WAŻNA INFORMACJA: UWAGA! zmiana numerów rachunków bankowych - aktualny wykaz***Zasady obsługi klientów od 16.05.2022 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-zapisy tel 77-5415169 od 21.02.2022 r. porady prawne wracają do formy stacjonarnej***Koronawirus - ważne telefony***

×
×

Konwent powiatów województw dolnośląkiego i opolskiego

Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego i szpitali omówi Marek Wójcik - zastępca sekretarza generalnego ZPP, Przemysław Biliński - główny inspektor sanitarny oraz Jacek Klakocara - dyrektor wojewódzkiej stacji Sanepidu w Wrocławiu zajmą się propozycjami zmian funkcjonowania stacji sanitarno - epidemiologicznych.

Współautor opracowania "Podstaw strategii rozwoju lokalnego i regionalnego" Jerzy Stępień przedstawi analizę funkcjonowania powiatów po usamorządowieniu - Tożsamość i rekomendacje na przyszłość.

Jerzy Kołodziej i Andrzej Jamrozik – dyrektorzy Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Opolu i we Wrocławiu przedstawią obszary współpracy OT Agencji Nieruchomości Rolnych z jednostkami samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem powiatów.

Zakres analizy aktów prawnych stanowionych przez organy powiatów w ramach nadzoru prawnego wojewody przybliży Joanna Trojan – Klęsk - dyrektor wydziału nadzoru i kontroli dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a o procedurach kontroli zarządczej w powiązaniu z nowelizacją ustawy o odpowiedzialności urzędniczej opowie zebranym Lucyna Hanus – prezes RIO we Wrocławiu.