×
×

VI Zawody strzeleckie pracowników jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Opolskiego

07.10.2016 r. na Strzelnicy Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu, odbyły się VI Zawody strzeleckie pracowników jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Opolskiego. O Puchar Komendanta Miejskiego Policji w Opolu rywalizowali pracownicy: Starostwa Powiatowego w Opolu, Miasta Opola, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Organizatorem zawodów była Komenda Miejska Policji w Opolu, a patronatem objął i część nagród  ufundował Starosta Opolski Henryk Lakwa.

Udział wzięło 16 zespołów z: Urzędu Gminy Chrząstowice, Urzędu Gminy Dąbrowa, Urzędu Gminy Łubniany, Urzędu Miejskiego w Ozimku, Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, Urzędu Gminy Turawa, Urzędu Gminy Murów, Urzędu Miejskiego w Prószkowie, Urzędu Gminy Tarnów Opolski, Urzędu Gminy Tułowice, Starostwa Powiatowego w Opolu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Startujący w trzyosobowych drużynach strzelali z szybkiego pistoletu GLOCK 17, pistoletu maszynowego P-98 Glauberyt, a najlepsza ósemka rywalizowała w strzelaniu dokładnym z pistoletu GLOCK 17.

Zawody miały na celu aktywizację pracowników samorządowych oraz Policji w zakresie realizacji zadań zarządzania kryzysowego oraz działań prewencyjnych na rzecz społeczności lokalnej, jak również wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej. Rywalizacja strzelecka ma także służyć promowaniu zgodnego współdziałania jednostek samorządu z Policją i organizacjami pozarządowymi, służyć zasadzie fair play, a także promować sporty strzeleckie, jako alternatywę aktywności fizycznej. A przede wszystkim integrować pracowników samorządowych i funkcjonariuszy Policji.
Puchary, dyplomy, medale okolicznościowe oraz podziękowania w imieniu organizatorów wręczał Komendant Miejski Policji w Opolu nadkom. Bogdan Piotrowski.

 Klasyfikacja indywidualna zawodów:

I miejsce – Witold Filipowski - Opolski Urząd Wojewódzki II

II miejsce – Sławomir Nowak - Urząd Miasta i Gminy w Ozimku

III miejsce – Czesław Bargiel - Urząd Gminy Tarnów Opolski

IV miejsce – Adam Mataniak - Starostwo Powiatowe w Opolu II

V miejsce – Mariusz Bogucki - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego II

VI miejsce – Joachim Konsek - Urząd Miejski w Prószkowie

VII miejsce – Arkadiusz Szymański - Opolski Urząd Wojewódzki I

VIII miejsce – Hubert Nanko - Urząd Gminy Murów

Klasyfikacja zespołowa zawodów:

I miejsce – Urząd Gminy w Tarnowie Opolski (Krzysztof Mutz, Czesław Bargiel, Tomasz Rega).

II miejsce – Urząd Gminy w Murowie (Przemysław Wienke, Hubert Nanko, Rafał Leja).

III miejsce – Starostwo Powiatowe w Opolu II (Adam Mataniak, Eugeniusz Tomiczek, Mirosław Kazin).

VI Zawody Strzeleckie Samorządowców (7.10.16)
VI Zawody Strzeleckie Samorządowców (7.10.16)
VI Zawody Strzeleckie Samorządowców (7.10.16)
VI Zawody Strzeleckie Samorządowców (7.10.16)
VI Zawody Strzeleckie Samorządowców (7.10.16)
VI Zawody Strzeleckie Samorządowców (7.10.16)
VI Zawody Strzeleckie Samorządowców (7.10.16)