×
×

Solidarni 2016

18 i 19 października 2016 odbyły się międzywojewódzkie ćwiczenia Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP połączone z ćwiczeniami Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego pod kryptonimem "Solidarni 2016". Celem ćwiczeń było doskonalenie współpracy specjalistycznych jednostek odwodowych PSP, jednostek OSP, a także służb, podmiotów i samorządów  podczas zdarzeń nadzwyczajnych. W trakcie ćwiczeń oprócz działań podstawowych prowadzono działania na poziomie specjalistycznym: wysokościowe, techniczne, poszukiwawczo - ratownicze, wodno - nurkowe i medyczne.

18 października w Krasiejowie podpisano Porozumienie "Solidarni w obliczu zagrożeń"

„Solidarni w obliczu zagrożeń” to projekt unikatowy w skali kraju. Chęć współpracy, oprócz strażaków, zadeklarowało 21 gmin należących do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, a także powiat opolski i krapkowicki. Partnerzy zamierzają połączyć swoje siły nie tyko w przypadku walki ze skutkami niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Na spotkaniu w Krasiejowie powiat opolski reprezentował Krzysztof Wysdak, członek Zarządu Powiatu Opolskiego.
 
foto: Marcin Widera, UM w Ozimku
 
AO - SOLIDARNI 2016 (142).jpeg

AO - SOLIDARNI 2016 (65).jpeg

AO - SOLIDARNI 2016 (13).jpeg
 

W ramach projektu "Solidarni" 2016 wspólnie członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu, Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krapkowicach prowadzili działania prewencyjne. Ich celem było sprawdzenie i doskonalenie procedur działania PZZK i PCZK i Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego na wypadek zagrożenia powodziowego lub wystąpienia silnych wiatrów na terenie powiatu opolskiego i Opola. Ćwiczenia praktyczne odbyły się na podbudowie działań Komendy Miejskiej PSP w Opolu.
Jednym z elementów ćwiczeń było wypracowanie zasad harmonijnego współdziałania w ramach jednolitego stanowisko kierowania PCZK i MCZK w Komendzie Miejskiej PSP na ulicy Głogowskiej.

IMG_20161018_094157 kopia.jpeg

Praktycznie uczestnicy mieli za zadanie zorganizowanie zabezpieczenia materiałowego dla zagrożonego Antoniowa i Schodni w gminie Ozimek i rejonie Metalchemu w Opolu. W ramach ćwiczeń strażacy musieli przewieźć worki przeciwpowodziowe i plandeki zabezpieczające z magazynów Starostwa i Urzędu Gminy Turawa na miejsce akcji. W ramach założeń projektu "Solidarni 2016" wspólnie dokonywano analizy potrzeb materiałowych, a w przypadku braku zwracano się do sąsiednich Centrów Zarządzania Kryzysowego. W ćwiczeniu udział wzięli: Starostwo Powiatowe w Opolu, Urząd Miasta Opola, Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, RZGW Zarząd Zlewni Środkowej Odry Odcinek Opolski, WZMiUW, Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna IMGW w Opolu, Komenda Miejska PSP w Opolu z jednostkami OSP z rejonów zagrożonych, Komenda Miejska Policji w Opolu, Urzędy Gminy w Ozimku i Turawie.