×
×

Szkolenie obronne dla pracowników jednostek samorządowych

Od 12 - 14 października 2016 pracownicy realizujący zadania obronne i zadania związane z zarządzaniem kryzysowym na obszarze Powiatu Opolskiego odbyli coroczne szkolenie przypominające i doskonalące umiejętności obronne. Program, jak co roku był bogaty w treści teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne. 91 pracowników jednostek samorządowych trenowało między innymi funkcjonowanie stałego dyżuru połączonego ze sprawdzeniem procedur uruchamiania zadań operacyjnych, a także systematyzowano elementy zarządzania kryzysowego ujęte w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego z Gminnymi Planami Zarządzania Kryzysowego. W części teoretycznej uczestnicy poznali działania i zadania powiatowych służb oraz inspekcji w sytuacjach zewnętrznego zagrożenia państwa, a dyrektor Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Henryk Ferster przedstawił zebranym organizację i zadania Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

W części praktycznej przeprowadzono szkolenie strzeleckie z karabinka pneumatycznego, instruktarz z zasad udzielania pierwszej pomocy dla ludności poszkodowanej  w wyniku ataku terrorystycznego, a strażacy z KM PSP zaprezentowali możliwości techniczne specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno - ekologicznego.

Szkolenie obronne pracowników samorządowych powiatu opolskiego (12-14.16)

Szkolenie obronne pracowników samorządowych powiatu opolskiego (12-14.16)

Szkolenie obronne pracowników samorządowych powiatu opolskiego (12-14.16)