów z podatku od nieruchomości, czy też z podatku PIT.

Opole już w pierwszym roku funkcjonowania w nowych granicach zyska kilkadziesiąt milionów, więc zaproponowana jałmużna w postaci kilku milionów jest wręcz niepoważna i niesprawiedliwa, a jej forma uznaniowa nie do przyjęcia w cywilizowanym państwie.  Co najważniejsze nie uwzględnia rzeczywistego bilansu strat oraz nie odnosi się do wartości księgowej netto składników mienia, które mają podlegać przekazaniu. W naszej ocenie, jedynie posłużenie się rzeczywistymi wyznacznikami pozwoli na wypracowanie rozwiązania słusznego, uczciwego i  pozostającego w zgodzie z literą prawa.

Kwestie przekazania mienia w związku ze zmianą granic nie znajdują szczegółowego rozwinięcia w przepisach prawa, ale aktualny dorobek orzeczniczy wskazuje na szeroką możliwość sformułowania porozumienia w tej kwestii. Jedynym ograniczeniem jest brak dobrej woli włodarzy Opola,  chcących wzbogacić się kosztem naszych gmin.  

Jednocześnie pragniemy wyraźnie zaakcentować, iż próba uregulowania spraw majątkowych w związku z mającą się dokonać zmianą granic, nie jest równoznaczna ze złożeniem broni w walce o nasze sołectwa. W dalszym ciągu nie godzimy się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. ustalającym granice naszych gmin i będziemy kontynuować nasze starania przed Trybunałem Konstytucyjnym, sądami administracyjnymi, Rządem RP i wszelkimi innymi gremiami politycznymi o jego anulowanie – w imię „Dobrej zmiany”.