×
×

Jak bezpieczniej pracować na emigracji

6 października 2016 opolscy i holenderscy policjanci spotykali się z mieszkańcami powiatu opolskiego, uczniami szkół ponadgimnazjalnych i pracownikami opieki społecznej omawiając zagrożenia, a także podając przydatne informacje, między innymi - gdzie można znaleźć pomoc oraz jakie są kompetencje holenderskiej i polskiej Policji. Podczas wizyty w powiecie opolskim, goście z Holandii przeprowadzili cykl wykładów w dwóch Zespołach Szkół w Niemodlinie i Prószkowie oraz spotkali się z przedstawicielami pionu opieki społecznej gmin powiatu.

Ostatnie lata wskazują na wzrost wykorzystania ofiar do pracy przymusowej, także Polaków. Biorąc pod uwagę powyższą tendencję, konieczne było podjęcie działań mających na celu ochronę bezpieczeństwa obywateli polskich poza granicami kraju oraz poszerzanie ich wiedzy na temat mogących ich tam spotkać zagrożeń. Takim działaniem było podjęcie współpracy z Policją holenderską, polegającej w głównej mierze na organizacji spotkań dedykowanych osobom rozważającym w przyszłości migrację zarobkową. Funkcjonariuszki z Holandii zwracały uwagę, że handel ludźmi to przestępstwo, to wykorzystywanie człowieka, któremu towarzyszy naruszenie praw i godności. Może przybierać ono formę wykorzystania seksualnego, pracy przymusowej, handlu organami, zmuszania do żebractwa lub przymusowego małżeństwa.

Celem działań, adresowanych do szerokiego grona odbiorców, jest między innymi podniesienie świadomości praw przysługujących osobom pracującym na terenie Holandii, ograniczenie ilości oraz zwiększenie skuteczności ścigania sprawców przestępstw związanych z wyzyskiem polskich pracowników i handlem ludźmi.

źródło: foto i tekst w oparciu o materiały Komendy Miejskiej Policji w Opolu